Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        เต้ย หนุ่มจากเมืองกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา ที่สนใจวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆ (เพิ่งหัดวาดลายไทยตอน ม.๒ นี่เอง) ส่งผลงานลายไทยมากฝีมือ มาร่วมโชว์อีก ๒ ภาพ ครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานของเต้ยครับ

ธีรวัฒน์ ภาคีพร (เต้ย) , ๒๐ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) , จ.พระนครศรีอยุธยา

แรงบันดาลใจ : ภาพแรกคือ 'สินธพนที' ครับ... คือผมพยายามประดิษฐ์ลายครีบ...ให้พยายามสอดคล้องกับลายกระหนก... เลยอาจจะดูไม่ค่อยคล้ายปลาเท่าไหร่... ส่วนรูปที่ ๒ คือ 'สิงห์แหงน' ผมพยายามจะวาดสิงห์ ในท่าทางที่อ่อนไหวครับ... ทั้ง ๒ รูปนี้ ผมวาดตอนปิดเทอมครับ... วาดไว้ค่อนข้างนานแล้วครับ... (คือผมเคยส่งมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ไม่เห็นอาจารย์อัพให้... อาจเป็นเพาระผมส่งมาผิดพลาด... ผมเลยส่งใหม่อีกครั้งครับ...) ขอบคุณครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕)
 


Toey's Portrait


  select arrow

15
123456789101112131415


    เข้าใจตั้งชื่อนะ 'สิงห์แหงน' ถ้าแหงนมากกว่านี้อีก อาจจะหัวทิ่มได้เลยนะครับ ๕๕๕+ เส้นดีครับ งานคม ลวดลายกระหนกต่างๆ ยังพัฒนาต่อได้อีก ปัญหาหลักคือสัดส่วนนะ ที่จำเป็นต้องปรับปรุงอีกมาก ที่เห็นชัดเลยคือ คอยังสั้นไปนะ ถ้าเทียบตั้งแต่ช่วงอกมาจนถึงต้นคอ ตีนสิงห์ เล็บสิงห์ ยังวาดไม่สวยนะครับ เต้ยลองสังเกตการวาดสิงห์งามๆ ที่ห้อง 'เปิดกรุครูช่าง' ดูนะครับ มีงานโบราณรูปสิงห์สวยๆ ทั้งลายรดน้ำ และงานไม้แกะสลัก หลายรูปเลย ดูเป็นตัวอย่างได้ครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒ ม.ค. ๒๕๕๖)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.