Started at 27 October 2003

update ครั้งล่าสุดเมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๔๘

     งานเครื่องประดับมุก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ที่ยังคงได้รับการถ่ายทอดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยแต่โบราณมักประดิษฐ์เครื่องประดับมุก เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา สำหรับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ หรือพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ผลงานประดับมุกชิ้นเยี่ยมๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงมักพบอยู่ภายในวัด พระอารามหลวงต่างๆ หรือภายในพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น
     ด้วยความละเอียดประณีตงดงามของศิลปะไทย ผนวกกับความใส่ใจ ในการบรรจงเลื่อยเปลือกหอยมุกทีละชิ้นๆ มาประดับเป็นลวดลายเชื่อมเส้นเรียงร้อยเรื่องราว ประหนึ่งว่าพระวิษณุกรรมแสร้งมาบรรจงแต่มแต้มไว้ฉะนั้น ผลงานประดับมุกของไทย จึงเป็นที่เลื่องลือในคุณค่าความงามระดับสูง ไม่เพียงแต่เฉพาะชาวไทยเท่านั้น แต่ยังขจรขจายไปถึงชาวต่างชาติ ที่สนใจงานประณีตศิลป์ของช่างไทย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวตะวันออกอีกด้วย
     ข้าพเจ้า ธานี ชินชูศักดิ์ เป็นจิตรกรผู้รังสรรค์ผลงาน จิตรกรรมไทยประเพณีร่วมสมัย ( Neo traditional Thai painting ) ซึ่งใช้ชื่อในการเขียนภาพว่า จิตรธานี (จิด-ตระ-ธานี) มิได้คิดฝันมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ความภาคภูมิใจของศิลปะไทย ผ่านงานประณีตศิลป์ อันประกอบด้วยความละเอียดอ่อนชั้นสูง อย่างเครื่องประดับมุกมาก่อน

     จนเมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้รับการติดต่อผ่านอีเมล์จาก Dr. Seilert สุภาพบุรุษชาวเยอรมัน ท่านทำงานและพำนักอยู่ที่จังหวัดกระบี่ ในตำแหน่ง CHARM EU Field Manager ในโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal Habitats and Resources Management Project (CHARM project) โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนของรัฐบาลไทย และสหภาพยุโรป
     Dr. Seilert หลงใหลในความงดงามของศิลปะไทย และประทับใจในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ จิตรธานี www.jitdrathanee.com ท่านจึงมีความประสงค์ที่จะมาเยี่ยมชมผลงาน และมีความปรารถนาจะให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ออกแบบตู้พระธรรมประดับมุกให้
      ในการติดต่อระยะแรก ข้าพเจ้าต้องตอบปฏิเสธไป เนื่องด้วยจนปัญญาเพราะไม่มีความรู้ในงานช่างแขนงนี้มาก่อน แต่คงด้วยเพราะเหตุที่จะต้องได้รับผิดชอบงานชิ้นนี้ สหายของข้าพเจ้าจึงแนะนำให้รู้จักกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องประดับมุก ซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ใน วิทยาลัยในวังชาย สำนักพระราชวัง โครงการ การออกแบบตู้พระธรรมประดับมุก ของข้าพเจ้าจึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้น

     ด้วย Dr. Seilert พำนักและทำงานอยู่ที่จังหวัดกระบี่ ท่านจึงไม่สะดวกนักที่จะเดินทาง มาดูความคืบหน้าของผลงานที่กรุงเทพฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าจึงเสนอว่าจะทยอยแจ้งความคืบหน้า ให้ทราบเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะ โดยในเว็บไซต์นี้ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
     ๑. แรงบันดาลใจ (Inspriration) โดยแบ่งออกเป็นบทย่อยๆ อีก ๓ บท ซึ่งจะอธิบายถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
     ๒. ขั้นตอนการทำงาน (Working Processes) จะแบ่งออกเป็น ๑๒ เดือนตามระยะเวลาการทำงาน ซึ่งจะมีภาพขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด
 
 
© 2003-2004 Jitdrathanee.com, All Rights Reserved. Privacy Policy. Created & Maintained by Jitdrathanee.com