Home & NewsHistoryDhamma AreeKai-U Luck KidDhamma's WebboardContactDhamma Cartoon
 
 
MP3VDOsPDF  


Bahum's cover

หนังสือสวดมนต์
'
พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ'
บาลี/ไทย/อังกฤษ
พร้อมเนื้อเรื่องและ
ภาพประกอบครบ ๘ บท

หน้าปก (ผิวด้าน) : สีเขียวขี้ม้า
ปั๊มทอง คำว่า 'พาหุง'
รูปเล่มขนาด 15 x 19.5 ซม.
พิมพ์สีเดียว


เนื้อในพิมพ์ด้วย กระดาษถนอมสายตา
92 หน้า (รวมปก)

  ๑. โครงการร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ' แนะนำโดย พ่อไก่อู (๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕)

Closed ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญแด่ทุกๆ ท่าน ที่มีจิตเป็นกุศล ร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ' ร่วมกันในครั้งนี้ครับ

** สรุปยอด 'ระเบียนรายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทั้งหมด' (๒ ก.ค. ๒๕๕๕)
     คลิก ดูรายชื่อฯ : กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
 

เนื้อหาโครงการ

      เนื่องในโอกาส พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ' บาลี/ไทย/อังกฤษ ประกอบภาพวาดลายเส้นจิตรกรรมไทย โดย จิด-ตระ-ธานี และเนื้อเรื่องประกอบโดยละเอียด ครบทั้ง ๘ บท เป็นพุทธบูชา

      ด้วยรูปเล่มขนาดพกพา สบายตา ด้วยการจัดวางรูปเล่มที่งดงาม เหมาะกับการสะสม หรือส่งต่อเป็นธรรมทาน เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาหนา ๑๒๐ แกรม ทั้งเล่ม เหมาะกับการใช้สวดมนต์ และอ่านเนื้อเรื่องประกอบ เพื่อความเข้าใจในชัยชนะครั้งสำคัญ ที่มีต่อมนุษย์และอมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ครบถ้วนทั้ง ๘ ตอน

      โดยผมมีความตั้งใจที่จะบริจาคหนังสือส่วนหนึ่งเป็นธรรมทาน เพื่อเข้าร่วมโครงการ "ส่งต่อมอบโอกาส ด้วยหนังสือดีทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓" กับ นพ.บัณฑิต หิรัญชูสกุล (หมอโจ๋) เพื่อแจกจ่ายให้กับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดเรือนจำ ทั่วประเทศไทย ต่อไปครับ : คลิกชม FB รายละเอียดโครงการหนังสือดีฯ หมอโจ๋
      ท่านสามารถร่วมจัดพิมพ์หนังสือได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ท่านสามารถร่วมจัดพิมพ์ได้ ๓ กรณี ดังนี้
๑). ขอรับเต็มจำนวน ...(หลังจากปิดยอดโอนแล้ว จะแจ้งจำนวนเล่มที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง)
๒). ขอรับบางส่วน ...กรุณาบอกเป็นจำนวนเล่ม (โดยส่วนต่างที่เหลือจะบริจาคเข้าร่วมโครงการ "หนังสือดีฯ หมอโจ๋ ปีที่ ๓")
๓). ไม่ขอรับหนังสือ ...แต่ขอบริจาคเข้าร่วมโครงการ "หนังสือดีฯ หมอโจ๋ ปีที่ ๓" เต็มจำนวน
 
สำหรับท่านที่ใช้ Android หรือ PC
๑. คลิกดู ต.ย. 'พาหุงฯ' ฉบับเต็มครบ ๙๒ หน้า

๒. ด้านล่าง คลิกเลื่อนชม ต.ย.หนังสือบางส่วน (๑๐ หน้า)


ผมขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกๆ ท่านครับ

ธานี ชินชูศักดิ์ (พ่อไก่อู)

(ผู้ดำเนินโครงการฯ)
ติดต่อ: kaiu2indy@gmail.com
สอบถาม: 08 9783 6313 (พ่อไก่อู)

 
ข้อแนะนำในการโอนเงินร่วมสมทบทุน

๑). ให้คำนวณจากยอดพิมพ์ขั้นต่ำสุดก่อน (ปัจจุบันสรุปที่ 28 บาท/1 เล่ม) เช่น ถ้าท่านสนใจร่วมพิมพ์ 10 เล่ม จะเท่ากับ 28 x 10 = 280 บาท ** หากต้องการให้จัดส่งให้ด้วย 10 เล่ม จะอยู่ที่ 100 บาท
เพราะฉะนั้น ยอดโอนเงินทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง) จะเท่ากับ 380 บาท
๒). กรณีที่มีผู้สนใจร่วมพิมพ์เกิน 2,000 เล่ม ขึ้นไป ผู้ดำเนินการจะปรับยอดการรับหนังสือให้ สำหรับ "ผู้ที่ขอรับเต็มจำนวน" (โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากปิดโครงการแล้ว)
** ในกรณีที่ต้องการจัดส่งให้ด้วย ยอดรับหนังสือที่ปรับเพิ่มขึ้น จะไม่เกินกว่ายอดหักลบค่าจัดส่ง โดยจะคำนวณจากยอดเงินที่โอนมาในครั้งแรก
๓). ส่วนต่างของหนังสือที่เหลือ ทางผู้ดำเนินการ ขอบริจาคเข้าร่วมโครงการ "หนังสือดีฯ หมอโจ๋ ปีที่ ๓" ต่อไปครับ
 

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณา


๑). แจ้งรายละเอียดการโอน/วิธีการรับหนังสือ : คลิก กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
๒). ตรวจสอบรายละเอียด ผู้ร่วมสมทบทุน : คลิก ดูรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน

** สำหรับท่านที่เป็นผู้รวบรวม สามารถเขียนชื่อผู้ร่วมสมทบฯ ในกลุ่มของท่าน แยกออกเป็นแต่ละรายชื่อๆ ตอน กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (ในแต่ละครั้ง) ได้ครับ แต่..กรุณาระบุที่ช่อง "หมายเหตุ" ด้วยว่า "กองบุญนี้รวบรวมโดย (ชื่อผู้รวบรวม เช่น "คุณแอน พรทิพา") ซึ่งโอนเงินมาพร้อมกันในยอดเดียว จำนวน 0,000.00 บาท" เพื่อผมจะได้ทราบว่า มาจากกลุ่มผู้รวบรวมเดียวกันนะครับ
 

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา
** ทางโครงการฯ จะไม่ตีพิมพ์รายชื่อลงในท้ายเล่มหนังสือ แต่..รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท่าน จะปรากฏบนเว็บไซต์แทน : คลิกชม สรุปยอด 'ระเบียนรายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทั้งหมด' (๒ ก.ค. ๒๕๕๕)
 

การรับหนังสือ

๑). รับด้วยตัวเอง : ผู้ดำเนินการได้ขออนุเคราะห์สถานที่ เพื่อรับหนังสือไว้ 2 แห่ง ดังนี้

๑.๑). ศาลาลุงชิน ซ.แจ้งวัฒนะ 14 (ซอยบิ๊กซี) ถ.แจ้งวัฒนะ (ในวันที่หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มาแสดงธรรม บริเวณสนามเด็กเล่น หลังศาลาลุงชิน) : แผนที่

** เหมาะสำหรับผู้ที่ไปฟังธรรมที่ศาลาลุงชิน เป็นประจำอยู่แล้ว เพราะผู้ดำเนินการจะนำหนังสือไปส่งมอบให้เพียงวันเดียว หลังจากหลวงพ่อแสดงธรรมในช่วงเช้าจบแล้ว และอยู่รอท่านจนถึงเวลาประมาณ 12.30 น.
** หากท่านไม่สามารถมาได้ในวันที่นัดหมาย ทางผู้ดำเนินการจะแจ้งให้ท่านโอนค่าจัดส่ง (ตามจำนวนเล่มที่ขอรับ) เพื่อส่งหนังสือให้ท่านทางไปรษณีย์
๑.๒). ศูนย์การแปลนานาติ สาขามหาทุนพลาซ่า ( www.itctranslation.com )
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต : แผนที่

** กำหนดการรับภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่แจ้งนัดหมาย หากเลยกำหนดเวลาไปแล้ว/ท่านยังไม่ได้ไปรับ... ทางผู้ดำเนินการจะแจ้งให้ท่านโอนเงินค่าจัดส่ง (ตามจำนวนเล่มที่ขอรับ) เพื่อส่งหนังสือให้ท่านทางไปรษณีย์

(กำหนดการนัดหมาย จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

* อนึ่ง..สถานที่ทั้ง 2 แห่ง ที่ผู้ดำเนินการติดต่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ เพื่อช่วยแจกหนังสือให้กับท่าน ทุกคนทำด้วยจิตอาสา เป็นการช่วยเหลือแด่มิตรสหายทางธรรม (มิได้มีผลประโยชน์อะไรตอบแทน) หากสอบถามข้อมูลแล้ว ให้คำตอบได้ไม่ชัดเจน กรุณาให้อภัย และขอให้มองว่า เป็นการเสียสละเวลา ในหน้าที่การงานประจำของเขาเพื่อท่าน

* สิ่งที่ท่านควรเตรียมไปในวันนัดรับหนังสือ คือ


1). ถุงผ้า กระเป๋า หรือเป้ สำหรับใส่หนังสือ หากท่านขอรับจำนวนตั้งแต่ 5-10 เล่มขึ้นไป
2). กรุณาตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเล่มที่ขอรับ ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปรับ (จะแจ้งให้ทราบอย่างละเอียดในภายหลัง)
3). หากท่านไม่ได้ไปรับเอง แต่ให้ผู้อื่นไปรับแทน ต้องให้ผู้รับแทนเซ็นชื่อ และขอหมายเลขสำหรับติดต่อกลับ
4). ช่วยยิ้มแย้มให้กันสักนิดนะครับ ^_^ เพื่อให้จิตอาสา มีกำลังใจในการทำหน้าที่ เพื่อส่งมอบหนังสือดีให้กับท่าน

 
๒). จัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน (ส่งถึงบ้าน & เช็คสถานะการจัดส่งทางเน็ตได้/ค่าจัดส่งรวมหีบห่อ/วัสดุกันกระแทก)

1 เล่ม = 20 บาท
2 เล่ม = 30 บาท
3 เล่ม = 40 บาท
4 เล่ม = 50 บาท
5 เล่ม = 60 บาท
6 เล่ม = 70 บาท
7 เล่ม = 80 บาท
8 เล่ม = 90 บาท
10 เล่ม = 100 บาท

(หลังจากปิดโครงการแล้ว จะแจ้งวันที่เริ่มต้นจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ทราบอีกครั้งครับ)
 
กลับด้านบน

 
 
    กลับด้านบน
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.  
start Histats: 29 Aug.2010