Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'โย' หนุ่มพระนครคีรี และเมืองขนมหวาน เพชรบุรี ส่งภาพลายไทยมาร่วมแสดงอีก ๑ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานโยครับ

 
พยนต์ บุญมี (โย) , ๑๙ ปี
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (จิตรกรรมไทย) , จ.เพชรบุรี

แรงบันดาลใจ : วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีการเขียนภาพฝาผนัง ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ผมก็อยู่ที่เพชรบุรี ยิ่งควรต้องศึกษาและหัดเขียนไว้ครับ ถึงไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่ แต่ผมก็จะพยายามปรับปรุงและฝึกฝนต่อไปครับ *-*

ส่งผลงานเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๔)
 
 


Yo's Portrait


 

3
123


  หนุ่มเมืองเพชร ก็ต้องวาดภาพที่เป็น "เอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว" ของเมืองเพชรสินะ ^_^ โยวาดใช้ได้นะครับ ถึงจะไม่ค่อยเหมือนซักเท่าไหร่ (รู้ตัวด้วยแฮะ วิจารณ์ตัวเองมาเสร็จ) ถึงอารมณ์จะไม่เท่ากับของโบราณ (ภาพข้างๆ) แต่ถือว่า...พอใช้ได้ล่ะ แต่..ยังคงต้องพัฒนาอีกๆ ต่อไปนะ

จริงๆ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างเมืองเพชร ที่มีความงดงาม สุดยอด เป็นเลิศ ที่นักศึกษาจิตรกรรมไทยทุกคน จำเป็นต้องเรียน ต้องศึกษาครับ และยังถือได้ว่า "เป็นผลงานชั้นบรมครู ระดับขึ้นหิ้ง" บูชาได้เลยล่ะ เดี๋ยว..ผมขอเล่าประวัติเล็กๆ น้อยๆ เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับ
    ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ท่านได้แสดงความเห็น เกี่ยวกับภาพเขียนที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ไว้ว่า...น่าจะวาดขึ้นราวๆ ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๒ (ประมาณ พ.ศ. ๒๑๕๐ - ๒๒๐๐ อยู่ในระหว่างรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) และท่านยังได้แสดงทัศนะเพิ่มเติมในหนังสือ "วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย" ไว้อีกว่า "ภาพเทพชุมนุมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรีนั้น มีขนาดใหญ่ประมาณ ๒ ใน ๓ ของขนาดบุคคล สีพื้นเป็นสีขาว และใช้สีแดงกับสีดำเป็นเส้นวาดรูป ลวดลายที่เป็นฉากหลังใช้สีแดงสด ลวดลายเครื่องอาภรณ์ซึ่งเป็นสีทองและสีอื่นๆ บนลวดลาย ส่งให้สีขาวและสีแดงหายจืดชืดไป ในขณะเดียวกัน เส้นวาดเป็นรูปเทพชุมนุมและเครื่องอาภรณ์นั้น ก็สวยงามอย่างน่าประหลาด ช่างที่อยู่ในสมัยที่ภาพเขียนเจริญถึงขีดสูงสุดเท่านั้น จึงจะสามารถวาดจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่ง..ได้เช่นนี้"

    โยเกิดเป็นหนุ่มเมืองเพชรทั้งที ต้อง study ของดีเมืองเพชรให้มากๆ นะครับ อ้อ..ผมฝาก "วัดเกาะแก้วสุทธาราม" อีกแห่งด้วยนะครับ จิตรกรรมฝาผนังที่นี่ ฝีมือยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๔)
 
 
 

Garuda (Ayutthaya period) at  Wat Yai Suwannaram, Phetburi, Thailand.


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.