Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo HomeHistoryDhamma MediaFuneralNewsArticalContact
Thanee's Facebook
Jidrathanee Fine Dhamma Media Fund's Logo

 
News

๓. ถวายปัจจัยร่วมสร้าง 'ธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ' จากการจำหน่ายหนังสือ 'พาหุงฯ' ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย พ่อไก่อู (๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๖)

ภาพถ่ายจากงานทอดผ้าป่าสามัคคี 'ธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ' จ.ราชบุรี โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๒

 
*กรุณาคลิกลูกศรขวามือ เพื่อเลื่อนดูภาพไปเรื่อยๆ นะครับ (มีทั้งหมด ๘ ภาพ)

ผมกับเพื่อนๆ ญาติธรรม ไปร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ 'ธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ' ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๔๘/๑ หมู่ ๒ ต.บ้านบีง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาครับ
     จากภาพถ่ายด้านบน จะเห็นว่าส่วนใหญ่สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ยังคงเป็นพื้นดินโล่งๆ มีถนนหินปูนตัดผ่าน ๑ สาย และมีต้นไม้ปลูกอยู่ประปราย ตรงกลางพื้นที่มีกุฏิ knock down สีครีม ปลูกอยู่โดดเดี่ยวเพียง ๑ หลัง
     พระอาจารย์ท่านปรารภว่า โครงการต่อไปคงต้องปรับพื้นที่โดยรอบ ให้เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มก่อสร้างอาคาร สำหรับใช้งานในลักษณะเดียวกับ 'โรงมหรสพทางวิญญาณ' ตามแนวคิดของท่านอาจารย์พุทธทาส แห่งสวนโมกขพลาราม ไชยา เพื่อไว้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตาลปัตรธรรมะ ที่เหล่าจิตอาสาช่วยๆ กันวาดภาพไว้ ในโครงการ 'ธรรมะกลับตาลปัตร' ซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากกว่า ๒๐๐ ตาลปัตรแล้ว จุดประสงค์ก็เพื่อจะได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรม และเจริญสติภาวนาต่อไปครับ

 
สำหรับหนังสือ 'พาหุงฯ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔' ซึ่งท่านผู้ใจบุญ ได้ร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ เล่ม : คลิกดูรายชื่อผู้ร่วมบริจาค
โดยกองบุญสื่อฯ ได้นำหนังสือทั้งหมด ส่งฝากจำหน่าย ผ่านร้านในเครือ อมรินทร์ บุ๊ก เซ็นเตอร์ ในราคาปก ๖๙ บาท วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้กึ่งหนึ่ง (๕๐% จากราคาปก) บริจาคร่วมสร้าง 'ธรรมสถาน อาศรมน้อมสู่ใจ' ณ จ.ราชบุรี ขณะนี้ได้ถวายปัจจัยไปแล้วดังนี้ครับ
*งวดสุดท้าย โอนไปเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๗ ครบตามจำนวนที่ทุกๆ ท่านได้ร่วมบริจาคทั้งหมดแล้วครับ

๓.   ๓ มี.ค. ๒๕๕๗ : ถวายปัจจัยจากการจำหน่ายหนังสือ 'พาหุงฯ ๔' (ครั้งที่ ๓, งวดสุดท้าย) จำนวน ๘๖,๐๐๐ บาท : คลิกดูสลิปธนาคาร update
๒.   ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ : ถวายปัจจัยจากการจำหน่ายหนังสือ 'พาหุงฯ ๔' (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๘๕,๕๐๐ บาท : คลิกดูสลิปธนาคาร
๑.   ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ : ถวายปัจจัยจากการจำหน่ายหนังสือ 'พาหุงฯ ๔' (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท : คลิกดูสลิปธนาคาร
 

อย่างไรผมต้องขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญ ร่วมกันกับผู้มีจิตเป็นกุศลทุกๆ ท่าน ในครั้งนี้ด้วยนะครับ Anumotana

พ่อไก่อู

 
 
กลับด้านบน
 
 
 
 
กลับด้านบน
 
  Home | ประวัติ | สื่อธรรมะ | สื่อธรรมะงานมงคล/งานศพ | ข่าวสาร | บทความ | ติดต่อ  
  Create and Maintained by JitdraThanee © 2012-2014 All Rights Reserved.