Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo HomeHistoryDhamma MediaFuneralNewsArticalContact
Thanee's Facebook
Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo

 
News

Bahum's Cover ๒. แก้ไขคำผิดในหนังสือ 'พาหุงฯ' ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย พ่อไก่อู (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)

ก่อนหน้านี้ประมาณ ๒ - ๓ วัน ผมได้รับสายจาก อ.สมทรง วีสกุล (ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการแล้ว) อ.สมทรง เล่าให้ผมฟังว่า ท่านได้รับหนังสือ 'พาหุงฯ' มาจาก โรงพยาบาลจักษุรัตนิน อ่านแล้วชอบใจ ทั้งเนื้อหาภายในเล่ม และรูปภาพประกอบที่อ่อนช้อยสวยงาม เลยอยากตอบแทนคุณ (ท่านใช้สำนวนนี้ครับ) เพราะเห็นคำที่พิมพ์ผิด และตกหล่นอยู่หลายๆ จุดในเล่ม เลยแจ้งให้ผมทราบก่อน และจะส่งจดหมายคำแก้ ถึงผมอีกครั้ง เผื่อว่าหากมีการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ จะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ

จริงๆ ผมต้องขอบคุณ อ.สมทรง มากๆ เลยนะครับ (รวมถึงอีกหลายๆ ท่าน ที่อ่านหนังสือ พาหุงฯ และเคยแนะนำผมเรื่องการแก้ไขคำผิด ในฉบับพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ - ๓) แต่พอดีว่า อ.สมทรง แจ้งให้ผมทราบ หลังจาก พาหุงฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ กำลังพิมพ์ใกล้จะเสร็จแล้ว (ช้าไปนิดครับ) ผมเลยตัดสินใจ ลงคำแก้คำผิดที่ อ.สมทรง แนะนำมา ในเว็บ กองบุญสื่อธรรมะดีฯ เผื่อว่าท่านใด ที่ตามอ่านมาจากในเล่ม และมีโอกาสเข้ามาในเว็บ จะได้เข้ามาดูคำที่แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ อย่างไรผมต้องขอขอบพระคุณ อ.สมทรง เป็นอย่างยิ่งด้วยครับ

 

หน้า คอลัมน์ที่ บรรทัด คำผิด แก้เป็น หมายเหตุ (โดย พ่อไก่อู)
๑๐ ๗ จากล่าง ฆฏิกา ฆฏิการ ฆฏิการ (อ่านว่า คะ-ติ-กา-ระ) เป็นชื่อของพระพรหม ตก ร.เรือ ไปครับ

'ฆฏิการพรหม' เป็นพระพรหมอนาคามี ที่อัญเชิญเครื่องอัฐบริขาร (ชุดนักบวชทั้ง ๘ ชิ้น)
มาถวายในวันที่พระโพธิสัตว์ (เจ้าชายสิทธัตถะ) ออกบวช
อ่านประวัติท่านเพิ่มเติมได้จาก 'ฆฏิการสูตร'
๑๒ ๕ จากล่าง ปิติ ปีติ อันนี้เพิ่งทราบครับ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ (เช่นผม) คุ้นเคยกับ ปิติ ที่สะกดด้วย สระอิ มากกว่า สระอี
แต่ใน พจนานุกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เขียนแบบนี้ครับ

ปีติ  น. ความปลาบปลื้มใจ, ความอิ่มใจ. (ป.; ส. ปฺรีติ).
๑๒ โพธิญาน โพธิญาณ คำว่า 'ญาณ' ต้องสะกดด้วย ณ.เณร แต่ในบางคอลัมน์ ก็สะกดถูกครับ คือมีหลงๆ ไปบ้าง แหะๆ
๑๓ ๑๑ ญาน ญาณ -
๓๔ อนัตริย อนันตริย คำนี้ ตก น.หนู ไปตัวเดียวครับ

คำว่า 'อนันตริยกรรม' (อะ-นัน-ตะ-ริ-ยะ-กำ) แปลว่า 'กรรมที่หนักมาก ต้องลงนรกอเวจีสถานเดียว'
ใน พาหุงฯ พระพุทธองค์กล่าวถึงพระเทวทัต ซึ่งได้กระทำกรรมหนักแก่เราตถาคตแล้ว
๔๑ - ๑๓ hands hand จากคำว่า in expert hand
๕๗ ฉันพักไปพัก ฉันไปพัก เป็นคำพูดของนางจิญจมาณวิกา สะกด 'พัก' ซ้ำไปครับ
๘๔ - เอนก อเนก อันนี้ก็เพิ่งทราบครับ เพราะคุ้นกับคำ (ที่สะกดผิด) ว่า 'เอนก' มากกว่า

อเนก, อเนก  [อะเหฺนก, อะเหฺนกกะ] ว. มาก, หลาย, เช่น อเนกประการ. (ป., ส.).
๘๔ - ๑๖ shell shall จาก shall ที่แปลว่า 'จะ' กลายเป็นหอยเชลล์ไปได้

ขออนุโมทนาบุญ Anumotana แด่ อ.สมทรง วีสกุล และทุกๆ ท่าน ที่ช่วยแนะนำผมก่อนหน้านี้ด้วยครับ

พ่อไก่อู

 
 
กลับด้านบน
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
  Home | ประวัติ | สื่อธรรมะ | สื่อธรรมะงานมงคล/งานศพ | ข่าวสาร | บทความ | ติดต่อ  
  Create and Maintained by JitdraThanee © 2012-2014 All Rights Reserved.