Art Dhamma Exhibition. JitdraThanee The Circle of Rebirth 2012
Home
Art Project
Gallery
Art Dhamma Book
Contact
Photo
Media
Souvenir

s p o n s o r  
Sponsor
Sponsor


Create and Maintained
by JitdraThanee
Copyright © 2012 - 2014
All Rights Reserved.
 
 

Project

 

นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ "จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น"

ศิลปินรับเชิญ
๑. อนุเทพ พจน์ประสาท (ครูกบ)
๒. สุดสาคร บุษบก
๓. ภูษิต กาญจนศิริปาน
๔. ผศ. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
๕. ยุทธนา วิวัฒน์เดชากุล (ครูปุราณ)
๖. พรรษา สุนาวี
๗. ธณาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์
๘. ชัชวาล รอดคลองตัน
๙. กลุ่ม "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี"

ที่มา
      คนส่วนใหญ่มักยินดีใน "การเกิด" (ปฏิสนธิ) โดยมักเฉลิมฉลองวันเกิด เป็นต้น แต่ไม่ใคร่นึกถึง "ความตาย" (จุติ) โดยมากไม่อยากคิด ไม่อยากจำ ไม่อยากรู้ ไม่อยากเห็น หรืออยากจะลืมๆ ไปเสีย แต่ชาวพุทธที่หมั่นศึกษาธรรมะ ทราบดีว่า ที่สุดรอบของการเกิดในแต่ละครั้ง คือ "ความตาย" โดยที่ใครหน้าไหนก็ไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกหนีให้รอดพ้นไปได้ ไม่ว่า มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน หรือแม้แต่บรรดาโอปปาติกะชั้นสูง อย่างเทวดา พรหม ก็ตาม
      บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมเห็นภัย ความน่ากลัวในสังสารวัฏ (The Cycle of Rebirth) เพราะสังสารวัฏสามารถ "ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัย ของตัวมันเองได้" บัณฑิตทั้งหลาย ฝึกฝนตนเอง ให้เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏ ท่าน "กลัวความเกิด" ท่านปรารถนาจะข้ามสังสารวัฏ ไม่ยินดี ไม่ปรารถนาใน "การเกิด" อีก

หลักการและเหตุผล
      นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ "จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น" เป็นนิทรรศการกลุ่ม ที่รวมรวมผลงานภาพวาดลายเส้นของ ธานี ชินชูศักดิ์ (จิด-ตระ-ธานี) และเหล่าศิลปินรับเชิญ กว่า ๖๐ ภาพ ซึ่งล้วนเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ จากหลากหลายสถาบัน ที่ผมมีโอกาสได้ทำความรู้จักผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในนิทรรศการครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้กับนักวาดภาพมือสมัครเล่น จากกลุ่ม "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี" ที่ผมได้แนะนำให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการวาดภาพลายไทย ผ่านเว็บไซต์ "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี" www.jitdrathanee.com/Learning เป็นเวลานานกว่า ๕ ปีแล้ว โดยในปีนี้พวกเรามีดำริร่วมกันว่า น่าจะหาโอกาสจัดแสดงผลงานและทำบุญร่วมกัน โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานในนิทรรศการ ร่วมสบทบทุนสร้าง "ธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ" โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุร
      และร่วมสมทบจัดพิมพ์หนังสือ ธรรมะ How to ? ตอน "มีสติ รู้สึกตัว" ประกอบภาพวาดลายเส้นในนิทรรศการฯ โดยจะถอดเสียงพระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา) ที่ผมจะนิมนต์ท่านมาแสดงธรรม ก่อนพิธีเปิดนิทรรศการ

วัตถุประสงค์
๑. จัดแสดงผลงานภาพวาดลายเส้น ของ จิด-ตระ-ธานี และศิลปินรับเชิญ สู่สาธารณชน
๒. ให้ผู้มีใจรักในผลงานศิลปะไทย ที่มาจากหลากอาชีพหลากฐานะ ได้มีโอกาสแสดงผลงานร่วมกัน
๒. ร่วมฟังพระธรรมเทศนาที่เป็นประโยชน์จาก พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
๓. นำรายได้ร่วมสมทบพิมพ์หนังสือ (ประกอบภาพวาด) ธรรมะ How to ? ตอน "มีสติ รู้สึกตัว"
๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเสพผลงานศิลปะลายเส้น เพื่อยกระดับความรู้ด้านงานช่างศิลป์ไทย
    ด้วยผลงาน "ลายเส้น" เป็นพื้นฐานแรกที่สำคัญ ของงานทัศนศิลป์ทุกแขนง ก่อนจะต่อยอดสู่การทำงานศิลปะในระดับสูงต่อไป

ระยะเวลา และสถานที่จัดแสดง
นิทรรศการจัดแสดงระหว่าง วันพุธที่ ๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
พิธีเปิดนิทรรศการ ใน วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้องศิลาทราย ชั้น ๔ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ : www.rivercity.co.th
โดยได้รับเกียรติจาก คุณธารา แซ่เบ๊ นายกสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สาธารณชนเกิดความซาบซึ้งในผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
๒. สามารถนำหลักธรรม จากการแสดงธรรมะ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
๓. ได้ส่งต่อความเข้าใจในธรรม จากหนังสือธรรมะประกอบภาพวาดในนิทรรศการฯ สู่สาธารณชน

เกี่ยวกับกลุ่ม "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี"
      กลุ่ม "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี" เป็นชื่อกลุ่ม ที่นำมาจากเว็บไซต์ชื่อเดียวกัน ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ www.jitdrathanee.com/Learning โดยผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยเป็นแหล่งแนะนำให้ความรู้เป็นวิทยาทาน แก่ผู้สนใจวาดภาพลายไทย หากนับเวลาจากวันเริ่มต้นเผยแพร่ครั้งแรก (๑๗ มี.ค. ๒๕๕๑) มาจนถึงวันนี้ ก็กินเวลานานถึง ๕ ปีแล้ว มีสมาชิกส่งภาพวาดมาให้แนะนำ (ณ เวลานี้) รวม ๑๒๘ คน และยังคงจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่นับรวมผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ลายไทยด้วยตนเอง ซึ่งมีจำนวนมากกว่าสมาชิกที่ส่งภาพเข้ามาให้วิจารณ์ โดยสมาชิกกว่า ๘๐% เป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยศึกษาในสถาบันการศึกษาศิลปะใดๆ มาก่อน แต่กลับมาจากหลากอาชีพ หลากสถาบัน หลากอายุ เช่น ทนายความ ครู นักเรียน/นักศึกษา ช่างไฟฟ้า พยาบาล ฯลฯ และยังส่งภาพมาจากทั่วประเทศไทย รวมถึงคนไทยในต่างประเทศอีกด้วย
      แต่หากจะนับเฉพาะผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาศิลปะ ก็เรียกได้ว่าน่าจะมีครบทุกสถาบัน ที่มีการเรียนการสอนศิลปะในประเทศไทย อาทิ ช่างศิลป เพาะช่าง ศิลปากร เป็นต้น โดยสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่ม คือ ๙ - ๑๐ ขวบ สูงสุด ๕๓ ปี
      โดยจำนวนมากเป็นผู้ที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อน คงอาศัยฝึกฝนเองด้วยใจรัก แบบครูพักลักจำ แต่เพราะขาดพื้นที่ที่ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง ทำให้เว็บไซต์ "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี" กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะไทยออนไลน์ ที่ยังประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ด้านศิลปะไทย เกินกว่าที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่คราวแรกมาก


กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ "จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น"
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ (ตั้งแต่บ่าย ๓ โมง เป็นต้นไป)

๑๕.๐๐ น.
- แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนในงานนิทรรศการ
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก) แสดงธรรมเรื่อง ธรรมะ How to? ตอน "มีสติ รู้สึกตัว" ประมาณ ๑.๓๐ ชม.
๑๗.๕๐ น. - เข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนิทรรศการ
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ, เชิญตัวแทนศิลปินกล่าวจุดประสงค์ในการจัดแสดงงาน
- มอบภาพวาดที่ระลึก แด่ผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการ
- เสวนาศิลปะ "ก่อนจะ วาดเล่นๆ" โดย ครูกบ (อนุเทพ พจน์ประสาท) และสมาชิกรุ่นหลาน ในกลุ่ม "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี"
๑๙.๐๐ น. - ประธานในพิธี คุณธารา แซ่เบ๊ นายกสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ กล่าวเปิดแสดงผลงานศิลปกรรม
- ตัวแทนศิลปินมอบภาพวาดที่ระลึกแด่ประธานเปิดงาน
- ประธานในพิธี พระอาจารย์ และตัวแทนศิลปิน ร่วมกัน "จุดโคมประทีปทั้ง ๓ ดวง" (สัญลักษณ์แทน "พระรัตนไตร") เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดนิทรรศการ
- ตัวแทนศิลปินกล่าวขอบคุณ และถ่ายภาพร่วมกัน
๑๙.๓๐ น. - แขกผู้มีเกียรติชมผลงานในนิทรรศการร่วมกัน