บรรยายธรรมให้กับ "กลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญประโยชน์ และกลุ่มจิตตานุเคราะห์" ณ วัดพระธาตุผาแก้ว (ลานพระเจดีย์ฯ ชั้น ๒) ๑๒-๑๕ ส.ค. ๒๕๕๓
๑. MP3 ช่วงบ่าย (๑๒ ส.ค. ๒๕๕๓) 27.4 MB
๒. MP3 ช่วงเช้า (๑๓ ส.ค. ๒๕๕๓) 36.6 MB
๓. MP3 ช่วงบ่าย (๑๓ ส.ค. ๒๕๕๓) 33.3 MB
๔. MP3 ช่วงค่ำ (๑๓ ส.ค. ๒๕๕๓) 24.7 MB
๕. MP3 ช่วงเช้า (๑๔ ส.ค. ๒๕๕๓) 37.9 MB
๖. MP3 ช่วงเช้า (๑๕ ส.ค. ๒๕๕๓) 58.0 MB
 
 
  Copyright © 2009-2012 Phasornkaew.org/ Phakaew.org  All Rights Reserved. Create and Maintained by Gai-U (Dhamma Aree Community)