ให้สัมภาษณ์รายการ "ธรรมะจัดสรร" วิทยุสังฆทานธรรม (๑๑-๒๐ ก.พ. ๒๕๕๑)
๑. MP3 จากเสียงขลุ่ยแห่งขุนเขา.. สู่ช่องว่างหว่างเม็ดเซลล์ 45.8 MB
๒. MP3 ปรากฏการณ์แห่งจิตในวัยเยาว 44.7 MB
๓. MP3 ข้อธรรมคำสอนจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 41.0 MB
๔. MP3 มี...แต่ไม่มี 42.9 MB
๕. MP3 การศึกษาปรัชญาและศาสนาด้วยตนเอง 39.4 MB
๖. MP3 วิธีมองโลกให้สวยงาม 51.1 MB
 
 
  Copyright © 2009-2012 Phasornkaew.org  All Rights Reserved. Create and Maintained by Gai-U (Dhamma Aree Community)