Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        ฮาร์ด หนุ่มฝั่งธนฯ จากรั้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน มาจากผลงานจิตรกรรมไทยแต่โบราณ ส่งผลงานมาร่วมแสดง ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานฮาร์ดครับ

 
ชยันต์ ส่างกอน (ฮาร์ด) , ๑๙ ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จิตรกรรมไทย) , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : แรงบันดาลใจในการสร้างงานของผม เริ่มมาจากการดูงานบนฝาผนังโบสถ์ ที่มีภาพจิตรกรรมอันงดงาม เช่น พุทธประวัติ ชาดก นิทาน ทำให้ผมมีความสนใจ อยากเรียนรู้การเขียนจิตรกรรมไทยว่า มีความเป็นมาอย่างไร อีกทั้งความคลาสสิกของสี เส้น ช่องไฟ และการจัดองค์ประกอบ ที่นำไปสู่เรื่องราวมากมาย อีกทั้งการเขียนภาพจิตรกรรมไทย ยังเป็นการสะท้อนวิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่คนไทยสืบต่อกันมานานหลายร้อยปี เป็นจิตรกรรมที่คนไทยสร้างและบรรจงคิดอย่างสร้างสรรค์ นับว่ามีความล้ำค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างผลงาน

ส่งผลงานเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 


Hard's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

2
1234


  วาดใช้ได้นะ สีสันที่เลือกใช้ ทำให้นึกถึงภาพสมัยโบราณดีครับ ฮาร์ดดูเส้นแนวตั้งของชฎา กับแนวของศรีษะนิดนะครับ ผมว่าเส้นแนวตั้งของชฎา ควรจะเอนไปทางท้ายทอย ให้มากกว่านี้สักหน่อย เพื่อให้รับกับส่วนของใบหน้านะ ในรูปเราจะเห็นว่า เส้นแนวตั้งของชฎายังไม่ค่อยรับกับรูปหน้านะครับ (มันเอนมาทางข้างหน้ามากไป) ส่วนสะโพกก็วาดดูแล้วตั้งเป็นมุมเหลี่ยมมากไป ลดลงหน่อยนะ อื่นๆ รวมๆ ใช้ได้ครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.