Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        หนุ่มเจฟส่งผลงานภาพสีมาอีก ๒ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานเจฟครับ

 
พิชชาทร เจนบรรจง (เจฟ) , ๑๘ ปี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : ภาพแรก เป็นภาพที่ผมคัดลอก จากงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาครับ แล้วนำมาดัดแปลง ให้เป็นแบบรัตนโกสินทร์ขึ้นหน่อย และเพื่มเติมบางส่วนครับ การวาดภาพนี้ทำให้ผมมองเห็นถึง ความคล้ายคลึงของศิลปะอยุธยา กับศิลปะรัตนโกสินทร์ครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๒)
 
 
  select arrow

1234567891011121314


  รูปนี้เจฟก็วาดได้ดีครับ แต่มือที่จับพัดยังวาดไม่สวยนะครับ (เหมือนมีกระดูกปูด อยู่ตรงข้อต่ออุ้งมือกับนิ้วก้อย) และรูปคนที่อยู่หลังกษัตริย์ ยังต้องปรับปรุงครับ (ร่องรักแร้บุ๋มเกิน และหัวไหล่ที่ยกขึ้น แลดูยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ) อ้อ...ผมมีรูปภาพจากต้นฉบับที่เจฟอ้างถึง มาเทียบให้ดูข้างๆ ด้วยครับ เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย รูปกระบวนกษัตริย์ทรงช้าง จากวัดช่องนนทรี อยู่ที่เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ครับ (๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๒)
 
 
  
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.