บรรยายธรรม ณ "หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ในนิทรรศการ "หยาดน้ำใจจากปลายพู่กัน" ๔ เม.ย. และ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒
๑. MP3 ช่วงที่ ๑ (๔ เม.ย. ๒๕๕๒) 56.5 MB
๒. MP3 ช่วงที่ ๒ (๔ เม.ย. ๒๕๕๒) 41.7 MB
      48kbps
๓. MP3 ช่วงที่ ๑ (๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒) 15.4 MB
๔. MP3 ช่วงที่ ๒ (๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒) 15.4 MB
๕. MP3 ถาม-ตอบ ช่วงที่ ๑ (๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒) 3.29 MB
๖. MP3 ถาม-ตอบ ช่วงที่ ๒ (๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒) 4.33 MB
 
 
  Copyright © 2009-2012 Phasornkaew.org/ Phakaew.org  All Rights Reserved. Create and Maintained by Gai-U (Dhamma Aree Community)