Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        หนุ่มเชียงราย นามรัน ผู้รักศิลปะ และอาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองมาตลอด ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดง ๒ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานรันครับ

 
พชรภน กันทะวงค์ (รัน) , ๓๑ ปี
โรงเรียนบ้านวังผา , จ.เชียงราย

แรงบันดาลใจ : ๑). เป็นลายเส้นที่วาดขึ้นเอง เพื่อใช้แกะลายกระจก ๒). งานแกะลายกระจกเทคนิคเคลือบสี และเพ้นท์สีอะคริลิก ๓). บางส่วนของภาพชิ้นงาน ที่วาดส่งเข้าประกวดที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๔). ภาพแกะลายกระจกที่ทำขึ้นยามว่างๆ เป็นคนชอบศิลปะตั้งแต่เด็ก วาดภาพเป็นตั้งแต่ชั้นอนุบาล แต่ไม่เคยมีโอกาสเรียนในด้านที่ตัวเองชอบ อาศัยฝึกด้วยตัวเองมาตลอด และจดจำงานตัวอย่างของคนอื่น หรืออาจารย์ดังๆ เป็นตัวอย่าง

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕)
 
 


Mr.Run's portrait


  select arrow

1
12


  รันงานสวยมากเลยนะครับ แสดงให้เห็นทักษะฝีมือในขั้นสูงเลยทีเดียว แต่ผมรู้สึกว่าลำตัวม้าค่อนข้างยาว ในขณะที่หัวค่อนข้างเล็กไปนิด แต่ไม่ใช่จุดที่สำคัญมาก จนทำให้โครงสร้างโดยรวมของภาพเสียไปนะครับ รูปไก่แจ้กับลายดอกพุดตานประดิษฐ์ใหม่ ก็ออกแบบได้สวยน่าชมเช่นกันครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๑๒ ก.พ. ๒๕๕๕)
 
 
 
ภาพนี้มีดอกพุดตาน ที่ใช้ลักษณะแบบไทย นำมาประยุกต์ลงในผลงาน ที่เหลือเป็นงานดัดแปลงจากภาพเหมือนจริง คือพ่อไก่แจ้ แม่ไก่แจ้ ตัวสีทองนะครับ

Hourse

ม้าสายพันธุ์ต่างประเทศ ที่มีลักษณะทรวดทรงงดงาม
 


 
 
 
 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.