Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        แก้ว จิตรกรสาวจากรั้ว คลอง ๖ ส่งผลงานลายไทยมาแสดงอีก ๒ ภาพ ครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานแก้วครับ

 
สมจินต์ สังขาว (แก้ว) , ๒๗ ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง ๖ , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : ขอเป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ค่ะ

ส่งผลงานเมื่อ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๓)
 
 
  select arrow

123456


  อืม....ภาพนี้ก็วาดได้สวยครับ เป็นภาพทวารบาลคู่สไตล์แบบสกุลช่างทางเหนือ น่าจะดัดแปลงมาจากรูปเทวดาลายรดน้ำ ประดับประตูวิหารลายคำ ของวัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่ เจ้า นะครับ วาดได้ดีชมกันเพลินๆ ครับ (อ้อ..รูปนี้กรรเจียกจอน ฝั่งที่ไม่เห็นใบหู ก็เลยขึ้นไปเกาะตรงหน้าผากเหมือนกันครับ ^_^) แก้ววาดลายฐานได้สวยมากครับ (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๓)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.