Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'จิน' หนุ่มอุตรดิตถ์ฝีมือดี จากรั้วเพาะช่าง ที่วาดลายไทยได้น่าประทับใจมาก ส่งผลงานงามๆ มาร่วมแสดงชุดใหญ่อีก ๑๑ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานจินครับ

 
เกรียงกมล นาคบางแก้ว (จิน) , ๓๒ ปี
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , จ.อุตรดิตถ์

แรงบันดาลใจ : งานเขียนเส้นดินสอสมัยจบใหม่ๆ ครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๔)
 
 


Jin's portrait


  select arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrow

18
123456789101112131415161718192021222324252627


  พระพิราบ (อสูรเทพบุตร) มีลักษณะเฉพาะคือ หน้ากางคางออก (เรียกว่า "หน้าจาวตาล") สีม่วงแก่ หรือสีน้ำรัก หรือสีทอง ปากแสยะ ตาจระเข้ เขี้ยวทู่หรือเขี้ยวตัด หัวโล้น สวมกระบังหน้า ตอนทรงเครื่องสวมมงกุฎยอดเดินหน กายสีม่วงแก่ ๑ พักตร์ ๒ กร มีกายเป็นวงทักขิณาวัฎ (ขนกายวนขวา)
    พระพิราบ เป็นบรมครูสูงสุดทั้งฝ่ายนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ เชื่อกันว่าเป็นปางหนึ่งของพระอิศวร (ศิวะอวตาร) คติดั้งเดิมเรียกว่า พระไภรวะ หรือไภราวะ หรือพระไภราพ แต่พอเข้ามาในไทยการเรียกชื่อจึงเพี้ยนไปเป็น "พระพิราบ" คติการนับถือบูชาพระพิราพ กับการแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ในประเทศไทย ปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งไทยเรารับคตินี้มาจากอิทธิพลทางศาสนาฮินดู (นำเข้า) จากประเทศอินเดีย และมีการบันทึกหลักฐานที่แน่ชัดในราวรัชกาลที่ ๒
    จินวาดได้ดีนะครับ ใบหน้าพระพิราบ สามารถวาดให้สวยกว่านี้ได้อีกนะครับ ^^.. อ้อ..พระพิราบ ไม่ใช่ตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ เพียงแต่มีชื่อเรียกคล้ายกับอสูรตนหนึ่งชื่อ "ยักษ์วิราธ" ที่มักถูกเรียกเพี้ยนเป็น "ยักษ์พิราบ" จึงทำให้เกิดความสับสนกัน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ยักษ์ตนเดียวกันครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกนะครับ (๓ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.