Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo HomeHistoryDhamma MediaFuneralNewsArticalContact
Thanee's Facebook
Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo

 
Listing

Mindfulness's Cover ๒.๑ ระเบียนรายชื่อ ผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ ธรรมะ/ศิลปะ "มีสติ รู้สึกตัว" (Mindfulness) โดย พ่อไก่อู (๕ ธ.ค. ๒๕๕๖)

Anumotana ผมขออนุโมทนาบุญ แด่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกๆ ท่านเลยนะครับ ที่ร่วมสร้างหนังสือสื่อธรรมะดี ร่วมกันในครั้งนี้ (ราคาร่วมพิมพ์ครั้งนี้ 100 บาท/ 1 เล่ม)

** หนังสือจะพิมพ์เสร็จทั้งหมด พร้อมส่งถึงผู้ดำเนินโครงการฯ ประมาณวันที่ 16 มกราคม 2557 และจะเริ่มทยอย "จัดส่งทางไปรษณีย์" ระหว่าง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

๑. รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน (ใน google drive)
๒. กลับหน้าโครงการหลัก ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ/ศิลปะ 'มีสติ รู้สึกตัว'
 

๑. ท่านที่ขอรับด้วยตนเอง : ที่ศูนย์สุขภาพดี บี.สไมล์ สาขาโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53) กรุงเทพฯ (คลิกดูแผนที่)
กำหนดการขอรับหนังสือภายใน 2 สัปดาห์ (ขยายเวลาเพิ่มอีก 1 สัปดาห์) เป็นระหว่าง วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. - วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2557
(ระหว่างเวลา 12:00 - 19:00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
สอบถามเส้นทาง/ติดต่อขอรับหนังสือ โทร. 0-2538-4172 สายคุณอ๊อฟ ปฐม์มาศ หรือ คุณอรวรรณ

กรณีที่ท่านให้ผู้อื่นไปรับแทน ให้ผู้รับแทนเซ็นชื่อ ในช่อง 'รับแทน' และขอหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับแทน สำหรับติดต่อกลับ

** หากเลยกำหนดเวลาไปแล้ว ท่านยังไม่ได้มารับ ผู้ดำเนินโครงการฯ จะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้ท่านโอนค่าจัดส่งทางไปรษณีย์มาอีกครั้งครับ

ขอขอบพระคุณ คุณบุญทวี สุปรีดิ์เวศน์ (เจ้าของร้าน บี.สไมล์) ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยครับ

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณศิตา รัตนวิจัย 2,000 6/11/2556, 18:41 ขอรับบางส่วน 5 15  
2. คุณพีรยสถ์ อุบลวัตร 3,500 29/11/2556, 13:00 ขอรับบางส่วน 8 27 อนุโมทนากับผู้จัดทำครับ และทีมงานครับ
3. คุณกิตติพงษ์ ทุมกิ่ง 1,000 29/11/2556, 14:12 ขอรับบางส่วน 10 70  
4. คุณพิมลพรรณ หอมรสสุคนธ์ 5,600 30/11/2556, 16:29 ขอรับบางส่วน 16 40 โอนเงินเวลาประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นค่ะ พอดีหาใบโอนเงินไม่เจอ

* รับเสื้อ ไซส์ M สีเทาดิน ฟอยเงิน 1 ตัว
               
        รวม 39 152 = 191 เล่ม
 
กลับด้านบน

BTS logo ๒. ท่านที่ขอรับด้วยตนเองที่ "ศูนย์การแปลนานาชาติ" สาขามหาทุนพลาซ่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต : แผนที่
    กำหนดการขอรับหนังสือภายใน 2 สัปดาห์ (ขยายเวลาเพิ่มอีก 1 สัปดาห์) *จากกรณีชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ
    เป็นระหว่าง วันจันทร์ที่ 20 ม.ค. - วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2557
    (ระหว่างเวลา 9:00 - 16:00 น. ทุกวัน หยุดวันอาทิตย์)
    สอบถามเส้นทาง/ติดต่อขอรับหนังสือ โทร. 0-2252-5545 สายคุณเนตร (ในเวลาทำงานปกติ)

    กรณีที่ท่านให้ผู้อื่นไปรับแทน ให้ผู้รับแทนเซ็นชื่อ ในช่อง 'รับแทน' และขอหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับแทน สำหรับติดต่อกลับ

    (** หากเลยกำหนดเวลาไปแล้ว ท่านยังไม่ได้มารับ ผู้ดำเนินโครงการฯ จะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้ท่านโอนค่าจัดส่งทางไปรษณีย์มาอีกครั้งครับ)

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณสมชาติ อัศวบัณฑิต 10,000 20/11/2556, 11.00 ขอรับบางส่วน 90 10 ขออนุโมทนาบุญกับโครงการนี้ด้วยครับ

* รับเสื้อ 2 ตัว
1). ไซส์ M สีกรมท่า ฟอยเงิน 1 ตัว
2). ไซส์ L สีขาว ฟอยทอง (M) 1 ตัว
2. คุณฤทัยรัตน์ อิสระ 500 1/12/2556, 16:06 ขอรับบางส่วน 2 3 ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วย
ที่จัดทำโครงการนี้ค่ะ
3. คุณสุณี สหวัฒนพงศ์ 1,500 1/12/2556, 18:02 ขอรับบางส่วน 10 5  
4. คุณกมลพร ศิริโสภณ 4,200 2/12/2556, 11:56 ขอรับบางส่วน 40 2 รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน
1). วัชรินทร์ หนูทอง 2,000 บ.
2). อรวรรณ ชาญพาณิชย์กิจ 1,000 บ.
3). นิลุบล ศิริโสภณ 1,000 บ.
4). กมลพร ศิริโสภณ 200 บ.

* รับเสื้อ ไซส์ M สีเขียวขี้ม้า ฟอยเงิน 1 ตัว
5. คุณฤทธิรงค์ ภูพานทอง 2,000 2/12/2556, 14:13 ขอรับเต็มจำนวน 20 -  
6. คุณจิราภรณ์ ชวะศิริ 2,505 1/12/2556, 19.26 ขอรับเต็มจำนวน 25 - รายนามผู้ร่วมบุญ
1). นายวรวัชร ตันตรานนท์ 200 บ.
2). น.ส.เบญญาภา วัฒนกุล 300 บ.
3). นายวิทยา-นางวรกมล วัฒนกุล และครอบครัว 1,000 บ.
4). นายวุฒินันท์ นุตคำแหง 300 บ.
5). นางหทัยทิพย์ นุตคำแหง 500 บ.
6). นายบวรนันท์ ณ สงขลา 200 บ.
7. คุณของขวัญ 300 2/11/2556, 20:20 ขอรับบางส่วน 1 2  
8. คุณเอม สิรินทร์ 1,000 2/12/2556, 19:42 ขอรับเต็มจำนวน 10 - อนุโมทนาบุญ _/\_
9. นพ.บัณฑิต หิรัญชูสกุล 1,000 2/12/2556, 19:42 ขอรับบางส่วน 8 2 อนุโมทนาบุญกับทีมงานและทุกคนเลยครับ

* บริจาคร่วมโครงการฯ หมอโจ๋ 470 เล่ม รับรวมเป็น 478 เล่ม (พ่อไก่อู : 19/12/2556)
10. คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ 3,000 15/12/2556, 11:12 ขอรับเต็มจำนวน 30 -  
              *(236 + 470 = 706 เล่ม)
        รวม 236 24 = 260 เล่ม
 
กลับด้านบน

Thailand Post

๓. ท่านที่ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ : จะเริ่มทยอยจัดส่งให้ตั้งแต่ วันที่ 20 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป
คาดว่า..ไม่เกินสิ้น ก.พ. 2557 หนังสือน่าจะส่งถึงครบทั้งหมด แต่..หากหนังสือยังส่งไม่ถึงท่าน กรุณาแจ้งผู้ดำเนินโครงการฯ พ่อไก่อู : kaiu2indy@gmail.com

(สำหรับท่านที่ "ขอรับบางส่วน" หลังจากหักค่าจัดส่งไปรษณีย์ จากจำนวนที่ท่านขอรับแล้ว จะได้จำนวนเล่มที่ท่านบริจาค)

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณจำรักษ์ สุดสงวน 350 28/10/2556, 8:44 ขอรับบางส่วน 1 2  
2. คุณกันต์ภัสสรณ์ พรพิทักษ์ชัยกุล 5,000 28/10/2556, 10:39 ขอรับบางส่วน 38 10 * รับเสื้อ ไซส์ XL สีเขียวขี้ม้า ฟอยเงิน 1 ตัว
3. คุณเพ็ญพรรณ บุญพร 150 28/10/2556, 12:57 ขอรับเต็มจำนวน 1 -  
4. คุณมณฑล เลิศวรปรีชา 750 28/10/2556, 22:10 ขอรับบางส่วน 1 6 อนุโมทนาครับ
5. คุณพงษ์พรหม ธีรพันธ์ภูกิจิ 2,000 28/10/2556, 18:22 ขอรับบางส่วน 5 14  
6. คุณปิยวรรณ สถิรประภากุล และ คุณสุภรณ์ กุศลนำสนอง 3,160 31/10/2556, 12:20:20 ขอรับบางส่วน 20 10 โอนเงินไป SCB ยอดเต็ม 3,160 บาท ค่ะ
แบ่งเป็น 1,080 บาท ของ คุณปิยวรรณ + 2,080 บาท ของคุณสุภรณ์
7. คุณมนต์ภัสสร จันทรัตน์ 1,050 6/11/2556, 13:26 ขอรับบางส่วน 2 8  
8. คุณพุ่มพวง ปุรินทราภิบาล 1,140 6/11/2556, 14:45 ขอรับบางส่วน 7 3 ดีใจที่ได้ร่วมบุญกับโครงการดีๆ อีกครั้งค่ะ
9. คุณกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ 5,340 6/11/2556, 15:28 ขอรับบางส่วน 30 20 * รับเสื้อไซส์ L สีดำ ฟอยทอง 1 ตัว
10. คุณพีรัช จารุโกศล 1,140 6/11/2556, 12:43 ขอรับเต็มจำนวน 10 -  
11. คุณสุรเดช กีรติรักษ์ 2,050 7/11/2556,19:32:22 ขอรับบางส่วน 2 18  
12. คุณศิริวรรณ เมฆจิรวัฒน์ และ คุณจิตติศักดิ์ จิตติรัตน์ 440 8/11/2556, 13:00:51 ขอรับเต็มจำนวน 3 - คุณศิริวรรณ ขอรับ 1 เล่ม, คุณจิตติศักดิ์ ขอรับ 2 เล่ม
13. คุณสมสุข เศวตรัตนเสถียร 2,140 9/11/2556,12:25 ขอรับบางส่วน 10 10  
14. คุณปัญจรงค์ นรสิงห์ 1,580 10/11/2556, 19:58 ขอรับบางส่วน 5 10  
15. คุณสุรพร กัญจนานภานิช 1,000 8/11/2556, 15:59 ขอรับบางส่วน 1 8  
16. คุณธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์ 600 19/11/2556, 6:19 ขอรับเต็มจำนวน 5 -  
17. คุณกมลกรณ์ ราชอำไพ 1,440 21/11/2556, 14:47:32 ขอรับบางส่วน 6 7  
18. คุณอรรถชัย พลสุข 250 21/11/2556, 21:41 ขอรับเต็มจำนวน 2 -  
19. คุณสุรีวรรณ สุคนธมัต 1,150 23/11/2556, 18:28 ขอรับเต็มจำนวน 10 - รวมรวมโดย คุณวิวัฒน์ งามสัจจพร
20. คุณปิติพร สี่ศิลปชัย 4,050 26/11/2556, 17:30 ขอรับบางส่วน 2 38 โอนเงิน 2 ครั้ง ครั้งแรก 4,000 ครั้งที่สอง 50 บาท สำหรับค่าส่งไปรษณีย์

* รับเสื้อไซส์ L ฟอยทอง สีเปลือกมังคุด 1 ตัว
21. คุณมยุรีรัตน์ พูนผล 1,140 25/11/2556, 12:17:38 ขอรับบางส่วน 8 2  
22. คุณจันทร์จิรา ศรีชำนาญ 1,080 27/11/2556, 10:18 ขอรับบางส่วน 5 5  
23. คุณอภิเดช ศิริบุรี 580 27/11/2556, 15:03 ขอรับเต็มจำนวน 5 -  
24. คุณธีรวัฒน์ ภาคีพร (เต้ย) 250 27/11/2556, 13:37 ขอรับเต็มจำนวน 2 -  
25. คุณพิศณุ การรักษา 580 28/11/2556, 9:04 ขอรับเต็มจำนวน 5 -  
26. คุณบุญรัตน์ ปี่บัว 680 30/11/2556, 07:29 ขอรับเต็มจำนวน 5 1 ร่วมพิมพ์ 6 เล่ม ขอรับ 5 เล่ม ค่าจัดส่ง 80 บาท รวมเป็น 680 นะค่ะ
อนุโมทนาบุญค่ะ
27. คุณนิศิษย์ ฤทธิเวช 700 30/11/2556, 10:54 ขอรับบางส่วน 2 4  
28. ด.ช.เติมบุญ วรรณสุข 585 30/11/2556, 12:18 ขอรับเต็มจำนวน 5 -  
29. คุณสราวุธ แตงสาขา 1,140 30/11/2556, 13:52 ขอรับเต็มจำนวน 10 -  
30. คุณคงศักดิ์ วาณิชกรพิพัฒน์ 1,050 30/11/2556, 16:11 ขอรับบางส่วน 2 8  
31. คุณกอบกุล ธูปสุวรรณ 450 1/12/2556, 21:43 ขอรับบางส่วน 1 3  
32. คุณวนิดา มาลาวงษ์ 450 1/12/2556, 21:44 ขอรับบางส่วน 1 3  
33. คุณเทอดสิทธิ์ พันธุ์ทองคำ 580 1/12/2556, 10:04 ขอรับบางส่วน 1 4  
34. คุณวิโรจน์ ชมพูทอง 1,140 2/12/2556, 12:51 ขอรับเต็มจำนวน 10 -  
35. คุณพรปวีณ์ สุขรัตน์ฤทธิ์ 150 2/12/2556, 10.43 ขอรับเต็มจำนวน 1 -  
36. คุณณิชพน พวงจำปี 250 2/12/2013, 16:25 ขอรับเต็มจำนวน 2 -  
37. คุณมนัสศักดิ์ จันประดับ และญาติธรรม 5,660 2/12/2556, 17:25 ขอรับบางส่วน 12 43 รายนามผู้บริจาคร่วมพิมพ์หนังสือ 55 เล่ม มีดังนี้
1). นักศึกษา ปวส.1 (L-TECH) /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
2). น.ส.อรุณรัตน์ บุญชิด /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
3). อ.ยุวดี จันทรมณี /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
4). อ.ปริญญา ชาวเหนือ /ร่วมพิมพ์ 3 เล่ม 300 บ.
5). อ.ธนบดี ศรีอำภา /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
6). อ.วิลัยลักษณ์ คำวงค์ษา /ร่วมพิมพ์ 3 เล่ม 300 บ.
7). อ.คมสัน โม่งประณีต /ร่วมพิมพ์ 3 เล่ม 300 บ.
8). นางสุภิญญา มูลปลัด /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
9). อ.ขนิษฐา โภคาพานิช /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
10). นายมนัสศักดิ์ จันประดับ /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
11). อ.สุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ. (ว.เทคนิคอุดรธานี)
12). อ.ธนาฤทธิ์ ศิริสุวรรณ /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
13). อ.พรประทิพย์ พิทักษ์พงษ์ /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
14). นายธเนต อินทะเกต /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
15). นิสิต ม.มหาสารคาม คณะบัญชี ปี 3
     - น.ส.ปวีณา เกิดกลาง /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
     - น.ส.ลลิตา กองทุ่มมนต์ /ร่วมพิมพ์ 100 บ.
     - น.ส.สรัญญา ปะวะเท /ร่วมพิมพ์ 100 บ.
     - น.ส.เกศินี แกล้วกล้า /ร่วมพิมพ์ 50 บ.
     - น.ส.รัตนาภรณ์ จารุสิงห์ /ร่วมพิมพ์ 50 บ.
     - น.ส.ศุภาพิชญ์ อ่อนเรือง /ร่วมพิมพ์ 50 บ.
     - น.ส.พรนภา โพธิสูง /ร่วมพิมพ์ 50 บ.
16). น.ส.วิภาดา จำปามูล /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
17). นายสุริยันต์ ดวงสว่าง /ร่วมพิมพ์ 2 เล่ม 200 บ.
18). นายสิทธิชัย วงศ์คำคูณ /ร่วมพิมพ์ 2 เล่ม 200 บ.
19). นักเรียนห้องบัญชี ปี 2 /ร่วมพิมพ์ 50 บาท
20). นักเรียนช่างอุตสาหกรรม ปี 1 /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
21). น.ส.ศิริรัตน์ จันทะบาล /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
22). น.ส.เด่นนภา ประสานสัตย์ /ร่วมพิมพ์ 3 เล่ม 300 บ.
ทุกท่านที่ร่วมบริจาคขอหมายเหตุ พร้อมครอบครัว ทุกท่านทุกคน ทั้งที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนาม ขออนุโมทนาบุญไปยังทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือในครั้งนี้

***รวมยอดเงินบริจาคทำบุญทั้งหมด 5,450 บาทบวกค่าจัดส่ง 12 เล่ม อีก 190 บาท
รวมที่ส่งไปทั้งหมด 5,640 บาท

ป.ล. ยอดที่ส่งเย็นวันนี้ 5,340 บ. เป็นยอดทำบุญจริง แต่ผมส่งไป 5,400 บาท หักค่าบริการ 20 บาท คงเหลือ 53,80 บาท **แต่เพื่อนคนที่ 22. พึ่งนำมาส่ง 300 บาท ผมจึงคิดรวมเป็น 5,640 บาท (ยอดสุทธิจริง) พรุ่งนี้ 3/12/2556 จึงจะขอส่งอีกได้ไหมครับ เพราะไกลมากจากที่พักไปธนาคารครับ

*แยกจัดส่ง 2 แห่ง : ขอนแก่น = 5 เล่ม, อุดรธานี = 7 เล่ม

ยอดโอนครั้งแรก (เช็คโดยพ่อไก่อู) 2/12/2556, 17: 25 = 5,380 บ.
ยอดโอนครั้งที่สอง 3/12/2556 = 280 บ.
5,380 + 280 = 5,660 (ลบค่าจัดส่ง 2 แห่ง 80 + 140 = 220)
ยอดคงเหลือสุทธิ 5,440 (เพิ่ม 60 บ. รวมเป็น 5,500 บ. ได้ยอดหนังสือรวม 55 เล่ม)

* รับเสื้อ ไซส์ M สีเปลือกมังคุด ฟอยทอง 1 ตัว
38. คุณโสภิต นิยมปิยพจน์ และญาติธรรม 10,240 2/12/2556, 19:20 ขอรับบางส่วน 50 47 รายนามผู้บริจาคร่วมพิมพ์หนังสือ 97 เล่ม มีดังนี้
1). โสภิต นิยมปิยพจน์ /ร่วมพิมพ์ 20 เล่ม 2,000 บ.
     : รับเอง 8 |ถวาย 6 |ส่งต่อ 6
2). อัจฉริยา เอี่ยมจิตร์ /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
     : รับเอง 1 |ถวาย 2 |ส่งต่อ 2
3). ศรีวิไล บุศยศิริ /ร่วมพิมพ์ 6 เล่ม 600 บ.
     : ถวาย 3 |ส่งต่อ 3
4). พาณี นิยมปิยพจน์ /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
     : รับเอง 5
5). นิตยา นิยมปิยพจน์ /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
     : ถวาย 1
6). ตงกุย แซ่พัว /ร่วมพิมพ์ 1 เล่ม 100 บ.
     : ส่งต่อ 1
7). พัชรี ชัยภมร /ร่วมพิมพ์ 13 เล่ม 1,300 บ.
     : รับเอง 10 |ถวาย 2 |ส่งต่อ 1
8). ฉัตรลดา กันติรัตนาวงศ์ (พี่แตง) /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
     : ถวาย 5
9). นิษา น้อยศรี /ร่วมพิมพ์ 3 เล่ม 300 บ.
     : รับเอง 3
10). อัญชลี  แซ่เล็ก /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
     : รับเอง 5
11). ธัชพล ชั้นพรภักดี /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
     : รับเอง 5
12). สมจิตร ชาญรัตนพิทักษ์ /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
     : รับเอง 5
13). ทิพย์รัตน์ จักรก้านตง /ร่วมพิมพ์ 10 เล่ม 1,000 บ.
     : รับเอง 5 |ถวาย 3 |ส่งต่อ 2
14). สุรพงษ์  ฐิตะภาส /ร่วมพิมพ์ 5 เล่ม 500 บ.
     : รับเอง 1 |ถวาย 2 |ส่งต่อ 2
15). ภัคชนานันท์  ขำมะณี /ร่วมพิมพ์ 2 เล่ม 200 บ.
     : รับเอง 2
16). สกุณี ตันกุลรัตน์ /ร่วมพิมพ์ 2เล่ม 200 บ.
     : ถวาย 1 |ส่งต่อ 1
17). ขวัญจิตร สีดาสมา /ร่วมพิมพ์ 4 เล่ม 400 บ.
     : ถวาย 2 |ส่งต่อ 2
ค่าจัดส่ง 540 บ. ยอดโอนสุทธิ 10,240 บ.

* ถวาย = ถวายพระอาจารย์ , ส่งต่อ = บริจาคร่วมโครงการ ส่งต่อมอบโอกาสด้วยหนังสือดีฯ

* รับเสื้อ 2 ตัว
1). ไซส์ M สีดำ ฟอยทอง 1 ตัว
2). ไซส์ M สีเทาท๊อป ฟอยทอง 1 ตัว
39. คุณจักริน อรุณรุจิพันธุ์ 3,590 2/12/2556, 21:00 ขอรับบางส่วน 11 23 รายนามผู้บริจาคร่วมพิมพ์หนังสือ 34 เล่ม มีดังนี้
1). คุณชวลิต - คุณดวงกมล อรุณรุจิพันธุ์ /ร่วมพิมพ์ 1,000 บาท
2). คุณกรแก้ว ริ้วตระกูลไพบูลย์ และครอบครัว /ร่วมพิมพ์ 1,000 บาท
3). คุณธิดา อรุณรุจิพันธุ์ /ร่วมพิมพ์ 500 บาท
4). คุณจักริน อรุณรุจิพันธุ์ /ร่วมพิมพ์ 500 บาท
5). คุณสิริลักษณ์ สินไชย และครอบครัว /ร่วมพิมพ์ 300 บาท
6). นางศิริพร รักกสิกรณ์ และครอบครัว /ร่วมพิมพ์ 100 บาท
40. คุณอาภัสสร บุญญะวินัยกุล (แอน & เชน) 800 2/12/2556, 19:20
3/12/2556, 18:59
ขอรับบางส่วน 4 3 ครั้งเเรกโอน 500 บาท วันที่ 2/12/2556, 19:20
ครั้งที่ 2 โอน 300 บาท วันที่ 3/12/2556, 18:59
ทั้งหมด 800 บาท รวมค่าจัดส่ง ขอรับคืน 4 เล่ม บริจาค 3 เล่ม
แอน
ขอบคุณพี่ไก่อูมากค่า ^^
41. คุณพีระษ์ นันทขว้าง และ คุณฐิตารีย์ ไกรศรีวรรธนะ 1,000 2/12/2556, 19:29 ขอรับบางส่วน 4 5  
42. คุณวาสนา นามศิริพงศ์พันธุ์ และครอบครัว 2,000 3/12/2556, 20:15 ขอรับบางส่วน 7 11 ปุ๊กจะโอน ทั้งหมด 800 + 500 + 500 = 1,800 + 200 ค่าส่งและอื่นๆ = 2,000 บาทค่ะ
จาก SCB ประมาณ 20:15 น.
1). 800 บาท 500 บริจาคเข้าส่วนกลาง 300 ขอรับหนังสือค่ะ
     วาสนา นามศิรพงศ์พันธุ์ และครอบครัว
2). 500 บาท 300 บริจาคเข้าส่วนกลาง 200 ขอรับหนังสือค่ะ
     จุฑาทิพ เตชจรัสชีวิน
3). 500 บาท 300 บริจาคเข้าส่วนกลาง 200 ขอรับหนังสือค่ะ
     กนกพร วรรณขจีพิบูลย์

อนุโมทนาสาธุยิ่งค่ะ ^__^
43. คุณจิรวัฒน์ จริตรัมย์ 550 29/11/2556, 17:07 ขอรับบางส่วน 1 4 อยากได้ลายเซ็นอาจารย์ในหนังสือด้วย ถ้าเป็นไปได้นะครับ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผม

* ไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวผมเซ็นให้ครับ
44. คุณเกรียงกมล นาคบางแก้ว 250 7/12/2556, 12:42 ขอรับเต็มจำนวน 2 - * โอนเพิ่ม
45. คุณธรรมรัตน์ กังวาลก้อง 480 7/12/2556, 18:24 ขอรับบางส่วน 2 2 * โอนเพิ่ม
46. คุณพลวัฒน์ ภาเรือง 150 8/12/2556, 18:00 ขอรับเต็มจำนวน 1 - * โอนเพิ่ม
47. คุณมงคล โรจนวิสุทธิกุล 380 10/12/2556, 17:28 ขอรับเต็มจำนวน 3 - * โอนเพิ่ม

48.

คุณกฤษณ์ นาทีทิพย์ 550 14/12/2556, 18:25 ขอรับบางส่วน 1 4 * โอนเพิ่ม

49.

คุณบรรยงค์ ศรีประทุม 580 15/12/2556, 11:12 ขอรับบางส่วน 3 2 * โอนเพิ่ม
50. คุณสุเมธ โสฬศ และครอบครัว 600 15/12/2556, 11:13 ขอรับเต็มจำนวน 5 - * โอนเพิ่ม
51. คุณนพพล นุชิตประสิทธิชัย 500 16/12/2556, 18:10 ขอรับบางส่วน 3 1 * โอนเพิ่ม
52. คุณสุนิสา เดชแสง 500 17/12/2556, 12:12 ขอรับบางส่วน 1 3 * โอนเพิ่ม
               
        รวม 336 342 = 678 เล่ม
 
กลับด้านบน


Thailand Post

๓.๑ ท่านที่จองหนังสือในงานนิทรรศการฯ เมือปี ๒๕๕๕ : ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ : จะเริ่มทยอยจัดส่งให้ตั้งแต่ วันที่ 20 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป
คาดว่า..ไม่เกินสิ้น ก.พ. 2557 หนังสือน่าจะส่งถึงครบทั้งหมด แต่..หากหนังสือยังส่งไม่ถึงท่าน กรุณาแจ้งผู้ดำเนินโครงการฯ พ่อไก่อู : kaiu2indy@gmail.com

(สำหรับท่านที่ "ขอรับบางส่วน" หลังจากหักค่าจัดส่งไปรษณีย์ จากจำนวนที่ท่านขอรับแล้ว จะได้จำนวนเล่มที่ท่านบริจาค)

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณนพพร ปินตา 1,050 8/9/2555 ขอรับบางส่วน 2 8  
2. คุณรุ่งธิดา ว.สิงหะคเชนทร์ 550 8/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 4 (จองในวันงาน) *เล่มที่รับคือ 1 เล่ม ให้อาจารย์เซ็นชื่อให้ด้วย
3. คุณกาญจนา ธรรมรัตน์ 350 8/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 2  
4. คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ 150 8/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 1 -  
5. คุณชนะภัย เทาศิริ 1,080 8/9/2555 ขอรับบางส่วน 5 5  
6. คุณเทอดสิทธิ์ พันธุ์ทองคำ 250 8/9/2555 ขอรับบางส่วน 2 - * 2556 ใหม่ รับเพิ่ม 1 รวมเป็น 3 เล่ม
7. คุณเสาวณีย์ ชูจั่นหรุ่ม 250 9/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 1  
8. คุณโกวิทย์ แสงปรีดีกรณ์ 150 9/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 1 -  
9. คุณภัทราภร นิลเศรษฐี 250 9/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 1  
10. คุณพรรษา สุนาวี 2,140 11/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 10 10  
11. คุณทวีศักดิ์ นามวงษา 550 11/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 4  
12. คุณภูษิต กาญจนศิริปาน 2,050 11/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 19  
13. คุณมานพ เลิศอิทธิพร 1,250 11/9/2555 ขอรับบางส่วน 2 10  
14. คุณวัลลภ สุขมี 1,050 12/9/2555 ขอรับบางส่วน 2 8  
15. คุณศิติรัตน์ แจ่มสุธี (แม่ ด.ช.ปัน) 10,450 12/9/2555 ขอรับบางส่วน 50 50  
16. คุณเสรี เจริญชัย (โป้ง) 480 12/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 4 -  
17. คุณชูเกียรติ โตกมลธรรม 250 13/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 1  
18. คุณนัฐพงษ์ บุญประทะทอง 250 13/9/2555 ขอรับบางส่วน 1 1  
19. คุณจิรพันธุ์ สัมภาวะผล 580 14/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 5 -  
20. คุณยุทธนา วิวัฒน์เดชากุล (ปุราณ) 250 14/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 2 -  
21. คุณสุดสาคร บุษบก 480 14/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 4 -  
22. คุณกฤษฏา วัฒนศิลป์ 150 14/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 1 -  
              *336 + 99 = 435 เล่ม (ส่งไปรษณีย์)
        รวม 99 124 = 223 เล่ม
 
กลับด้านบน

๔. Anumotana ท่านที่บริจาคทั้งหมด : ไม่ขอรับหนังสือ

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณสรินนา เดชอิทธิรัตน์ 100 29/10/2556, 17:30 บริจาคทั้งหมด - 1  
2. คุณพงศ์พัฒน์-กัญธนพร ตังคะประเสริฐ และครอบครัว 300 30/10/2013, 19:55:12 บริจาคทั้งหมด - 3  
3. คุณ K.P. 20 8/11/2556, 15:04:04 บริจาคทั้งหมด - - กราบอนุโมทนา และขอบพระคุณท่านผู้เป็นสะพานบุญครับ -/\-
4. คุณเมตตา สุดสวาท 500 8/11/2556, 17:57 บริจาคทั้งหมด - 5  
5. คุณ Banjawan Sukaraset 500 17/11/2556, 14:15 บริจาคทั้งหมด - 5  
6. คุณพรรษา สุนาวี 1,000 26/11/2556, 15:29 บริจาคทั้งหมด - 10  
7. คุณพสิษฐ์​ ศิริวัฒนากร (บิ๊ก ศิริสโตร์) 2,000 28/11/2556 19:44 บริจาคทั้งหมด - 20 พี่เอ๊ะครับผม บิ๊ก ศิริสโตร์ เองครับ
ผมขอร่วมทำบุญพิมพ์ 20 เล่ม บริจาคทั้งหมดครับ :-)
8. คุณจตุพงศ์ โอมอารักษ์ 700 30/11/2556, 18:40 บริจาคทั้งหมด - 7 สวัสดีครับ พ่อไก่อู
คุณพ่อพี่ และครอบครัวของพี่ ขอร่วมทำบุญร่วมพิมพ์หนังสือ "มีสติ รู้สึกตัว" ได้โอนเงิน 700 บ.ไปที่ SCB 30 พ.ย. 56, 18.40 น. เรียบร้อยแล้ว ไม่ขอรับหนังสือคืนนะครับ
อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
9. คุณเพิ่มศักดิ์ สุวรรณจิตกุล 200 2/12/2556, 18.33 บริจาคทั้งหมด - 2  
10. คุณจงรักษ์ งามสัจจพร 500 2/12/2556, 20:29 บริจาคทั้งหมด - 5  
11. คุณจรินท์ มานะดี 500 19/12/2556, 17:05 บริจาคทั้งหมด - 5 * โอนเพิ่่ม
               
        รวม   63 = 63 เล่ม
 
กลับด้านบน

๕. ไม่ทราบรายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ : ไม่ประสงค์ออกนาม

** หากตรวจพบว่าเป็นยอดโอนเงินของท่าน กรุณา : คลิก กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ด้วยครับ
กรณีการขอรับหนังสือ กรุณามารับด้วยตนเองที่ ที่ศูนย์สุขภาพดี บี.สไมล์ สาขาโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53) กรุงเทพฯ (คลิกดูแผนที่) ในวันและเวลาที่กำหนด เท่านั้น
เนื่องจากขาดรายละเอียดเรื่อง 'การขอรับหนังสือ' หลังปิดโครงการฯ แล้ว ผมจึงจำเป็นต้องสรุป ให้ยอดโอนเงินทั้งหมด (ไม่ได้หักค่าจัดส่งไปรษณีย์) รวมเป็นหนังสือบริจาคไปครับ


  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 66 7/11/2556 บริจาคทั้งหมด - -  
2. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 35 7/11/2556 บริจาคทั้งหมด - -  
3. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 10 14/11/2556 บริจาคทั้งหมด - 1 66+35+10 = 111 (1 เล่ม)
5. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 250 1/12/2556 บริจาคทั้งหมด - 2  
6. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 3/12/2556, 20:15 บริจาคทั้งหมด   20  
               
        รวม   23 = 23 เล่ม
 
กลับด้านบน

๖. ท่านที่ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ
นัดรับ/จัดส่งหนังสือตั้งแต่ วันที่ 20 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณ Kulruedee Pasurakul 1,000 9/11/2556, 9:57 ขอรับบางส่วน 5 5  
2. คุณกิติพงษ์ กล่ำกองกูล 1,000 7/11/2556, 15:02 ขอรับบางส่วน 5 5  
3. คุณลาวัลย์ คุณสมเกียรติ พิริยโยธา 1,000 17/11/2556, 19:17 ขอรับบางส่วน 5 5  
4. คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ 1,000 17/11/2556, 11:08 ขอรับบางส่วน 5 5 ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ (ศาลาลุงชิน)
5. คุณนาวิน พิริยโยธา 1,000 17/11/2556, 12:29 ขอรับเต็มจำนวน 10 -  
6. คุณกชสณ บุญประกอบ 500 28/11/2556, 10:51 ขอรับบางส่วน 2 3  
7. คุณวิวัฒน์ งามสัจจพร 3,000 23/11/2556, 18:28 ขอรับบางส่วน 3 27 รวมรวมโดย คุณวิวัฒน์ งามสัจจพร
มีผู้ร่วมบริจาคดังนี้
1). สุวรรณา งามสัจจพร 500 บ.
2). รัศมี พัดเปรม 1,000 บ.
3). กรรณิกา สายพันธุ์ 1,000 บ.
4). นงนภัส จันทร์ขจร 500 บ.

* รับเสื้อไซส์ L ฟอยเงิน สีเขียวขี้ม้า 1 ตัว
8. คุณธัญพร อินทร์นุ่ม 500 23/11/2556, 10:10 ขอรับบางส่วน 3 2 ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ (ศาลาลุงชิน)
9. คุณสุภาพร สุขสำราญ และครอบครัว 2,000 24/11/2556, 13:29 ขอรับบางส่วน 10 10  
10. คุณเมธาวี วีระสัมฤทธิ์ 300 25/11/2556, 10:12 ขอรับเต็มจำนวน 3 - ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ (ศาลาลุงชิน)
11. คุณจันทนา ตั้งทรงวุฒิ 1,500 25/11/2556, 17:45 ขอรับบางส่วน 10 5 ขอรับหนังสือกับพี่ไก่อู ที่ศาลาลุงชิน เดือน ม.ค. 57 ค่ะ
12. คุณพงศ์สุริยา โคมทอง ครอบครัวและเพื่อนๆ 30,500 26/11/2556, 17:00 ขอรับบางส่วน 160 145 * รับเสื้อ 7 ตัว
1). ไซส์ M สีขาว ฟอยทอง 1 ตัว
2). ไซส์ M สีกรมท่า ฟอยเงิน 1 ตัว
3). ไซส์ M สีเทาดิน ฟอยทอง 1 ตัว
4). ไซส์ L สีขาว ฟอยทอง 1 ตัว
5). ไซส์ L สีช็อคโกแลต ฟอยทอง 1 ตัว
6). ไซส์ L สีดำ ฟอยเงิน 1 ตัว
7). ไซส์ XXL สีน้ำทะเล ฟอยทอง 1 ตัว
13. คุณกาญจนา (เจี๊ยบ ใบเฟิร์น) 6,000 29/11/2556, 13:09 ขอรับเต็มจำนวน 60 - * รับเสื้อ XXL สีน้ำทะเล ฟอยทอง 1 ตัว
14. คุณพรทิพา สรรพกิจ และเพื่อนๆ 3,000 30/11/2556, 17:33 ขอรับบางส่วน 18 12  
15. คุณจิราพร อุดมศิลป์ 2,000 2/11/2556, 18:17 ขอรับบางส่วน 10 10  
16. คุณเสนีย์ แดงวัง 1,000 30/11/2556, 6:36 ขอรับบางส่วน 5 5 บริจาคในนาม "เสนีย์-วรรธณา-ภูมิภัทร์ แดงวัง"
17. คุณธวัชชัย คำนนท์ใส 500 3/12/2556, 11:08 ขอรับบางส่วน 3 2  
18. คุณชัชวาล รอดคลองตัน ครอบครัวและเพื่อน 4,000 14/12/2556, 18:00 ขอรับเต็มจำนวน 40 - * โอนเพิ่ม
19. คุณฉมามาศ โยยิ่ง 500 19/12/2556, 17:05 ขอรับบางส่วน 2 3 * โอนเพิ่ม
20. คุณปราณี โดลล์ 500 19/12/2556, 17:05 ขอรับบางส่วน 1 4 * โอนเพิ่ม
21. คุณธณาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ 3,000 27/12/2556, 10:04 ขอรับบางส่วน 5 25 * โอนเพิ่ม
22. นพ.นิพนธ์ คุณวัฒนา โตวิวัฒน์ และครอบครัว 1,000 1/1/2557, 18:20 ขอรับบางส่วน 5 5 * โอนเพิ่ม
23. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,700 1/1/2557, 19:00 ขอรับเต็มจำนวน 37 -  
               
        รวม 407 278 = 685 เล่ม
 
กลับด้านบน

๖.๑ ท่านที่จองหนังสือในงานนิทรรศการฯ เมื่อปี ๒๕๕๕ : ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ
นัดรับ/จัดส่งหนังสือตั้งแต่ วันที่ 20 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณสุปรีย์ ศรีสำราญ 200 11/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 2 -  
2. คุณชัชวาล รอดคลองตัน 1,000 11/9/2555 ขอรับบางส่วน 5 5 * 2556 ใหม่ รับเพิ่ม 40 รวมเป็น 45 เล่ม
3. คุณธวัชชัย คำนนท์ใส 500 13/9/2555 ขอรับบางส่วน 4 1 * 2556 ใหม่ รับเพิ่ม 3 รวมเป็น 7 เล่ม
4. คุณธณาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ 2,000 14/9/2555 ขอรับบางส่วน 10 10 * 2556 ใหม่ รับเพิ่ม 5 รวมเป็น 15 เล่ม
5. คุณกิติพงษ์ กล่ำกองกูล 1,000 14/9/2555 ขอรับบางส่วน 5 5 * 2556 ใหม่ รับเพิ่ม 5 รวมเป็น 10 เล่ม
6. คุณวิวัฒน์ งามสัจจพร 1,000 16/9/2555 ขอรับบางส่วน 4 6 * 2556 ใหม่ รับเพิ่ม 2 รวมเป็น 7 เล่ม
7. คุณสุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 2,000 28/9/2555 ขอรับเต็มจำนวน 20 -  
              *407 + 50 = 457 เล่ม (รับกับผู้ดำเนินฯ)
        รวม 50 27 = 77 เล่ม
 

*สรุปวันที่ 5 ธ.ค 2556  (ตรวจยอดอีกครั้ง : ๑ ม.ค. ๒๕๕๗)
รวมขอรับ : 39 + 236 + 336 + 99 + 407 + 50 = 1,167 เล่ม
รวมบริจาค : 152 + 24 + 342 + 124 + 63 + 23 + 278 + 27= 1,033 เล่ม
รวมทั้งหมด 2,200 เล่ม

ยอดขอรับรวม = 1,167 เล่ม, ยอดบริจาครวม = 1,033 เล่ม (ขออนุโมทนาบุญ แด่ทุกๆ ท่านด้วยครับ) Anumotana Anumotana Anumotana

 

 
กลับด้านบน
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
  Home | ประวัติ | สื่อธรรมะ | สื่อธรรมะงานมงคล/งานศพ | ข่าวสาร | บทความ | ติดต่อ  
  Create and Maintained by JitdraThanee © 2012-2014 All Rights Reserved.