Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

     คุณ ปุราณ วิวัฒน์ หรือ อ.ยุทธนา วิวัฒน์เดชากุล ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ คุณปุราณจบการศึกษาจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เคยทำงานร่วมกับ อ.สุดสาคร ชายเสม (ครูช่างแห่งวิทยาลัยเพาะช่าง อ.สุดสาคร ได้รับฉายาว่า "เพชรน้ำงามแห่งศิลปกรรมไทย")
     คุณปุราณเป็นคนมีฝีไม้ลายมือ ในการเขียนลายไทยเชิงอนุรักษ์/ประยุกต์ สูงมาก อีกทั้งยังมีจิตเอื้อเฟื้อ คิดแบ่งปันความรู้ความชำนาญที่ติดตัวเป็นวิทยาทาน ทำให้บทเรียน 'ต่อยอด' ใน 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' มีพื้นที่ให้ความรู้ด้านศิลปะประจำชาติ ที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้นอีก ผมต้องขอขอบพระคุณ คุณปุราณ มาไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
Puran's portrait
Puran Wiwat's Facebook

  select arrow
Lesson
2
12
     บทเรียนต่อยอด โดยคุณปุราณ วิวัฒน์ บทเรียนที่ ๒ นี้ เป็นการสอน 'วาดภาพตัวพระ' ในอิริยาบทต่างๆ มีชุดภาพรวมทั้งหมด ๑๐ ภาพ (คุณสามารถคลิกเลื่อนชมภาพ ตามลูกศร ซ้าย-ขวา ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆ พินิจอย่างละเอียด พร้อมอ่านคำแนะนำประกอบบทเรียน ของคุณปุราณไปด้วยนะครับ) ทั้งหมดเป็นภาพร่างกึ่งหยาบนะครับ แต่ทรงคุณค่ามาก โดยเฉพาะหากคุณต้องการศึกษา การวาดภาพ 'ตัวพระ' ในอิริยาบถต่างๆ โดยละเอียด รวมทั้งการเขียนสัดส่วน มงกุฎ ชฎา และเครื่องประดับประกอบ เพราะคุณปุราณเขียนตัวอย่างไว้เยอะแยะเชียวครับ

     ผมมองว่าการสืบต่อลมหายใจของศิลปะไทย ให้คงรากฐานได้อย่างยั่งยืน จะทำได้ก็ด้วยการสืบต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนั่นแหละครับ และการคิดเพื่อ 'มอบให้' โดยมิได้คาดหวังสิ่งตอบแทน นอกเสียจากความปลาบปลื้มใจของผู้สอน ที่ทราบเพียงว่า...ผู้เรียนจะได้ความรู้ที่ถูกต้องกลับคืนไป นับเป็นหัวใจของผู้เป็น ' ครูโดยแท้ '
     ผมขอบคุณ คุณปุราณอีกครั้งสำหรับภาพชุดนี้นะครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆ ท่านคงจะได้ความรู้ จากการศึกษาศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย จากผู้รู้จริง สมดังที่คุณปุราณตั้งใจมอบให้นะครับ : จิด-ตระ-ธานี (๑๗ มี.ค. ๒๕๕๕)
 

 

Go to top

 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.