Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo HomeHistoryDhamma MediaFuneralNewsArticalContact
Thanee's Facebook
Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo

 
History

Faith by Sanchai Loongroong

      ย้อนกลับไปเมื่อ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕ ผมได้ประกาศเชิญชวนให้ท่านที่สนใจ ร่วมพิมพ์หนังสือ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ' ฉบับธรรมทานเป็นครั้งแรก ผ่านเว็บ ชุมชนธรรมะอารีย์ (หลังจากที่เปิดให้ดาวน์โหลดฉบับ E-book ฟรี ผ่านเว็บ จิด-ตระ-ธานี มานานหลายปีแล้ว) โดยคาดหวังในเบื้องต้นเพียงว่า หากมีผู้สนใจร่วมพิมพ์สัก ๒,๐๐๐ เล่ม ก็มากโขแล้ว สำหรับคนทำสื่อธรรมะหน้าใหม่

      แต่หลังจากปิดโครงการในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ กลับมีผู้สนใจร่วมพิมพ์สูงถึง ๑๐,๖๕๐ เล่ม ซึ่งเกินจากที่คาดไว้มาก และนับเป็นปรากฏการณ์สำหรับผม และหลังจากปิดโครงการร่วมพิมพ์ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว ก็มีผู้สนใจต้องการร่วมพิมพ์เพิ่มอีก เป็นครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามลำดับ และล่าสุดกับการประกาศเชิญชวนร่วมพิมพ์ 'พาหุงฯ' ครั้งที่ ๔ เพื่อจะนำหนังสือในส่วนที่ร่วมกันบริจาค ออกวางจำหน่าย เพื่อนำรายได้กึ่งหนึ่งจากราคาปก ร่วมสร้างธรรมสถาน 'อาศรมน้อมสู่ใจ' ณ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี และได้ปิดโครงการไปเมื่อ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๖

ทำให้หนังสือ 'พาหุงฯ' ตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ - ๔ มียอดรวมถึง ๓๖,๖๐๐ เล่ม

      จากกระแสตอบรับเกินคาด และหนังสือ 'พาหุงฯ' ได้ถูกกระจายจ่ายแจกออกไปตามสถานที่ต่างๆ ในวงกว้าง ทั่วประเทศ ทั้งวัด โรงเรียน บริษัทห้างร้าน และสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ จึงทำให้ผู้ที่ร่วมทำบุญ ประสงค์จะให้ผม ผลิตสื่อธรรมะดีออกมาอีก จึงเป็นที่มาของการตั้ง 'กองบุญสื่อธรรมะดี จิด-ตระ-ธานี' ขึ้น เพื่อผลิตสื่อธรรมะดี มีคุณภาพในวาระ และโอกาสต่อไป โดยจะเน้นให้ผู้ที่ได้รับสื่อธรรมะ เข้าใจพระพุทธศาสนา (เถรวาท) ในทางที่ถูกตรงตามหลักคำสอน ตามธรรม ตามความเป็นจริง และหวังให้เป็นการนำร่อง เพื่อน้อมนำไปสู่การศึกษาศาสนาพุทธในเชิงลึกจากต้นราก คือพระไตรปิฎก อีกทอดหนึ่ง โดยเป้าหมายสูงสุดในศาสนาพุทธ คือ การดับสนิทแห่งทุกข์ โดยไม่กลับมากำเริบอีก หรือสภาวธรรมที่สมมุติเรียกว่า นิพพาน นั่นเอง

      กองบุญสื่อธรรมะดี จิด-ตระ-ธานี นอกจากจะผลิตสื่อธรรมทานของตัวเองแล้ว ยังสนับสนุนการผลิตสื่อธรรมทาน จากเพื่อนกัลยาณมิตร และญาติธรรม ที่ผลิตสื่อธรรมะที่มีคุณภาพอยู่แล้ว โดยนำเงินส่วนหนึ่งจากผู้ใจบุญที่บริจาคเข้าร่วม กองบุญสื่อฯ และเงินส่วนตัวของผมเอง ที่ร่วมสมทบเข้า กองบุญสื่อฯ เป็นระยะๆ โดย กองบุญสื่อฯ ได้จัดสรรเงินในกองบุญ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑). ใช้เป็นกองทุนสำรอง ในการเตรียมผลิตต้นฉบับ สื่อธรรมะในอนาคต
๒). ใช้บริจาคเพื่อร่วมจัดสร้างสื่อธรรมะดี/ กิจกรรมสาธารณกุศล ที่เป็นประโยชน์ และผ่านการเลือกสรรแล้ว
     โดยบริจาคในนาม กองบุญสื่อธรรมะดี จิด-ตระ-ธานี ดังมีรายการที่ร่วมบริจาคไปแล้ว ดังต่อไปนี้

  วันที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1. 5 ก.ค. 2555 ร่วมจัดทำ DVD ภาพยนตร์การ์ตูนพุทธประวัติ 'พุทธศาสดา' (ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 44 ตอน) 282 แผ่น 2,400 สำหรับแจกผู้มาร่วมงานแสดงธรรมเทศนา ก่อนพิธีเปิด นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ 'จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑'
2. 16 ก.ค. 2555 ร่วมพิมพ์หนังสือ 'นิทานธรรมะกลับตาลปัตร' โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ 100 เล่ม 3,000 สำหรับแจกผู้มาร่วมงานแสดงธรรมเทศนา ก่อนพิธีเปิด นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ 'จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑'
3. 1 ส.ค. 2555 บริจาคร่วมซื้อกระเบื้องมุงหลังคา ซ่อมหลังคาพระอุโบสถ วัดน้ำพุ อ.เมือง จ.ลำพูน 1,500 จำนวน 136 แผ่น (แผ่นละ 11 บาท)
4. 11 ส.ค. 2555 ร่วมพิมพ์หนังสือการ์ตูนธรรมะ 'โชคดีมีมงคล' โดย สายฝน ศิลปพรหม 100 เล่ม 4,000 สำหรับแจกผู้มาร่วมงานแสดงธรรมเทศนา ก่อนพิธีเปิด นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ 'จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑'
5. 15 พ.ย. 2555 ร่วมจัดทำ 'CD พระธรรมเทศนา แผ่นที่ 9 พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต', วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 600 ถวายเป็นธรรมทานทั้งหมด
6. 30 พ.ย 2555 ร่วมจัดทำ 'DVD พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ชุดที่ 2' 1,050 บริจาคเป็นธรรมทาน 5 ชุด/ รับ 5 ชุด
7. 26 ม.ค. 2556 ร่วมจัดทำ 'Audio CD ธรรมบรรยายชุด Slow Life' (ช้าลงนิด ชีวิตดีขึ้น) โดย ว.วชิรเมธี และ ดังตฤณ 1,500 บริจาคเป็นธรรมทาน 280 ชุด/ รับ 20 ชุด
8. 1 ก.พ. 2556 ร่วมจัดทำ 'CD เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (แก้ไขปรับปรุงล่าสุด)' โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เสียงอ่านโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล, สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2,300 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด
9. 12 ก.พ. 2556 ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ 'อนาพาธ' (คู่มือดูแลพระอาพาธ และวิธีดูแลธาตุขันธ์ตนเอง) 1,600 บริจาคเป็นธรรมทาน 30 เล่ม/ รับ 50 เล่ม [17:30]
10. 24 ก.พ. 2556 ร่วมพิมพ์หนังสือ 'ไดอารี่บุญ' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) 1,320 รับทั้งหมด 30 เล่ม
11. 20 มี.ค. 2556 ทำบุญร่วมโครงการ 'ส่งต่อมอบโอกาส ด้วยหนังสือดีทั่วประเทศ ปีที่ 3/2556' โดย นพ.บัณฑิต หิรัญชูสกุล (เพื่อนำหนังสือไปบริจาคเข้า ห้องสมุดประจำโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ห้องสมุดเรือนจำ ทั่วประเทศ) 2,000 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด
12. 2 มิ.ย. 2556 ร่วมจัดทำ 'CD ดังตฤณวิสัชนา On Air 2 ชุด' (ชุดที่ 1: รู้ทันชาติ..ฉลาดทันกรรม, รู้จักธรรมที่บ้าน และ ชุดที่ 2: ศาสตร์แห่งรัก, อยากเป็นต่อ..ไม่ต้องรอชาติหน้า)' 2,500 บริจาคเป็นธรรมทาน 200 ชุด/ รับ 300 ชุด
13. 17 มิ.ย. 2556 ทำบุญ 'ร่วมบูรณะ วัดท่าสองคอน (ประสบอัคคีภัย) และ วัดปัพพตาวาส (ประสบวาตภัย)' อ.สังคม จ. หนองคาย 2,000 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด
14. 16 ส.ค. 2556 ทำบุญ 'ร่วมสร้างห้องพักสงฆ์อาพาธ/เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์' ร่วมกับ พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ, วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 2,000 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด
15. 28 ต.ค. 2556 ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี 'วัดป่าบ้านจงเจริญ ญาณสัมปันโน' บ้านจงเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อสร้างเสนาสนะ และนำไฟฟ้าเข้าวัดเป็นครั้งแรก 1,500 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด
16. 15 มี.ค. 2557 ร่วมบริจาค 'เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสร้างอาคารที่พัก สำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์/พยาบาล ให้กับ โรงพยาบาลศรีณรงค์' อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 2,000 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด
17. 9 ก.ค. 2557 ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ 'ธรรมชุดเตรียมพร้อม' หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 2,000 บริจาคเป็นธรรมทาน 11 เล่ม/ รับ 3 เล่ม
18. 14 พ.ย. 2557 ร่วมบริจาคสมทบ 'กองทุนหลวงพ่อกัณหา (สุขกาโม) เพื่อสมทบสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา' (ประกอบด้วย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด, หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ, หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ, หอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก, หอผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชาย-หญิง, ห้องพิเศษ) 2,500 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด (14/11/2014, 13:57 น. : SCB สาขานครราชสีมา 503-298924-6)
19. 8 ส.ค. 2559 สั่งซื้อ หนังสือธรรมะ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้กับผู้ร่วมชม นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ 'จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ ๓ ตามรอยสีไทย' 3,900 บริจาคเป็นธรรมทานทั้งหมด
20. 24 พ.ย. 2559 ร่วมพิมพ์หนังสือ '๗ เดือนบรรลุธรรม (ฉบับปรับปรุง)' ดังตฤณ 1,990 รับทั้งหมด 20 เล่ม
15 ธ.ค. 2559 : ร่วมพิมพ์ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ (ฉบับพิเศษ)' เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน 1,000 เล่ม

 
Pink Lotus

      ทุกๆ ครั้งที่ผมได้มีโอกาสทำบุญในนาม กองบุญสื่อธรรมะดีฯ ผมยังระลึกถึง และปรารถนาให้ทุกๆ ท่าน ผู้มีส่วนร่วมในการสร้าง กองบุญสื่อธรรมะดีฯ ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึง ณ ปัจจุบันนี้ ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ เพราะถ้าหากไม่มีท่านผู้ใจบุญ นับตั้งแต่วันแรกแล้ว กองบุญสื่อธรรมะดีฯ ก็คงจะไม่สามารถดำเนินการต่อมาจนถึงวันนี้ได้

      ผมมักเปรียบตัวเอง เสมือนผู้จุดเทียนไฟ (ที่ให้แสงสว่างด้วยสื่อธรรมะดี) หากเทียนดวงน้อยเล่มนี้ ไม่ได้รับการจุด ส่งต่อๆ กันไปเรื่อยๆ แสงสว่างแห่งธรรม ก็คงจะไม่สามารถเจิดจรัสเช่นทุกวันนี้ได้

      'ผมเชื่อมั่นในพลังของการให้' ด้วยท่านต้องเป็นผู้ให้ก่อน จึงจักได้รับ สิ่งนี้เป็นไปตามธรรมดา ตามกฎแห่งกรรม ดังคำตรัสของพระพุทธองค์ แต่พุทธศาสดา สรรเสริญการให้แสงสว่างแห่งปัญญามากที่สุด ด้วยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชำแรก 'อวิชชา' (หรือการไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้กฎไตรลักษณ์) ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ ให้ขาดสะบั้นลงได้

      กองบุญสื่อธรรมะดีฯ มีปณิธานในการผลิตสื่อธรรมะดีมีคุณภาพ ต่อไปในอนาคต แต่..ด้วยผมยังเป็นเพียงฆราวาสคนหนึ่ง ที่เพิ่งได้เริ่มสัมผัสอมตรสแห่งธรรม หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมยินดีน้อมรับคำชี้แนะ และน้อมนำมาเพื่อพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกๆ ท่านครับ

พ่อไก่อู


 
 
กลับด้านบน
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
  Home | ประวัติ | สื่อธรรมะ | สื่อธรรมะงานมงคล/งานศพ | ข่าวสาร | บทความ | ติดต่อ  
  Create and Maintained by JitdraThanee © 2012-2014 All Rights Reserved.