Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo HomeHistoryDhamma MediaFuneralNewsArticalContact
Thanee's Facebook
Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo

 
Dhamma Media

4th Reprint 'BAHUM'

หนังสือสวดมนต์
'
พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ'
บาลี/ไทย/อังกฤษ
พร้อมเนื้อเรื่องและ
ภาพประกอบครบ ๘ บท

หน้าปก (ผิวด้าน) : สีเขียวขี้ม้า
ปั๊มทอง คำว่า 'พาหุง'
รูปเล่มขนาด 15 x 19.5 ซม.
พิมพ์สีเดียว

เนื้อในพิมพ์ด้วย กระดาษ SCG กรีนออฟเซ็ท
สีครีมนวลตา (รักษ์สิ่งแวดล้อม 100%)
92 หน้า (รวมปก)

๑. ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือ "พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ ครั้งที่ 4" (เพื่อนำหนังสือส่วนหนึ่ง จากการบริจาค ออกจำหน่าย เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนสร้าง 'ธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปณฺโณ' ณ จ.ราชบุรี) ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕ Anumotana
 

Closed : 13 January 2013 ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญแด่ทุกๆ ท่าน ที่มีจิตเป็นกุศล ร่วมพิมพ์หนังสือ 'พาหุงฯ ครั้งที่ 4' ร่วมกันในครั้งนี้ครับ

** สรุปยอด 'ระเบียนรายชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทั้งหมด' (๑๓ ม.ค. ๒๕๕๖)
     คลิก ดูรายชื่อฯ : กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
 

นับว่าเป็นปรากฏการณ์สำหรับผมเลยนะครับ และปรากฏการณ์นี้ คงเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากทุกๆ ท่านไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างกองบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้
     หนังสือ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ' ประกาศร่วมพิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือน พ.ค. ๒๕๕๕ (ปิดโครงการ ๓๐ มิ.ย ๒๕๕๕) และหลังจากนั้น ก็มีผู้สนใจติดต่อผมมาโดยตรง เพื่อขอร่วมพิมพ์เพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดพิมพ์ครั้งที่ ๑ - ๓ (ก.ค.- ต.ค.) มียอดรวมถึง ๒๑,๖๐๐ เล่ม และหนังสือส่วนหนึ่ง ยังได้ถูกนำไปบริจาคเป็นธรรมทาน ตามสถานที่ต่างๆ รวมแล้วกว่า ๒๐ แห่ง ผมขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ ร่วมกับทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ : ดูรายชื่อสถานที่ ที่นำหนังสือไปบริจาค

ซึ่งในการประกาศร่วมพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผมมีจุดประสงค์แตกต่างออกไปจาก การร่วมพิมพ์ทุกๆ ครั้งเลยนะครับ เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง จากการจัด 'นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น' ที่ผมได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจำหน่ายภาพวาด และ สินค้าที่ระลึกในงาน ไปสมทบทุนร่วมสร้างธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ จ.ราชบุรี ครับ

แต่เนื่องจากการสร้างธรรมสถาน ต้องใช้ทุนร่วมสร้างอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีผู้สนใจ ติดต่อผมมา เพื่อต้องการจะขอร่วมพิมพ์หนังสือ 'พาหุงฯ' เพิ่มอีก ผมจึงได้เรียนปรึกษาพระอาจารย์ และขออนุญาตท่านว่าจะขอนำหนังสือ 'พาหุงฯ' จากการประกาศร่วมพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ส่วนหนึ่ง ออกวางจำหน่าย เพื่อนำรายได้กึ่งหนึ่ง จากราคาปก บริจาคร่วมสมทบทุนสร้างธรรมสถานต่อไปครับ

ท่านสามารถร่วมพิมพ์ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
 

ท่านสามารถร่วมพิมพ์หนังสือ 'พาหุงฯ' ครั้งที่ 4 นี้
ในราคาต้นทุนการผลิตที่ 23 บาท/ 1 เล่ม นะครับ

Anumotana ขยายเวลา 'ร่วมพิมพ์ข้ามปี' จนถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 เท่านั้นครับ **
 

ท่านสามารถร่วมพิมพ์ได้ ๒ กรณีดังนี้ครับ

** ผมขออนุญาต ตัดการร่วมพิมพ์ แบบ 'ขอรับเต็มจำนวน' (เหมือนที่ประกาศร่วมพิมพ์ ในครั้งที่ 1) ออกนะครับ เพื่อให้ท่านได้ร่วมบริจาคหนังสือ ตามกำลังศรัทธา จะกี่เล่มก็ได้ครับ เช่น ร่วมพิมพ์ 100 เล่ม ขอรับ 90 เล่ม บริจาค 10 เล่ม เป็นต้นครับ

๑. ขอรับบางส่วน ...กรุณาบอกเป็นจำนวนเล่มที่ขอรับ และบริจาคร่วมโครงการ
๒. ไม่ขอรับหนังสือ ...ขอบริจาคเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
 

ท่านสามารถโอนเงินร่วมพิมพ์ได้ที่ : ปิดโครงการฯ นี้แล้ว)

ชื่อบัญชี : ธานี ชินชูศักดิ์
ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB) สาขาบิ๊กซี รามอินทรา

403-256385-8 (ออมทรัพย์)
SWIFT code : SICOTHBK
 
ตัวอย่างหนังสือพาหุงฯ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑) Flash Flash version

สิ่งที่แตกต่างออกไป สำหรับการพิมพ์ 'พาหุงฯ' ในครั้งที่ 4 นี้คือ

๑. หน้าเครดิต (หน้า ๘๗) จะเพิ่ม ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้จัดจำหน่าย คือ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
๒. ปกหลังจะพิมพ์บาร์โค้ด ระบุราคาขายชัดเจน (เล่มละ 69 บาท) และเพิ่มข้อความ 'รายได้กึ่งหนึ่งร่วมสมทบทุนสร้าง ธรรมสถานเพื่อการปฏิบัติภาวนา (ปัจจุบันพระอาจารย์ตั้งชื่อว่า 'อาศรมน้อมสู่ใจ') โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ จ.ราชบุรี'

** รายได้กึ่งหนึ่ง คือ 50% ของราคาปก หลังจากหักค่าดำเนินการ/จัดจำหน่ายทั่วประเทศ แล้ว จะนำเข้าร่วมทำบุญทั้งหมด

PDF ดาวน์โหลด ตัวอย่างหน้าเครดิต/ปกหลัง (พาหุงฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4)

* สายส่งอมรินทร์ รับจัดจำหน่าย หนังสือทั่วประเทศ (ขั้นต่ำ) ที่ 3,000 เล่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริจาค เข้าร่วมโครงการฯ ของทุกๆ ท่าน ในครั้งนี้นะครับ

การรับหนังสือ

๑. รับด้วยตัวเอง : ผู้ดำเนินโครงการได้ขออนุเคราะห์สถานที่ สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับหนังสือด้วยตนเอง ที่ศูนย์สุขภาพดี บี.สไมล์ สาขาโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53) กรุงเทพฯ (คลิกดูแผนที่)

** กำหนดการรับภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่แจ้งนัดหมาย หากเลยกำหนดเวลาไปแล้ว/ท่านยังไม่ได้ไปรับ... ทางผู้ดำเนินการจะแจ้งให้ท่านโอนเงินค่าจัดส่ง (ตามจำนวนเล่มที่ขอรับ) เพื่อส่งหนังสือให้ท่านทางไปรษณีย์

(กำหนดการนัดหมายที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

** อนึ่ง..สถานที่ ที่ผู้ดำเนินโครงการติดต่อ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ เพื่อช่วยแจกหนังสือให้กับท่าน ทุกคนทำด้วยจิตอาสา เป็นการช่วยเหลือแด่มิตรสหายทางธรรม (มิได้มีผลประโยชน์อะไรตอบแทน) หากสอบถามข้อมูลแล้ว ให้คำตอบได้ไม่ชัดเจน กรุณาให้อภัย และขอให้มองว่า เป็นการเสียสละเวลา ในหน้าที่การงานประจำของเขาเพื่อท่าน

* สิ่งที่ท่านควรเตรียมไปในวันนัดรับหนังสือ คือ

1. ถุงผ้า กระเป๋า หรือเป้ สำหรับใส่หนังสือ หากท่านขอรับจำนวนตั้งแต่ 5-10 เล่มขึ้นไป
2. กรุณาตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเล่มที่ขอรับ ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปรับ (จะแจ้งให้ทราบอย่างละเอียดในภายหลัง)
3. หากท่านไม่ได้ไปรับเอง แต่ให้ผู้อื่นไปรับแทน ต้องให้ผู้รับแทนเซ็นชื่อ และขอหมายเลขสำหรับติดต่อกลับ
4. ช่วยยิ้มแย้มให้กันสักนิดนะครับ ^_^ เพื่อให้จิตอาสา มีกำลังใจในการทำหน้าที่ เพื่อส่งมอบหนังสือดีให้กับท่าน

 

๒. จัดส่งด้วยพัสดุไปรษณีย์/ลงทะเบียน ทั่วไทย (ส่งถึงบ้าน & เช็คสถานะการจัดส่งได้/ ค่าจัดส่งรวมหีบห่อ วัสดุกันกระแทก)

1 เล่ม = 20 บาท
2 เล่ม = 30 บาท
3 เล่ม = 40 บาท
4 เล่ม = 50 บาท
5 เล่ม = 60 บาท
6 เล่ม = 70 บาท
7 เล่ม = 80 บาท
8 เล่ม = 90 บาท
9-10 เล่ม = 100 บาท
11-15 เล่ม = 150 บาท
16-25 เล่ม = 200 บาท
26-35 เล่ม = 250 บาท
36-49 เล่ม = 300 บาท

50-100 เล่ม = 300 บาท
101-200 เล่ม = 500 บาท
201-300 เล่ม = 700 บาท
301-400 เล่ม = 900 บาท

หมายเหตุ จัดส่งตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป จะใช้บริการของ บริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งจะประหยัดกว่า การจัดส่งด้วยพัสดุไปรษณีย์/ลงทะเบียน

(ที่ต้องเริ่มต้นที่ 50 เล่ม ขึ้นไป เพราะหนังสือ 50 เล่ม จะได้น้ำหนักประมาณ 15 กก./1 กล่อง)

* หากท่านต้องการรับหนังสือจำนวนมาก แนะนำให้มารับด้วยตนเอง เพื่อประหยัดค่าจัดส่ง

** สำหรับท่านที่ร่วมพิมพ์/ขอรับบางส่วน (หลังจากหักยอดบริจาคแล้ว) และยังคงเหลือจำนวนเล่ม เกินกว่า 1,000 เล่ม ขึ้นไป ...บริการจัดส่งฟรี เฉพาะเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ กรุณาส่งแผนที่ สถานที่สำหรับจัดส่งที่ชัดเจน/ เบอร์โทรติดต่อที่สะดวก มาให้ด้วยครับ

(หลังจากปิดโครงการแล้ว จะแจ้งวันที่เริ่มต้นจัดส่ง ให้ทราบอีกครั้งครับ)
ข้อแนะนำในการโอนเงินร่วมพิมพ์

๑. ถ้าท่านสนใจร่วมพิมพ์ 10 เล่ม จะเท่ากับ 23 x 10 = 230 บาท (ร่วมพิมพ์โดยขอรับ 5 เล่ม บริจาค 5 เล่ม) ** หากต้องการให้จัดส่งให้ 5 เล่ม จะอยู่ที่ 60 บาท
** เพราะฉะนั้น ยอดโอนเงินทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง) จะเท่ากับ 290 บาท
 

** เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณา Anumotana

๑. แจ้งรายละเอียดการโอน/วิธีการรับหนังสือ : คลิก กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
๒. ตรวจสอบรายละเอียด ผู้ร่วมพิมพ์ : ดูรายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ 'พาหุงฯ' ครั้งที่ 4

** สำหรับท่านที่เป็นผู้รวบรวม สามารถเขียนชื่อผู้ร่วมพิมพ์ฯ ในกลุ่มของท่าน แยกออกเป็นแต่ละรายชื่อๆ ตอน กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (ในแต่ละครั้ง) ได้ครับ แต่..กรุณาระบุที่ช่อง "หมายเหตุ" ด้วยว่า "กองบุญนี้รวบรวมโดย (ชื่อผู้รวบรวม เช่น "คุณแอน พรทิพา") ซึ่งโอนเงินมาพร้อมกันในยอดเดียว จำนวน 0,000.00 บาท" เพื่อผมจะได้ทราบว่า มาจากกลุ่มผู้รวบรวมเดียวกันนะครับ

 

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์ครั้งที่ 4

** ทางโครงการฯ จะไม่ตีพิมพ์รายชื่อลงในท้ายเล่มหนังสือ แต่..รายชื่อผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์ทุกๆ ท่าน จะปรากฏบนเว็บไซต์แทนครับ : ชม ต.ย. ระเบียนรายชื่อผู้ร่วมพิมพ์ครั้งที่ 1
 

กรณีหนังสือฝากจำหน่าย

๑. สายส่งอมรินทร์ รับฝากจำหน่าย หนังสือทั่วประเทศขั้นต่ำที่ 3,000 เล่ม (มีลุ้นว่าจะบริจาคกันครบมั้ยนะครับ)
๒. หากได้ยอดบริจาคเกิน 3,000 เล่ม (เช่น 4,000 เล่ม เป็นต้น) ส่วนต่างที่เหลือทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ก่อน เพื่อรอฝากจำหน่ายในรอบต่อไป (คือในรอบ 3 เดือน)

** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายส่ง หากหนังสือหน้าร้านมียอดขายดี สายส่งอาจจะสั่งเพิ่มเร็วกว่ากำหนด

๓. เพื่อความโปร่งใส เมื่อปิดยอดร่วมพิมพ์/ ทราบจำนวนเล่ม ที่จะฝากจำหน่ายแน่นอนแล้ว ผมจะประกาศให้ผู้ร่วมบริจาคทุกๆ ท่าน ทราบเป็นระยะๆ ผ่านเว็บกองบุญสื่อฯ นี้ ในส่วนรายละเอียดว่า หนังสือถูกจำหน่ายไปเท่าไหร่แล้ว/ หลังหัก 50% ได้ยอดบริจาคเท่าไหร่ โดยผมจะสแกนสลิปการโอนเงิน จากการจำหน่ายหนังสือ เพื่อร่วมสร้างธรรมสถานฯ ในแต่ละครั้ง ให้ท่านทราบด้วยครับ
 

ผมขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกๆ ท่านครับ

ธานี ชินชูศักดิ์ (พ่อไก่อู)

(ผู้ดำเนินโครงการฯ)
ติดต่อ: kaiu2indy@gmail.com

 

** ยอดการโอนเงิน ที่ยังไม่ทราบชื่อผู้ร่วมพิมพ์ (๑๕ ม.ค. ๒๕๕๖) update

28/11/2555 เวลา 12:57:51 =
1,380 บาท (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
07/12/2555 เวลา 22:32:29 = 1,495 บาท
(ผ่าน TMBA)
09/12/2555 เวลา 11:35:12 = 1,000 บาท
(ผ่าน ATM)
10/01/2556 เวลา 18:33:21 = 1,000 บาท
(ผ่าน ATM)

หากตรวจพบว่า เป็นยอดโอนของท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์ม แจ้ง รายละเอียดการโอน/วิธีรับหนังสือ : คลิกที่นี่ ครับ

** หากปิดโครงการฯ 'ร่วมพิมพ์ข้ามปี' ในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2556 แล้ว ผู้ดำเนินโครงการฯ ยังไม่ทราบว่าเป็นยอดโอนของท่านใด จะขอนำยอดรวม (โดยจะระบุชื่อเป็น 'ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม') บริจาคร่วมโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อออกวางจำหน่าย นำรายได้กึ่งหนึ่งร่วมสร้างธรรมสถานฯ ต่อไปครับ

 
 
กลับด้านบน
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
  Home | ประวัติ | สื่อธรรมะ | สื่อธรรมะงานมงคล/งานศพ | ข่าวสาร | บทความ | ติดต่อ  
  Create and Maintained by JitdraThanee © 2012-2014 All Rights Reserved.