Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'หลวงพี่แซม' พระมหาหนุ่มชาวนนทบุรี ผู้สนใจวาดภาพลายไทยจากการฝึกฝนด้วยตนเอง ส่งผลงานมาร่วมแสดง ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานหลวงพี่แซมครับ

 
พม.พิชิต พิชิตปญฺโญ (แซม) , ๒๒ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์วัดไตรมิตรวิทยาราม , จ.นนทบุรี

แรงบันดาลใจ : ภาพแรกไม่มีแบบ อยู่ๆ มันก็ผุดขึ้นมาในหัว เลยวาดไปตามนั้น เป็นคนวาดแบ็คกราวน์ไม่เก่ง มีคนแนะนำให้ไปเรียนศิลป์เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน ส่วนสามภาพที่เหลือ เป็นการดูต้นแบบจากหนังสือบรมครู แล้วดัดแปลงเป็นแบบของตน พื้นฐานลายไทยไม่มี วาดเขียนไม่เคยเรียน แต่เป็นคนชอบเลียนแบบ เลยหัดวาดรูปเป็นงานอดิเรก ฝีมือทั้งหมดที่มีหากได้ครูที่เป็นคน ก็คงจะวาดสวยกว่านี้แน่นอน

ส่งผลงานเมื่อ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๓)
 
 
  select arrowselect arrowselect arrow

12345


  ภาพไกรสรราชสีห์ภาพนี้ สัดส่วนยังต้องปรับปรุงนะครับ แต่ที่ผมดูแล้วสะดุดมากๆ ก็คือช่วงปากบนครับ หลวงพี่วาดสั้นไปนะครับ เหมือนกรามบนหายไป จริงๆ ต้องวาดให้จมูกยื่นยาวมากกว่านี้นะครับ ฟันบนจะได้ขบกับฟันล่างสนิท ผมเคยสอนวาดสัตว์หิมพานต์ที่ใกล้เคียงกับรูปนี้ ขอแนะนำให้ดูสัก ๒ แบบนะครับ

๑. รูป 'กิมหมี' วาดสอน ด.ช. ปัน สิรวิชญ์ คลิกที่นี่
๒. รูป 'สกุณไกรสร' วาดสอน เนอร์ส ณัฐวรา คลิกที่นี่

อกของสิงห์ตัวนี้ก็ยื่นมากเกินไปนิดครับ ส่วนลำตัว ขา และหาง พอไหวครับ ลวดลายกระหนก ๓ ตัว ที่คอต้องปรับปรุงะนะครับ แต่ผมชอบที่ท่านลงสีนะ ดูตั้งใจดี ใส่ใจกับการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ถ้าชอบการระบายสีไม้สไตล์นี้ ผมแนะนำให้ดูผลงานของ Mr.Spencer หรือพี่แซม นะครับ คลิกชมที่นี่ ครับ ขอให้ท่านวาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒๖ พ.ค. ๒๕๕๓)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.