Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo HomeHistoryDhamma MediaFuneralNewsArticalContact
Thanee's Facebook
Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo

 
Listing

Bahum's Cover ๑.๑ ระเบียนรายชื่อ ผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ "พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ ครั้งที่ 4" โดย พ่อไก่อู (๑๔ ม.ค. ๒๕๕๖)

Anumotana ผมขออนุโมทนาบุญ แด่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกๆ ท่านเลยนะครับ ที่ร่วมสร้างหนังสือสื่อธรรมะดี ร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อนำหนังสือส่วนหนึ่ง จากการบริจาค ออกจำหน่าย เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนสร้าง 'ธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ' โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปณฺโณ ณ จ.ราชบุรี (ราคาร่วมพิมพ์ครั้งนี้ 23 บาท/ 1 เล่ม)

** หนังสือจะพิมพ์เสร็จทั้งหมด พร้อมส่งถึงผู้ดำเนินโครงการฯ ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 และจะเริ่มทยอย "จัดส่งทางไปรษณีย์" ระหว่าง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556

๑. รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน (ใน google drive)
๒. กลับหน้าโครงการหลัก ร่วมพิมพ์หนังสือ 'พาหุงฯ' ครั้งที่ 4
 

๑. ท่านที่ขอรับด้วยตนเอง : ที่ศูนย์สุขภาพดี บี.สไมล์ สาขาโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53) กรุงเทพฯ (คลิกดูแผนที่)
กำหนดการขอรับหนังสือภายใน 2 สัปดาห์ ระหว่าง วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. - วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556
(ระหว่างเวลา 12:00 - 19:00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
สอบถามเส้นทาง/ติดต่อขอรับหนังสือ โทร. 0-2538-4172 สายคุณอ๊อฟ ปฐม์มาศ หรือ คุณอรวรรณ

กรณีที่ท่านให้ผู้อื่นไปรับแทน ให้ผู้รับแทนเซ็นชื่อ ในช่อง 'รับแทน' และขอหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับแทน สำหรับติดต่อกลับ

** หากเลยกำหนดเวลาไปแล้ว ท่านยังไม่ได้มารับ ผู้ดำเนินโครงการฯ จะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้ท่านโอนค่าจัดส่งทางไปรษณีย์มาอีกครั้งครับ

ขอขอบพระคุณ คุณบุญทวี สุปรีดิ์เวศน์ (เจ้าของร้าน บี.สไมล์) ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยครับ

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณกวีพงศ์ วินัยธรรม (1) 600 23/11/2555, 18:07 ขอรับบางส่วน 10 16 อนุโมทนาสาธุ
2. คุณปิยวรรณ สถิรประภากุล และ คุณสุภรณ์ กุศลนำสนอง 1,380 28/11/2555, 12:56 ขอรับบางส่วน 25 35 โอนเงินไป SCB ยอดเต็ม 1,380 บาท ค่ะ
แบ่งเป็น 230 บาท ของ คุณปิยวรรณ + 1,150 บาท ของคุณสุภรณ์
3. คุณกันต์ภัสสรณ์ พรพิทักษ์ชัยกุล 2,300 28/11/2555, 12:55 ขอรับบางส่วน 30 70  
4. คุณภัมรมน วิเศษลีลา 4,600 3/12/2555, 14:36 ขอรับบางส่วน 100 100  
5. คุณอรอนงค์ ศิริวาณิชย์ 6,900 7/12/2555, 01:43:11 ขอรับบางส่วน 100 200  
6. คุณพนมพร ไพรวรรณ 460 7/12/2555, 10:54 ขอรับบางส่วน 15 5 7 ธ.ค. 2555 เวลา 10:54:37 Bangkok, Thailand (GMT +7:00) พนมพร ไพรวรรณ, โอนเงินไป: บัญชีผู้รับโอน SCB 4032563858 THANEE CHINCH วันที่เงินเข้าบัญชี 7 ธ.ค. 2555 จำนวนเงิน 460.00 พิมพ์หนังสือพาหุงฯ 20 เล่ม, รับหนังสือ 15 เล่ม, บริจาค 5 เล่ม
7. คุณกวีพงศ์ วินัยธรรม (2) 1,800 8/12/2555, 16:21 ขอรับบางส่วน 28 50 บริจาคในนาม นางสาว เรณู สุจิระวงศ์
8. คุณพิมลพรรณ หอมรสสุคนธ์ (1) 35,650 5/12/2555, 17:30 ขอรับบางส่วน 550 1,000 ร่วมพิมพ์โดย กลุ่มเพื่อนข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ญาติและเพื่อนๆ จำนวน 90 คน
9. คุณวัฒนชัย เก๊กฮั้ว (1) 2,530 16/12/2555, 11:19 ขอรับบางส่วน 100 10 ผมร่วมทำบุญไป 10 เล่ม นะครับพี่ธานี
อนุโมทนาสาธุ ครับผม
10. คุณวัฒนชัย เก๊กฮั้ว (2) 1,000 17/12/2555, 8:59 ขอรับบางส่วน 23 20 ทำเพิ่มอีกรอบนะครับผม
จากเดิม 110 เล่ม + รอบใหม่ 43 เล่ม (โอนวันนี้ 1,000 บ.) = 153 เล่ม ขอรับบางส่วนเป็น = 123 เล่ม ครับผม
11. คุณสมชาติ อัศวบัณฑิต 5,750 27/12/2555 ขอรับบางส่วน 200 50  
12. คุณธนวรรณ คุณาธินันท์ 1,500 3/1/2556, 8:42 ขอรับบางส่วน 55 10  
13. คุณอัมพวัน เบญจธนารักษ์ และญาติธรรม 11,500 7/1/2556, 12:29 ขอรับบางส่วน 150 350  
14. คุณร่มไทร รูญรัมเนตร 2,300 9/1/2556, 16:21 ขอรับบางส่วน 80 20  
15. คุณณัฐกฤตา เบียร์ส และ คุณเทญ่า ชไนเดอร์ 1,035 10/1/2556, 13:32 ขอรับบางส่วน 15 30  
16. คุณยุทธภูมิ สันติสุข 7,276 11/1/2556, 16:39 ขอรับบางส่วน 257 59 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 316 เล่ม
1). คุณวัลลภา หล่อเหลี่ยม /5 เล่ม
2). คุณจิราพร สังฆ์เงิน /5 เล่ม
3). คุณพัชร์ณิศภา พันธ์ดำหริ /9 เล่ม
4). คุณสุขุมาภรณ์ สุขขุม /20 เล่ม
5). คุณเบญจวรรณ หล่อเหลี่ยม และครอบครัว /10 เล่ม
6). คุณวรรณรัตน์ - คุณบุญญฤทธิ์ อนันตริยกุล /10 เล่ม
7). คุณอรพิน ทองบัว และครอบครัว /10 เล่ม
8). คุณนันยนา ขนอนเวช และครอบครัว /10 เล่ม
9). บิดา มารดา คุณทิพวรรณ ขนอนเวช /5 เล่ม
10). คุณพิพัฒน์ - คุณทิพวรรณ ขนอนเวช และครอบครัว /5 เล่ม
11). คุณวิฒิ มากระจันทร์ /10 เล่ม
12). คุณกมลทิพย์ ทรัพย์พงษ์ /5 เล่ม
13). คุณบุญเทียม สุนทรเพราะ /5 เล่ม
14). คุณจารุวรรณ แซ่เหลี่ยง และครอบครัว อุทิศให้ นายก่องหลิ่น แซ่เหลี่ยง /4 เล่ม
15). บิดา มารดา คุณอัญชลี กรานวงษ์ /9 เล่ม
16). คุณพจนี เรืองแข /10 เล่ม
17). คุณวรรณภา อามาตย์มนตรี และครอบครัว /5 เล่ม
18). คุณดวงพร แซ่เหลี่ยง, คุณประพน - คุณปัณณฑิต พันธ์พงศ์พาณิชย์ /5 เล่ม
19). คุณกนกทิพย์ เหลืองตรีชัย /19 เล่ม
20). คุณวิภาวรรณ จันทร์ศรี ด.ช. ปัณรัส - ด.ช. ภูษิต /5 เล่ม
21). คุณสิทธิ์ กุลบุตร, นางหนู กุลบุตร /5 เล่ม
22). คุณชัญญา เอี่ยมนาค และครอบครัว /5 เล่ม
23). คุณพรวิดา นิเวศ์ และครอบครัว /5 เล่ม
24). คุณศุภนุช - ด.ญ. อัญญานุช นิเวศ /3 เล่ม
25). คุณชนม์ชนก - คุณวริษา น้องชมพู นิเวศ /3 เล่ม
26). คุณหทัยนัน แคล้วโรคา และครอบครัว /5 เล่ม
27). คุณอรุณเกศ บัวล้อมแก้ว /5 เล่ม
28). คุณจักกฤษ อินทฤทธิ์ /5 เล่ม
29). คุณสุพิด กะชา อุทิศให้ พิพุฒ กะชา /3 เล่ม
30). ด.ญ. พิชชานันท์ ธนกุลนันทิวัฒน์ /1 เล่ม
31). ด.ญ. กรลักษณ์ พจนากรรักษ์ /1 เล่ม
32). คุณจรรยา เอกพรประสิทธิ์ /4 เล่ม
33). คุณศิรินันท์ ศรีสงคราม /10 เล่ม
34). คุณกมลวรรณ ผุดสุวรรณ /3 เล่ม
35). คุณสายหยุด - คุณประสม เตยอ่อน /5 เล่ม
36). คุณสุนิศา บุตรดี /4 เล่ม
37). คุณรุ่งทิพย์ หมั่นบุญ และครอบครัว อุทิศให้ ด.ญ. อารีย์อาร์ หมั่นบุญ /5 เล่ม
38). คุณชญาภา ทรัพย์เกิด และครอบครัว /10 เล่ม
39). แม่ชี อำไพ กิติเวชานนท์ /10 เล่ม
40). คุณยุทธภูมิ สันติสุข /20 เล่ม
41). คุณมนิสรา แซ่ลี้ /10 เล่ม
42). คุณสุภาพร วรชาตวัฒนากรณ์ /4 เล่ม
43). คุณธันย์ชนก ชูกิจโกศล /4 เล่ม
44). คุณอรณี มีแสง /10 เล่ม
45). คุณประภาภรณ์ พล้าโน๊ต /10 เล่ม
17. คุณพิมลพรรณ หอมรสสุคนธ์ (2) 8,513 13/1/2556, 18:41 ขอรับบางส่วน 244 126 โอนครั้งที่ 2 ร่วมพิมพ์โดย "เพื่อนข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และญาติๆ" ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
(ถ้าให้ไปรับหนังสือที่ 'ศาลาลุงชิน' ได้ ก็ดีนะคะ)
18. คุณกัญญารัตน์ ตรึงจิตวิลาส 230 8/1/2556, 12:15 ขอรับบางส่วน 2 8  
19. คุณเจริญชัย นันทวิทยาภรณ์ (1) 4,377 13/1/2556, 14:49:10 ขอรับบางส่วน 44 146 กองบุญนี้รวบรวมโดย คุณเจริญชัย นันทวิทยาภรณ์ (ครั้งที่ 1)
1). คุณประภา - คุณเจริญชัย นันทวิทยาภรณ์ /24 เล่ม, รับ 11 บริจาค 13
2). คุณนิยตา กู้เกียรติกูล และครอบครัว /4 เล่ม, รับ 1 บริจาค 3
3). คุณสุนิตษา คุณาวุฒิ และครอบครัว /10 เล่ม บริจาค 10
4). คุณกฤตภาส สุริยา และครอบครัว /20 เล่ม, รับ 10 บริจาคหมด 10
5). คุณจุฑามาศ แตงเอม และครอบครัว /2 เล่ม, รับหมด 2
6). คุณนงเยาว์ ธนะเมธีวิทย์ และครอบครัว /10 เล่ม, รับหมด 10
7). คุณอารีรัตน์ เทวินทรภักติ และครอบครัว /10 เล่ม, รับ 1 บริจาค 9
8). คุณพิชชา - คุณภัสสร - คุณทองปาน สีกาโน /5 เล่ม, รับ 1 บริจาค 4
9). คุณรัชนี ชินชูศักดิ์ /20 เล่ม, รับ 1 บริจาค 19
10). คุณจำเนียร รักสัตย์ /10 เล่ม, รับ 1 บริจาค 9
11). ลูกหลาน คุณพ่อประจักษ์ นาคจรูญ /5 เล่ม, รับ 1 บริจาค 4
12). คุณธวัลรัตน์ แซ่ลิ้ม และครอบครัว /10 เล่ม รับ 1 เล่ม บริจาค 9
13). คุณรณิดา - คุณเยาวลักษณ์ ลิขิตตนมงคล /15 เล่ม, รับ 1 บริจาค 14
14). คุณพงศกร - ด.ช. มงคล เตชะเจริญศรี /10 เล่ม, รับ 1 บริจาค 9
15). คุณธนเสฎฐ์ - คุณธรรมโรจน์ - คุณอรุณศรี เลิศมหาสกุล /20 เล่ม รับ 1 บริจาค 19
16). คุณสมนึก ชัยพรสุไพศาล และครอบครัว /10 เล่ม, รับ 1 บริจาค 9
17). ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม /5 เล่ม บริจาคหมด 5

รวมพิมพ์ทั้งสิ้น 190 เล่ม/ รับ 44 เล่ม บริจาค 146 เล่ม
รวมเป็นเงิน 4,370 บาท + 7 บาท (เศษ)
กลายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,377 บาท ถ้วนครับ
20. คุณเจริญชัย นันทวิทยาภรณ์ (2) 1,840 13/1/2556, 20:01:03 ขอรับบางส่วน 11 69 กองบุญนี้รวบรวมโดย คุณเจริญชัย นันทวิทยาภรณ์ (ครั้งที่ 2)
1). คุณจิดาภา - คุณไกรสร ทวีกิจมงคล และครอบครัว /20 เล่ม, รับ 1 บริจาค 19
2). คุณปรียาวัลย์ - คุณเกียรติพงษ์ - ด.ช. ข้าวก้อง - ด.ช. ข้าวหอม ลิขิตตนมงคล /30 เล่ม, รับ 5 บริจาค 25
3). คุณพุฒิพัฒน์ - ด.ญ. จีนนี่ - ด.ญ. เจน วังเจริญวัฒน์ /20 เล่ม, รับ 4 บริจาค 16
4). คุณพงษ์ศักดิ์ โรจน์ภัทรสุข /10 เล่ม, รับ 1 บริจาค 9

รวมพิมพ์ทั้งสิ้น 80 เล่ม/ รับ 11 เล่ม บริจาค 69 เล่ม
21. คุณจิรวัชร์ จิตสุชน 20,585 13/1/2556, 18:57:11 ขอรับบางส่วน 137 758 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ทั้งหมด 895 เล่ม
1). บริษัท พูนสุชน จำกัด /100 เล่ม
2). คุณจิรวัชร์ จิตสุชน /22 เล่ม
3). คุณธนศักย์ กุมภะ /22 เล่ม
4). คุณวรเนตร อินนุพัฒน์ /40 เล่ม
5). คุณนภาภรณ์ รามประพฤติ /9 เล่ม
6). คุณทรงยศ มณีโช /50 เล่ม
7). คุณธงไชย บุญศักดา /9 เล่ม
8). คุณฐิติกร - คุณวิมลณัฐ ภู่รุ่งฤทธิ์ (พร้อมครอบครัว) /100 เล่ม
9). คุณฉันทนา วงศ์พายัพชัย /9 เล่ม
10). คุณทรัพย์สิน จิตสมบูรณ์ผล /9 เล่ม
11). คุณพวงทิพย์ โจมฤทธิ์ /9 เล่ม
12). คุณคณาณัฎ ฉัตรภัทรไชย, คุณพัช ชินสมบูรณ์, คุณวภุท จันทศาสตร์, คุณปนิชา อั่งสนั่น, คุณปูชิตา บุญยิ่ง, คุณเป็นหนึ่ง ศรีสุภาพ, คุณสิริณดา ศรีสุภาพ /150 เล่ม
13). คุณสุปัญญา ส่งไพศาล /52 เล่ม
14). คุณภัทร์ จิวาลักษณ์ /31 เล่ม
15). คุณเอกชัย สรานุกูล /22 เล่ม
16). คุณรุท - รัฐภูมิ เผ่าโพนทอง, คุณยุพาพร จันทร์สูงเนิน /2 เล่ม
17). คุณสุณี - คุณสำราญ วงษ์เงิน และครอบครัว /2 เล่ม
18). คุณปรีณา เครือพันธ์ และครอบครัว /9 เล่ม
19). คุณวิสณุ - คุณวาสนา - วงศกร รอดกสิกรรม, คุณสำเนียง เรือนมนต์ /20 เล่ม
20). คุณจำลอง โอชา และครอบครัว /5 เล่ม
21). คุณสุภาพ - คุณวัชราภา เทศเลี้ยง และครอบครัว /2 เล่ม
22). คุณจันทร์ทิพย์ เหล่าคำ และครอบครัว /4 เล่ม
23). คุณมัดทนา ทุ่งสง และ ครอบครัว /2 เล่ม
24). คุณธนสิษฐ์ ศรีประทุม, คุณนิตยา - คุณอ้อยใจ ประดับจันทร์ และครอบครัว /9 เล่ม
25). คุณพ่อสมศักดิ์ อะโนมา /2 เล่ม
26). คุณแม่จันทร์สุข อะโนมา /2 เล่ม
27). คุณดวงฤทัย อะโนมา /2 เล่ม
28). คุณดนุรัชต พิมสาร /2 เล่ม
29). คุณลำเพย รุ่งเรือง /19 เล่ม
30). คุณภาริณี สุวรรณศรี /1 เล่ม
31). คุณวิภาพร จรรยาเอก /5 เล่ม
32). คุณมานิต วาปีฝ่าย /1 เล่ม
33). คุณทองลา ด้วงพิทักษ์, คุณสุพรรษา - คุณพิเชษฐ์ ดวงจิตร /3 เล่ม
34). คุณเนียร - คุณวันดี - คุณมลิดา - คุณกฎษดา ติ๊บอุด /3 เล่ม
35). คุณวรินธร วรรณศิลป์ และครอบครัว /3 เล่ม
36). คุณพ่อเคน หวังสุข /1 เล่ม
37). คุณพุดศรี หวังสุข /5 เล่ม
38). คุณสุรสิทธิ์ หวังสุข /1 เล่ม
39). คุณอรรถพล หวังสุข /1 เล่ม
40). คุณอรรถชัย หวังสุข /1 เล่ม
41). คุณนนทชัย ทัพหิรัญ /1 เล่ม
42). คุณลัดดา ทัพหิรัญ /1 เล่ม
43). ด.ญ. ทิพย์พวรรณ ทัพหิรัญ /1 เล่ม
44). ด.ช. อานุภาพ ทัพหิรัญ /1 เล่ม
45). คุณเฉลี่ยว ทันโคกกรวด /1 เล่ม
46). คุณวันเพ็ญ ทันโคกกรวด /1 เล่ม
47). คุณสุรศักดิ์ - คุณจันทร์ยา ยอดจันทร์ และครอบครัว /2 เล่ม
48). คุณแม่เม็ง คิดอ่าน และครอบครัว /2 เล่ม
49). คุณสันติ - นางถนอม พรมปัน /5 เล่ม
50). คุณสำรี แสงสุวรรณ /9 เล่ม
51). คุณพ่อหา ช่อจันทร์ /2 เล่ม
52). คุณแม่บุญมี ช่อจันทร์ /2 เล่ม
53). คุณภัชณีย์ ช่อจันทร์ /2 เล่ม
54). คุณอำพิกา โทขุนทด /1 เล่ม
55). คุณจิราภรณ์ โทขุนทด /1 เล่ม
56). คุณสมศักดิ์ เกตุสำรี /1 เล่ม
57). คุณถุงเงิน แย้มเจริญ /1 เล่ม
58). คุณรจนา แย้มเจริญ /1 เล่ม
59). คุณภานุวัฒน์ แย้มเจริญ /1 เล่ม
60). คุณณัฐกาญจนี แย้มเจริญ อุทิศแด่บรรพบุรุษ /2 เล่ม
61). คุณเดือนเพ็ญ ทับทอง และครอบครัว /2 เล่ม
62). คุณคาบอย เผ่าโพนทอง /1 เล่ม
63). คุณพรมฤทธิ์ หาญชนะ /6 เล่ม
64). คุณเอื้อมพร มะลิเลิศ และครอบครัว /8 เล่ม
65). คุณภาคภูมิ อ่อนทรัพย์ /2 เล่ม
66). ด.ช. ภาคิน อ่อนทรัพย์ /1 เล่ม
67). ด.ญ. พิชญ์สินี อ่อนทรัพย์ /1 เล่ม
68). คุณแสงจันทร์ มะหะหมัดสมัน /5 เล่ม
69). คุณบุญล้อม ศรีสมบูรณ์ /3 เล่ม
70). คุณทิพวิมล หวังเชื้อ และครอบครัว /2 เล่ม
71). คุณวสันติ มะธิโต และครอบครัว /2 เล่ม
72). หลวงพ่อถนอม ทัพหิรัญ /1 เล่ม
73). คุณวิไล จิตสุชน /14 เล่ม
74). คุณชลดา วรรณวีระ และครอบครัว /9 เล่ม
75). คุณนางกตภัทร ทองรักษ์ และครอบครัว /34 เล่ม
76). คุณพเยาว์ ยิ้มจันทร์ /1 เล่ม
77). คุณพยุง ยิ้มจันทร์ /1 เล่ม
78). คุณณัฐกาญจนี แย้มเจริญ /1 เล่ม
79). คุณพรทิพย์ สีสวรรค์ /1 เล่ม
80). คุณศุภกร คำเพ็ง /1 เล่ม
81). คุณประพล สุวรรณ /1 เล่ม
82). คุณสรศักดิ์ หวังสุข /1 เล่ม
               
        รวม 2,176 3,132 = 5,308 เล่ม
 
กลับด้านบน

Thailand Post

๒. ท่านที่ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ : จะเริ่มทยอยจัดส่งให้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.พ. 2556 เป็นต้นไป
คาดว่า..ไม่เกินสิ้น มี.ค. 2556 หนังสือน่าจะส่งถึงครบทั้งหมด แต่..หากหนังสือยังส่งไม่ถึงท่าน กรุณาแจ้งผู้ดำเนินโครงการฯ พ่อไก่อู : kaiu2indy@gmail.com

(สำหรับท่านที่ "ขอรับบางส่วน" หลังจากหักค่าจัดส่งไปรษณีย์ จากจำนวนที่ท่านขอรับแล้ว จะได้จำนวนเล่มที่ท่านบริจาค)

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณ Suradeth Keratirags 1,561 13/11/2555, 21:07:42 ขอรับบางส่วน 1 66  
2. คุณดวงพร ออมสิน 1,902 15/11/2555, 10:09 ขอรับบางส่วน 25 49 รายนามคณะผู้ร่วมทำบุญ 74 เล่ม
1). คุณยุวธิดา ทองสอดแสง /15 เล่ม
2). คุณอนงค์นาถ คุ้มอิ่ม /5 เล่ม
3). คุณแสงอรุณ คำเวียง /7 เล่ม
4). คุณสิริเกษ สุขเสือ /4 เล่ม
5). คุณไพริน ชาติสกุล /5 เล่ม
6). คุณจิราพรรณ ปานคำ /5 เล่ม
7). คุณสุพรรณา บุญช่วย /3 เล่ม
8). คุณศรีสุดา จำปาทอง 10 เล่ม
9). คุณดวงพร ออมสิน /20 เล่ม
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
3. คุณอรรถกร ศุขแจ้ง 260 16/11/2555, 13:10 ขอรับบางส่วน 2 8  
4. คุณธีติมา ปิยะศิริศิลป์ 980 16/11/2555, 13:36 ขอรับบางส่วน 5 35 หากพิมพ์หนังสือเสร็จแล้ว รบกวนแจ้งกลับที่ email ด้วย ขอบคุณค่ะ
5. คุณภูมิปราชญ์ - คุณสุธิดา มนัสปิติ 2,600 22/11/2555, 15:25 ขอรับบางส่วน 40 60  
6. คุณวารุณี เจือสันติกุลชัย 1,350 22/11/2555, 16:30 ขอรับบางส่วน 20 30 ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
7. คุณศิริเพ็ญ ศรีนิกร 2,400 22/11/2555, 20:11 ขอรับบางส่วน 10 90  
8. คุณโสภิต นิยมปิยพจน์ (1) 4,521 22/11/2555, 27/11/2555, 3/12/2555 ขอรับบางส่วน 137 33 โอนเงิน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 1,200 บาท
ครั้งที่ 2 = 920 บาท
ครั้งที่ 3 = 2,401 บาท
ขอบคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ

*แยกจัดส่ง 2 แห่ง : จ.กรุงเทพฯ = 50 เล่ม, จ.ฉะเชิงเทรา = 87 เล่ม
9. คุณมณฑล เลิศวรปรีชา 1,180 27/11/2555; 11:31 ขอรับบางส่วน 2 48  
10. คุณกมลกรณ์ ราชอำไพ 3,060 29/11/2555, 14:00:42 ขอรับบางส่วน 50 70 ร่วมพิมพ์ 120 เล่ม รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ มีดังนี้
1). คุณกิมเกียว ราชอำไพ
2). คุณสุเพ็ญ ราชอำไพ
3). คุณกมลกรณ์ ราชอำไพ
4). คุณสุภา ปัญญาจิรานุวัฒน์
5). คุณปุญชรัศมิ ฐานุเลิศวิทย์
6). คุณนิรมล คงประยูร
7). คุณคณิศา ศรีบุญเรือง
8). คุณจันทิมา รังวาณิชย์
9). คุณชำนาญ อินมณเฑียร
11. คุณกนกพร มะโนชัย 706 29/11/2555, 18:52 ขอรับเต็มจำนวน 22 - ขอรับหนังสือเพื่อนำไปแจกเองนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
12. คุณอุทัยวรรณ จันแสง 950 29/11/2555, 18:52 ขอรับบางส่วน 2 38 จำนวน หนังสือทั้งหมด 40 เล่ม ค่าจัดส่ง 30 บาท
ขอรับหนังสือเพียง 2 เล่ม ขอบคุณมากค่ะ
13. คุณพุ่มพวง ปุรินทราภิบาล 560 2/12/2555, 12:44 ขอรับบางส่วน 9 11 ขอบคุณที่ทำหนังสือดีๆ ให้โอกาสดีๆ ได้ทำบุญนะค่ะ
14. คุณฐิยาภา วีรยาชาญกุล 1,350 2/12/2555, 11:44 ขอรับบางส่วน 25 25 ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาร่วมกับทุกท่าน ที่จัดโครงการนี้ และบอกบุญมาค่ะ สาธุ (^/\^)
15. คุณอดิศักดิ์ ราชทยานนท์ 560 30/11/2555, 11:04 ขอรับบางส่วน 10 10  
16. คุณอริสรา มาพบสุข 290 5/12/2555, 18:25 ขอรับบางส่วน 5 5  
17. คุณวันชัย พรมวงษ์ 1,450 24/12/2555, 13:09:22 ขอรับบางส่วน 40 10 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 50 เล่ม มีดังนี้
1). คุณชลอ - คุณภิษณุ จารุพันธ์ /20 เล่ม
2). คุณวันชัย - คุณไพจิต พรมวงษ์ /30 เล่ม
รวม 50 เล่ม, บริจาค 10 เล่ม, ขอรับ 40 เล่ม, (50 เล่ม x 23 = 1,150 + ค่าจัดส่ง 300 = 1,450 บาท), ขอรับทางไปรษณีย์ ได้โอนเงินค่าจัดส่งรวมมาแล้ว
18. คุณโสภิต นิยมปิยพจน์ (2) 500 25/12/2555, 12:02 ขอรับบางส่วน 10 7 รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์ทั้งหมด 17 เล่ม ได้แก่
1). คุณตงกุย แซ่พัว และครอบครัว
2). คุณสิริวรรณ ธรรมิกุล และครอบครัว
3). คุณไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง
4). คุณพัชรี ฉายภมร
5). คุณสุนันทา ตันวัฒนะ
6). คุณณัฐวรรณ์ โฆษิตศุภพงศ์ และครอบครัว
19. คุณศรินทร ชูชาติพงษ์ (เล็ก) 4,900 28/12/2555, 09:56:14 ขอรับบางส่วน 100 100 ค่าหนังสือ 200 เล่ม 4,600 บาท / รับแค่ 100 เล่ม บริจาค 100 เล่ม บวกค่าจัดส่ง 300 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 4,900 บาท ค่ะ ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดทำโครงการนี้ทุกคนค่ะ
-------------------------------------------------------
รบกวนออกนามผู้ร่วมจัดพิมพ์ในนาม "ชมรมธรรมะปฏิบัติ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด" เพิ่มเติมแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ"
20. คุณพิมลพรรณ ตรีศาสตร์ 5,330 3/1/2556, 10:29 ขอรับบางส่วน 200 10 เพิ่งจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับคุณธานี ค่ะ แต่มีความรู้สึกยินดีมาก และอยากจะเผยแพร่-บอกต่อ ให้กับคนอื่นๆ ด้วย และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณธานี และครอบครัวด้วยค่ะ ขอให้มีความสุข ความเจริญนะคะ

ขอบคุณค่ะ
21. คุณภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ 7,660 4/1/2556, 11:22:20 ขอรับบางส่วน 72 248 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 320 เล่ม มีดังนี้
1). คุณสายสุนีย์ ทองคำ
2). คุณยุพา คำเจริญ
3). คุณวิศวะ มาเดช
4). คุณวรายุทธ อาบสุวรรณ
5). คุณสุภาภรณ์ อรุณศิริวัฒนา
6). คุณสุภาภรณ์ มะลิอ่อง
7). นักศึกษาฝึกงาน
8). คุณอภิญญา ยุทธเก่ง
9). คุณน้ำผึ้ง ทองพุ่ม
10). คุณกชพร คุณสาร และครอบครัว
11). คุณเยาวลักษณ์ อินทร์ศิริ
12) คุณประจิตร อุดมสุข
13). คุณธัญวรัตน์ นิศาภากร
14). คุณวราภรณ์ พามา
15) คุณกรรณิการ์ วัฒนพงษ์
16). คุณชนิตรา อินทร์ศิริ
17). คุณสุกัญญา ทอหุล
18). พ.อ.อ. สราวุธ - คุณทัศนีย์ สุริวงษ์ และครอบครัว
19). คุณอรพินท์ พูลทรัพย์ และครอบครัว
20). ด.ช. ภูปกรณ์ สุริวงษ์
21). คุณศราณี ตรีสุคนธ์ และครอบครัว
22). คุณพัชราภรณ์ เลี่ยมสุวรรณ และครอบครัว
23). คุณพนิดา รุ่งกำจัด และครอบครัว
24). คุณปาณิสรา ขอมเดช และครอบครัว
25). คุณธเนศ - คุณอรวินทร์ ชุติมาวรกุล
26). คุณศรีรัตน์ พิทักษ์โชติวรรณ และ คุณภุชยา สุวรรณกยะวิกย์
27). คุณภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ และครอบครัว
28). คุณกัญญารัตน์ - คุณมหินทรา มหิทธิสุเมธา
29). คุณปิยรัตน์ ใจหนักและครอบครัว
30). คุณมณฑิรา อินทพิบูลย์ และครอบครัว
31). คุณพิชชาพร อธิกวิริยะกุล และครอบครัว
32). คุณญาณี วีรานุพัฒน์ และครอบครัว
22. คุณศรินทร์รัศม พงษ์สุขกุล 3,060 4/1/2556, 00:19:35 ขอรับบางส่วน 70 50 สรุป บริจาค 50 เล่ม / ขอรับ 70 เล่ม
23 หาร 120+300 = 3,060 บาท
23. คุณนริศา ชัชวาลจำรัส 1,200 10/1/2556, 20:29 ขอรับบางส่วน 4 46  
24. คุณจักริน อรุณรุจิพันธุ์ (1) 2,400 11/1/2556, 12:17 ขอรับบางส่วน 8 92 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 100 เล่ม
1). คุณชวลิต - คุณดวงกมล อรุณรุจิพันธุ์ /50 เล่ม
2). คุณจักริน อรุณรุจิพันธุ์ /50 เล่ม

*แยกจัดส่ง 2 แห่ง : จ.สงขลา = 5 เล่ม, จ.กรุงเทพฯ = 3 เล่ม
25. คุณอัญญารัตน์ ชูชาติพงษ์ 4,105 12/1/2556, 17:11 ขอรับบางส่วน 6 169 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 175 เล่ม
1). คุณศิรินทร์รัตน์ ชูชาติพงษ์ /100 เล่ม
2). คุณอัญญารัตน์ ชูชาติพงษ์ /20 เล่ม (ขอรับ 5 เล่ม)
3). คุณจำเริญ ชูชาติพงษ์ /9 เล่ม
4). คุณยุพิน ชูชาติพงษ์ /9 เล่ม
5). คุณวิสันต์ ชูชาติพงษ์ /9 เล่ม
6). คุณวิชัย ชูชาติพงษ์ / 9 เล่ม
7). คุณอมรรัตน์ ชูชาติพงษ์ /9 เล่ม
8). คุณเพชรลดา ลีลารุ่งนพคุณ /10 เล่ม (ขอรับ 1 เล่ม)

*แยกจัดส่ง 2 แห่ง : สุขุมวิท = 5 เล่ม, หาดใหญ่ = 1 เล่ม
26. คุณชุติมา อรุณรุจิพันธุ์ 2,330 13/1/2556, 14:10 ขอรับบางส่วน 2 98 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 100 เล่ม
1). คุณชุติมา อรุณรุจิพันธุ์ /50 เล่ม
2). คุณสมยศ แซ่หลี /50 เล่ม
               
        รวม 877 1,408 = 2,285 เล่ม
 
กลับด้านบน

๓. Anumotana ท่านที่บริจาคทั้งหมด : ไม่ขอรับหนังสือ

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา 1,000 13/11/2555, 16:50 บริจาคทั้งหมด - 43 ขออนุโมทนาบุญครับ
2. คุณสมสุข - คุณสุภรา เศวตรัตนเสถียร 1,000 15/11/2555, 11:25 บริจาคทั้งหมด - 43  
3. คุณรัสรินทร์ ธนินพิสิษฐ์ 1,150 22/11/2555, 13:15:03 บริจาคทั้งหมด - 50  
4. คุณทิพาญาณ ศรีสถิตธรรม 115 23/11/2555, 22:40 บริจาคทั้งหมด - 5 ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ
5. คุณอรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ 1,000 24/11/2555, 17:04:01 บริจาคทั้งหมด - 43 ขออนุโมทนาค่ะ
6. ATMS GROUP CO., LTD. 7,560 26/11/2555, 13:03:29 บริจาคทั้งหมด - 328 สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาครับ
7. คุณมณีน้อย มนัสปิติ 690 27/11/2555, 20:54 บริจาคทั้งหมด - 30  
8. คุณณภัทร นันทสุคนธ์ 230 28/11/2555, 08:29 บริจาคทั้งหมด - 10  
9. คุณพงศ์พัฒน์ ตังคะประเสริฐ 230 5/12/2555, 15:00 บริจาคทั้งหมด - 10 คุณพงศ์พัฒน์ ตังคะประเสริฐ และ ภญ.กัญธนพร ชนแดง ร่วมพิมพ์ จำนวน 10 เล่ม
10. คุณจำรักษ์ สุดสงวน 300 6/12/2555, 19:40 บริจาคทั้งหมด - 13  
11. คุณวันชัย แซ่อึ้ง 200 4/12/2555, 16:06 บริจาคทั้งหมด - 8 ขอโมทนาบุญกุศลทั้งปวงกับทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วม ในการจัดพิมพ์หนังสือครับ
12. คุณลักคณา ผาติทิต 3,000 20/12/2555, 14:20:30 บริจาคทั้งหมด - 130 ทราบข่าวจากคุณบิ๊ก อรรถนิติ ขออนุโมทนาค่ะ
13. คุณภูษิต กาญจนศิริปาน และครอบครัว 3,000 22/12/2555, 19:08:48 บริจาคทั้งหมด - 130  
14. คุณสรินนา เดชอิทธิรัตน์ 460 24/12/2555, 10:24:36 บริจาคทั้งหมด - 20 ขออนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จัดทำหนังสือดีๆ เล่มนี้ค่ะ
15. คุณเสฎฐวุฒิ ชูชาติพงษ์ 345 9/1/2556, 22:10 บริจาคทั้งหมด - 15  
16. คุณจักริน อรุณรุจิพันธุ์ (2) 2,300 11/1/2556, 12:16 บริจาคทั้งหมด - 100 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 100 เล่ม
1). คุณเจษฎา อรุณรุจิพันธุ์ /25 เล่ม
2). คุณรัญชนา อรุณรุจิพันธุ์ /25 เล่ม
3). คุณชัชพงศ์ อรุณรุจิพันธุ์ /25 เล่ม
4). คุณจารุวิทย์ อรุณรุจิพันธุ์ /25 เล่ม
17. คุณจักริน อรุณรุจิพันธุ์ (3) 345 11/1/2556, 12:15 บริจาคทั้งหมด - 15 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 15 เล่ม
1). คุณปุญญ์ มหถาวร /10 เล่ม
2). คุณบุญญาภา เสนีย์ประเสริฐการ /5 เล่ม
18. คุณวิริยะ ชาติชีวะนาวิน 230 12/1/2556, 9:00 บริจาคทั้งหมด - 10  
19. คุณจักริน อรุณรุจิพันธุ์ (4) 575 13/1/2556, 17:27 บริจาคทั้งหมด - 25 รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 25 เล่ม
1). คุณฐิติรัตน์ อรุณรุจิพันธุ์ /25 เล่ม
20. คุณเพ็ญพรรณ บุญพร (เจเจ) 230 13/1/2556, 22:30 บริจาคทั้งหมด - 10  
21. คณดุสิต อาวร 200 14/1/2556, 0:00 บริจาคทั้งหมด - 8 1). มด ตากล้องข้างธรรมาสน์
22. คุณสุวลี เจริญธนากิต และเพื่อน 3,000 14/1/2556, 19:21:52 บริจาคทั้งหมด - 130  
               
        รวม   1,176 = 1,176 เล่ม
 
กลับด้านบน

๔. ไม่ทราบรายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ : ไม่ประสงค์ออกนาม

** หากตรวจพบว่าเป็นยอดโอนเงินของท่าน กรุณา : คลิก กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ด้วยครับ
กรณีการขอรับหนังสือ กรุณามารับด้วยตนเองที่ ที่ศูนย์สุขภาพดี บี.สไมล์ สาขาโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53) กรุงเทพฯ (คลิกดูแผนที่) ในวันและเวลาที่กำหนด เท่านั้น
เนื่องจากขาดรายละเอียดเรื่อง 'การขอรับหนังสือ' หลังปิดโครงการฯ แล้ว ผมจึงจำเป็นต้องสรุป ให้ยอดโอนเงินทั้งหมด (ไม่ได้หักค่าจัดส่งไปรษณีย์) รวมเป็นหนังสือบริจาคไปครับ


  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 1,380 28/11/2555, 12:57:51 บริจาคทั้งหมด - 60  
2. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 1,495 7/12/2555, 22:32:29 บริจาคทั้งหมด - 65  
3. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 9/12/2555, 11:35:12 บริจาคทั้งหมด - 43  
5. คุณไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 10/1/2556, 18:33:21 บริจาคทั้งหมด - 43  
               
        รวม   211 = 211 เล่ม
 
กลับด้านบน

๕. ท่านที่ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ : หรือจำนวนที่ขอรับ (หลังหักยอดบริจาคแล้ว) เกิน 1,000 เล่ม จัดส่งฟรี! เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นัดรับ/จัดส่งหนังสือตั้งแต่ วันที่ 18 ก.พ. 2556 เป็นต้นไป

  ชื่อ-นามสกุล สมทบ วัน/เวลา ที่โอน ร่วมจัดพิมพ์แบบ ขอรับ บริจาค หมายเหตุ
1. คุณดิเรก รอดสวาสดิ์ และญาติธรรมศาลาลุงชิน 5,000 18/11/2555, 14:20:07 ขอรับบางส่วน 100 117 ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ (ศาลาลุงชิน)
2. คุณชลธิช อ่ำสอน 2,300 20/11/2555, 14:49 ขอรับบางส่วน 40 60  
3. คุณเอกธิดา วงศ์กำแหง 2,300 28/11/2555, 12:59 ขอรับบางส่วน 90 10 -20 เล่ม (รับไปแล้ว 25/12/2555) คงเหลือ 70 เล่ม (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 1)
4. คุณสาลี ทวีกิจวัฒนะ 575 29/11/2555, 18:58 ขอรับบางส่วน 15 10 ยอดรวม 25 เล่ม ขอรับ 15 เล่ม *นัดรับที่ศาลาลุงชิน 16/12/2555 เรียบร้อยแล้ว
5. กองทุนสื่อธรรมะรุ่งอรุณ 4,807 30/11/2555, 17:17:27 ขอรับเต็มจำนวน 209 - (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 2)
6. คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (1) 2,300 12/12/2555, 12:12:00 ขอรับบางส่วน 30 70 (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 3)
7. คุณสุนีย์ จงไพบูลย์กิจ 1,510 15/12/2555, 12:53 ขอรับบางส่วน 20 45 ขอรับกับผู้ดำเนินโครงการฯ "ฝากที่ ยอด พงศ์เพชร รร.รุ่งอรุณ" (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 4)
8. คุณสุเมธ อบอุ่น 2,300 16/12/2555, 16:12:40 ขอรับบางส่วน 50 50 บ้านตุ๊กตุ่นไทย www.tookkatoon.com ร่วมบริจาค ขออนุโมทนา
9. คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (2) 5,740 18/12/2555, 13:01 ขอรับบางส่วน 170 79 โอนรอบ 3 วันที่ 18/12/2555 ยอดเงินรวม 5,740 (โอน 2 รอบ 5,640 และ 100 บาท)
(รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 5)
10. คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (3) 1,790 18/12/2555, 12:00:39 ขอรับบางส่วน 75 2 (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 6)
11. คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (4) 2,715 20/12/2555, 10:58 ขอรับบางส่วน 68 50 (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 7)
12. คุณธนกร จิระวิชัยฤทธิ์ 700 26/11/2555, 17:53:10 ขอรับบางส่วน 15 15 (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 8)
13. คุณมัณฑนา ภิรมย์นิ่ม และครอบครัว 2,000 1/1/2556, 16:41:40 ขอรับบางส่วน 26 60 ยินดีสนับสนุนโครงการ ที่ให้ความรู้แก่ชาวพุทธเช่นนี้คะ :)
14. คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (5) 5,000 7/1/2556, 21:14:04 ขอรับบางส่วน 200 17 *คุณไก่ สาธุการ นิพานัง (อเมริกา)
(รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 9)
15. คุณพันโท ธัชพงศ์ ไกรจันทร์ และ คุณพ่อสวัสดิ์ อมรสิทธิ์ 3,587 9/1/2556, 11:44:19 ขอรับบางส่วน 114 41 (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 10)
16. คุณวนิดา สีอุไรย์ (กุ๊บ) 230 9/1/2556, 0:00 ขอรับบางส่วน 1 9 (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 11)
17. คุณพงศ์เพชร อมรสิทธิ์ (6) 4,950 11/1/2556, 13:20:44 ขอรับบางส่วน 257 59 (รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 12)
18. คุณนัฏญา เหมาะเจาะ (1) 17,250 10/1/2556, 11:58:28 ขอรับบางส่วน 550 200 1). คุณฉวีวรรณ สมประกิจ, ขอรับ 300 บริจาค 100
2). คุณเพ็ญพิมล จินตโสมนัส, ขอรับ 150 บริจาค 50
3). ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม, ขอรับ 100 บริจาค 50
รวมทั้งหมด 750 เล่ม ค่ะ
(รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 13)
19. สายคุณยอด พงศ์เพชร (7) 35,250 15/1/2556, 9:52:28 (2,300 ฿)
15/1/2556, 10:07:53 (1,150 ฿)
15/1/2556, 11:26:52 (5,000 ฿)
15/1/2556, 12:39:26 (500 ฿)
18/1/2556, 9:21:56 (1,000 ฿)
29/1/2556, 11:25:19 (23,000 ฿)
6/2/2556, 13:39:36 (2,300 ฿)
ขอรับเต็มจำนวน /ขอรับบางส่วน 1,386 123 1). คุณพจน์ อังวัฒนพานิช "ชมรมปฏิบัติธรรม กฟผ." 5,000 บ. (หักค่าจัดส่ง 500 บ.) /195 เล่ม, รับทั้งหมด
2). คุณป้าอรทัย 2,300 บ. /100 เล่ม, ขอรับ 50 บริจาค 50
3). ชมรมเพื่อนคุณธรรม 23,000 บ. /1,000 เล่ม, รับทั้งหมด
4). คุณครูอิ่ม 1,000 บ. /43 เล่ม, ขอรับ 20 บริจาค 23
5). คุณฮุ้ง 500 บ. /21 เล่ม, ขอรับ 11 บริจาค 10
6). คุณอัปสรา กาญจนบกันทร์ 1,150 บ. /50 เล่ม, ขอรับ 10 บริจาค 40
7). คุณไก่ สาธุการ (อเมริกา) 2,300 บ. /100 เล่ม, รับทั้งหมด

รวมทั้งหมด 1,509 เล่ม, ขอรับ 1,369 บริจาค 140
(รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 14)
20. คุณเพ็ญพิมล จินตโสมนัส (2) 1,150 15/1/2556, 17:27:28 ขอรับเต็มจำนวน 50 - สายคุณนัฏญา /ขอรับเพิ่มอีก 50 เล่ม
(รับรวมกับสายยอด พงศ์เพชร 15)

รวมสายยอด 1 ถึง 15 (-195, -1,000) = 2,040 เล่ม
              3,466 / 1,017
21. คุณวาสนา นามศิริพงศ์พันธุ์ (ปุ๊ก) 500 20/1/2556, 19:03:49 ขอรับบางส่วน 11 10 จำนวนที่ขอรับ 11 เล่ม ขอฝากคุณพ่อไก่อู แจกเป็นธรรมทานค่ะ
22. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (1) 34,569 15/1/2556, 23:35 ขอรับบางส่วน 1,470 33 = 1,503
23. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (2) 300 21/1/2556 บริจาคทั้งหมด - 13 สายยอด พงศ์เพชร
               
        รวม 4,947 1,073 = 6,020 เล่ม
 

รวม 5,308 + 2,285 + 1,176 + 211 + 6,020 = 15,000 เล่ม *สรุปคืนวันที่ 15 ม.ค 2556

ยอดขอรับรวม = 8,000 เล่ม, ยอดบริจาครวม = 7,000 เล่ม (ขออนุโมทนาบุญ แด่ทุกๆ ท่านด้วยครับ) Anumotana Anumotana Anumotana

 

 
กลับด้านบน
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
  Home | ประวัติ | สื่อธรรมะ | สื่อธรรมะงานมงคล/งานศพ | ข่าวสาร | บทความ | ติดต่อ  
  Create and Maintained by JitdraThanee © 2012-2014 All Rights Reserved.