Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

       'ต่อยอดความรู้' แนะวิธีการเขียนภาพไทย 'วาดเล่น ๆ' ตามสไตล์ จิด-ตระ-ธานี ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้เรียงลำดับจากพื้นฐาน (จากง่ายไปหายาก) นะครับ แต่จะแนะเพิ่ม เติมจากภาพที่ส่งกันมา และผมเห็นว่าควรจะ 'ต่อยอด' อย่างไร

  ต่อยอด
การวาดเท้า ๑ : 46 KB Flash Movie
ต้องการ 'ต่อยอด' จากภาพวาดของน้องเนอร์สครับ หัดวาดบ่อยๆ นะครับ แล้วต่อไปจะทำได้ดีขึ้นแน่นอนครับ (คลิกเลือกหมายเลข ที่ปุ่มบนภาพนะครับ)

ภาพที่ ๑ : ให้ขึ้นโครงรูปเท้าก่อนนะครับ ในแบบคือเท้าซ้ายและเท้าขวา ที่เห็นเต็มทั้งเท้า (รูปล่าง) และเห็นเพียงด้านข้าง (รูปบน) จากนั้นจึงวาดเส้นแบ่งนิ้ว

ภาพที่ ๒ : รูปเท้าที่เสร็จสมบูรณ์ ให้สังเกตการเรียงตัวของนิ้วเท้านะครับ หากจะวาดให้สวย โบราณท่านว่า ให้วาดเหมือนกับ 'หวีกล้วย': จิด-ตระ-ธานี (๑๗ มี.ค. ๒๕๕๑)
 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.