ภาพที่ ๑๓    แบบลายเสาหัวเม็ด ลายกระจัง ลายหน้ากระดาน ลายบัวหงาย ลายเฟื่อง และรักร้อย ที่ใช้ประดับส่วนต่างๆ ของตู้


การทำงานในเดือนที่ ๔  " ปรับแบบลายสำหรับเลื่อยฉลุมุก "

ลวดลายบนตู้ประดับมุก จะเริ่มต้นเรื่องจากบานตู้ด้านซ้าย แล้วเวียนทักษิณาวรรต (เวียนขวา) ไปที่บานตู้ด้านขวา และมาจบเรื่องที่บานตู้คู่ด้านหน้า เมื่อข้าพเจ้าได้ส่งลายที่ออกแบบเสร็จให้กับช่างแล้ว ช่างมุกจะต้องนำแบบที่ได้มาปรับ เพื่อให้เหมาะสำหรับการเลื่อยฉลุมุกต่อไป

นอกจากลวดลายหลักที่ดำเนินตามโครงเรื่องแล้ว (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านโครงเรื่อง) ข้าพเจ้ายังได้ออกแบบลวดลายประกอบอื่นๆ เพื่อให้ตู้มุก มีความงามสมบูรณ์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนเสาหัวเม็ดทั้ง ๔ ลายกระจัง ลายหน้ากระดาน ลายบัวหงาย ที่ประดับอยู่ที่ส่วนบนสุดของตู้ ส่วนกลางตู้คือ ลายรักร้อยที่เกี่ยวกระหวัดอยู่ที่เสาค้ำตู้ทั้ง ๔ ส่วนลวดลายที่ประดับอยู่ส่วนล่างของตู้ คือ แผงลายรวงผึ้งทั้ง ๓ ด้าน และลายประดับที่โคนขาตู้
     
© 2003-2004 Jitdrathanee.com, All Rights Reserved. Privacy Policy. Created & Maintained by Jitdrathanee.com