Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        น้องหนึ่ง เป็นหนุ่มน้อยชาวระยอง ที่วาดลายไทยได้ดีเหลือใจครับ เห็นอย่างนี้ ทำให้ผมรู้สึกปลื้มใจที่ได้ นำเสนอผลงานผ่านระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' โดยอย่างน้อยที่สุด ผู้ที่สนใจ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตครับ

ณัฐวุฒิ ธรรมสนิท (หนึ่ง) , ๑๖ ปี
โรงเรียนระยองวิทยาคม , จ.ระยอง

แรงบันดาลใจ : ผมยกย่องชาวไทยในสมัยก่อน ที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะ ไม่ว่าจะแขนงใดก็ตาม ที่ได้ให้เราได้ร่วมกันสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ และค่าของงานศิลปะ ก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราร่วมกันสืบทอด

ส่งผลงานเมื่อ ๔ เม.ย. ๒๕๕๑)
 
  select arrowselect arrow

123


   ฝีมือดีครับ ตัวลายของหนึ่งดูแน่นๆ อึดอัดไปนิดนะครับ ดูแบบที่ผมวาดจากภาพตัวอย่างนะ คลิกเลือกหมายเลขรูป ดูภาพ ประกอบคำอธิบายดังนี้ครับ :183 KB Flash Movie
ภาพที่ ๑ : ขึ้นโครงรูปหยดน้ำ หรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ จากนั้นแบ่งตัวลายออกเป็นส่วนต่างๆ ดังภาพ กลางลายเป็นรูปดอกบัวตูม วาดลายหน้าขบ
ภาพที่ ๒ : ภาพเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดของตัวลายครับ (๑๗ เม.ย. ๒๕๕๑)
 
  
การวาดลายหน้าขบ ซึ่งเป็นประเภทของลาย ที่สองด้านเหมือนกัน ผมมักจะวาดด้านใดด้านหนึ่งก่อน จากนั้นก็ copy มาอีกฝั่ง จะทำให้ภาพดูสมดุลย์ ไม่หลอกตานะครับ หนึ่งดูแบบลายหน้าขบ ที่ผมวาดในตัวอย่างนะครับ ผมเขียนตัวลายแบบโปร่ง จะทำให้ดูไม่อึดอัดนะครับ

: จิด-ตระ-ธานี (๑๗ เม.ย. ๒๕๕๑)

การวาดนก กระรอก ภาพตัวอย่างจากตู้ลายรดน้ำสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นฝีมือของบรมครูช่าง วัดเซิงหวาย เป็นสุดยอดลายไทยนะครับ หนึ่งดูแบบการวาดภาพนก และกระรอก จากครูช่าง แล้วนำไปปรับแต่งในการวาดครั้งต่อไปนะครับ


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.