Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        เจ หนุ่มโคราช ผู้ต้องการอนุรักษ์ศิลปะไทยไม่ให้สูญหาย ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดง ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานเจครับ

 
ชัยกร แพไธสง (เจ) , ๑๗ ปี
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา , จ.นครราชสีมา

แรงบันดาลใจ : อยากอนุรักษ์ภาพไทยไว้ ไม่ให้สูญหายไป ได้รับแรงบัลดาลใจมาจาก อ. ที่โรงเรียน

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๕)
 
 


J-Chaiyakorn's portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

1
1234


  ภาพปลาศฤงคมัศยา (ชื่อปลา ศฤงคมัศยา มาจากคำว่า ศฤงคาร [สิงคาน, สะหฺริงคาน] น. สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บําเรอ
ความรัก เช่น สาวศฤงคารคนใช้. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์). (สันสกฤต. ศฺฤงฺคาร แปลว่า ความใคร่). กับคำว่า มัศยา [มัดสะหฺยา] น. ปลา. แต่ถ้าภาษาบาลี จะใช้คำว่า มัจฉา : ที่มา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)
    เป็นภาพที่ผมคุ้นตามากเลยนะครับ เพราะมีคนวาดเลียนแบบภาพนี้ ส่งมาบ่อยๆ แต่จำไม่ได้แล้วว่า มาจากหนังสือภาพลายไทยเล่มไหน ของใครที่เป็นต้นฉบับวาดเป็นคนแรก เจผลงานดีมากเลยนะครับ ลายเส้นสวย ลงน้ำหนักแรเงาได้ดี ทรวดทรงก็ใช้ได้ พัฒนาการวาดต่อไปเรื่อยๆ นะครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๑๒ ก.พ. ๒๕๕๕)
 
 
 

 


 
 
 
 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.