Home & NewsHistoryDhamma AreeKai-U Luck KidDhamma's WebboardContactDhamma Cartoon
 
 
MP3VDOsPDF  
 ๑๓. ออกแบบปกซีดีเสียงอ่านหนังสือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช โดย พ่อไก่อู (๒๑ ก.พ. ๒๕๕๓)

เมื่อราวปลายปี ๒๕๕๒ ผมมีโอกาสได้ออกแบบปกซีดี เสียงอ่านหนังสือ หลวงพ่อปราโมทย์ เป็นงานช่วยๆ กันครับ ซึ่งผมก็ยินดีอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นโอกาส ที่จะได้ตอบแทนครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามที ผมได้ออกแบบ ๒ ปกครับ (กว่าปกจะออกมาอย่างที่เห็นนี้ ก็ถูกปรับแก้ไขไปแล้วกว่า ๔-๗ ครั้งต่อปกเชียวนะ T^T)
* ปกแรกเป็นเสียงอ่านหนังสือ "ดูจิตปีแรก" ซึ่งเป็นประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของ สันตินันท์ หรือนามแฝงเมื่อครั้งยังเป็นฆราวาส ของหลวงพ่อปราโมทย์
* ส่วนปกที่ ๒ เป็นเสียงอ่านหนังสือ "แก่นธรรมคำสอน ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล" ซึ่งรจนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ เช่นกัน ซึ่งเป็นการนำคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ มาขยายความ เพื่อให้นักอ่านรุ่นใหม่เข้าใจยิ่งขึ้น มิได้เป็นการล่วงเกิน หรือลบหลู่คำสอนครูบาอาจารย์ ดังที่กลุ่มบุคคลบางกลุ่ม วิพากย์ วิจารณ์กัน แต่จากกรณีดังกล่าว ทำให้ซีดีปกนี้ ถูกระงับการผลิต รวมถึงหนังสือชื่อเดียวกัน ที่แจกจ่ายเป็นธรรมทานไปก่อนหน้านั้น ก็ถูกระงับไปด้วย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งครับ
อ้อ..เสียงอ่านหนังสือทั้งหมด เป็นเสียงไพเราะนุ่มๆ จากการอ่านของ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ครับ

จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ "เข็มทิศ Crisis" เมื่อราวกลางเดือน ม.ค. ๒๕๕๓ ที่หลวงพ่อปราโมทย์ ถูกโจมตีอย่างหนัก จากกระบวนการทำลายล้างที่วางแผนมาเป็นอย่างดี จนในที่สุดเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๓ เว็บวิมุตติ www.wimutti.net จึงประกาศงดเผยแพร่สื่อคำสอนทุกชนิด ของหลวงพ่อปราโมทย์ ผ่านเว็บวิมุตติ จนกระทั่ง ณ วันนี้ ก็ยังไม่มีประกาศใดๆ ออกมาแถลงว่า...จะเผยแพร่ใหม่เมื่อใด

จึงเป็นเหตุให้ผู้คนจำนวนมาก ที่เห็นว่าคำใส่ความนั้น ขาดน้ำหนักอย่างยิ่ง จนมิอาจปักใจเชื่อได้ พยายามแสวงหาเว็บที่สามารถโหลดไฟล์เสียง ของหลวงพ่อมาฟังต่อ ยังดีครับที่มีเว็บหลายๆ แห่งเก็บไฟล์เสียงไว้ และยังเปิดให้โหลดกันต่อไป

คราวนี้ผมขอเป็นส่วนหนึ่ง (ในส่วนที่พอจะทำได้นะครับ) ด้วยการให้โหลดไฟล์เสียงอ่านหนังสือ "ดูจิตปีแรก" ณ พื้นที่แห่งนี้อีก ๑ แห่งครับ

พ่อไก่อู
 
 
  คำนำสำนักพิมพ์ 3.63 MB
  บทที่ ๑ การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายหรือยาก 3.25 MB
  บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป 7.93 MB
  บทที่ ๓ การดูจิตคืออะไร ปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไร 9.56 MB
  บทที่ ๔ ปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนมากคืออะไร 5.95 MB
  บทที่ ๕ ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจการปฏิบัติธรรม 1.61 MB
  บทที่ ๖ การเดินจงกรมและเจริญสติตอนนั่งและนอน 1.83 MB
  บทที่ ๗ ดูจิตอย่างไรเป็นสมถะ อย่างไรเป็นวิปัสสนา 1.01 MB
  บทที่ ๘ จิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นอย่างไร 2.33 MB
  บทที่ ๙ ขอเทคนิคดี ๆ ในการทำจิตให้เป็นกลาง 533 KB
  บทที่ ๑๐ วิธีการเจริญสติที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มรรคผล 1.62 MB
  บทที่ ๑๑ เวลาพูดกับคนอื่น มักแบ่งสติมาดูตัวเองไม่ทัน 1.38 MB
  บทที่ ๑๒ เราควรเรียนธรรมเรื่องใดเป็นหลัก 5.33 MB
  บทที่ ๑๓ ทำไมแค่รู้ กิเลสก็สิ้นได้ 1.80 MB
  บทที่ ๑๔ จิตไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่จิต แล้วเราอยู่ไหน 2.38 MB
  บทที่ ๑๕ พบคนหลายคนในตัวเรา 1.51 MB
  บทที่ ๑๖ ทางสายกลาง ทำอย่างไรถึงจะเป็นกลาง 1.43 MB
  บทที่ ๑๗ กุศลจิตเกิดยาก 1.54 MB
  บทที่ ๑๘ ตามดูจิตแล้วพากย์ไปด้วย 1.08 MB
  บทที่ ๑๙ ธรรมะทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติ 2.00 MB
  ปกหลัง 342 KB
       
  อ่านหนังสือ "ดูจิตปีแรก" 6.92 MB
  อ่านหนังสือ "แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล" 1.21 MB
  อ่านหนังสือ "แด่เธอ..ผู้มาใหม่" (ไทย) 3.21 MB
  Reading E-book : For you,"the Newcomer" (English) 3.04 MB
  อ่านหนังสือ "เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง" 6.57 MB 
    กลับด้านบน
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.  
start Histats: 29 Aug.2010