Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'โจ' หนุ่มขอนแก่น ศิษย์ วิทยาลัยในวังชาย ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดงอีก ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานโจครับ

วิวัฒน์ชัย ศิริ (โจ) , ๒๑ ปี
โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (ชาย) แผนกช่างเขียน , จ.ขอนแก่น
อาชีพ red arrow กำลังศึกษาอยู่

แรงบันดาลใจ : อยากสืบสานงานไทย

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖)
 


Joe's Portrait


  pointerselect arrowselect arrowselect arrow

4
1234567


     โจหายหน้าหายตาไป ๑ ปี กลับมาครานี้ ก็ประเดิมด้วย โอ้ว...ลายกำมะลอ ปกติไม่ค่อยเห็นใครทำกันนะครับ แต่ผลงานของโจชิ้นนี้ ก็ถือว่า ทำออกมาได้สวยทีเดียวครับ เดี๋ยว...ถ้าใครเกิดงงๆ ว่า "ลายกำมะลอ" มันคือลายอ่ะหยัง.? ผมก็เลยนำข้อมูลที่เสิร์จจากเว็บ มาให้อ่านเป็นความรู้ เกี่ยวกับงานช่างศิลป์ไทย ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณชนิดนี้นะครับ

งานเขียนระบายสีกำมะลอ หรือบางทีเรียกว่า "เขียนสีกำมะลอ","ลายกำมะลอ" ก็มี เป็นงานวาดเส้น ระบายสี ด้วยกรรมวิธีช่างสิบหมู่ชนิดหนึ่ง โดยวาดลวดลาย หรือรูปภาพ ลงไปบนพื้นที่ทาด้วยยางรักสีดำสนิท แล้วจึงระบายสีด้วยสีฝุ่น ที่ผสมกับรักน้ำเกลี้ยงลงไป ซึ่งรักน้ำเกลี้ยงจะทำหน้าที่ยึดสี ให้จับติดกับพื้นที่ทาด้วยยางรักสีดำ จึงทำให้สีกำมะลอที่ใช้กรรมวิธีแบบโบราณ จะมีความหม่นของสีลงเล็กน้อย เพราะรักน้ำเกลี้ยงมีสีดำ
    ส่วนใหญ่ช่างโบราณ จะเลือกใช้สีฝุ่นในงานกำมะลอ เพียง ๒ - ๓ สี เป็นหลัก เช่น สีดินแดง สีดินขาว สีดินเขียว หรือ สีครามหม้อ หลังจากระบายสีจนเสร็จแล้ว ช่างจะตัดเส้นล้อมขอบรูปภาพ ด้วยสีทองสดใส (โดยใช้ทองคำเปลวบริสุทธิ์ในการเดินเส้น) เพื่อเพิ่มความชัดเจน และทำให้ผลงานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยขอบสีทองจะตัดกับพื้นรักสีดำอย่างชัดเจน เกิดเป็นความงามเฉพาะตัวของ "ลายกำมะลอ"

อนึ่ง..คำว่า "กำมะลอ" โดยความหมาย อย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วๆ ไป คือ เป็นของทำเทียม หรือของที่ทำหยาบๆ ไม่ทนทาน แต่คำว่า "กำมะลอ" หรือ "สีกำมะลอ" ในความหมายเชิงช่างเขียนนั้น หมายถึง "งานเขียนสีผสมน้ำรัก" ซึ่งทำเทียม "งานเขียนระบายสีด้วยน้ำกาว" (หมายถึง สีฝุ่นที่ผสมด้วยน้ำกาวยาวมะขวิด หรือน้ำกาวยางกระถิน อย่างที่เขียนตามฝาผนังวัด หรือบนสมุดข่อย) แต่เพราะมิใช่งานเขียนระบายสี ด้วยน้ำกาวตามขนบนิยม ซึ่งมีมาก่อนแต่ดั้งเดิม จึงถูกเรียกขานใหม่ว่า "งานเขียนสีกำมะลอ" อนึ่ง งาน "ลายกำมะลอ" ยังเนื่องมาจากคตินิยม ของช่างไทยสมัยก่อน ที่ถือว่าภาพทั้งหลาย เกิดขึ้นจากการนำ "ลาย" หรือ "ลวดลาย" มาผูกร่วมกันเป็นภาพ เพราะฉะนั้นคำว่า "ลายกำมะลอ" จึงหมายถึง "ภาพเขียนที่ถูกผูกขึ้น และระบายด้วยสีกำมะลอ"

ลองดูจากผลงานชิ้นนี้ของโจ ก็น่าจะเข้าใจความหมายของคำว่า "ลายกำมะลอ" ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ขอให้โจวาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๓ ม.ค. ๒๕๕๖)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.