Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        ฮาร์ด หนุ่มฝั่งธนฯ จากรั้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน มาจากผลงานจิตรกรรมไทยแต่โบราณ ส่งผลงานมาร่วมแสดง ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานฮาร์ดครับ

 
ชยันต์ ส่างกอน (ฮาร์ด) , ๑๙ ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จิตรกรรมไทย) , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : แรงบันดาลใจในการสร้างงานของผม เริ่มมาจากการดูงานบนฝาผนังโบสถ์ ที่มีภาพจิตรกรรมอันงดงาม เช่น พุทธประวัติ ชาดก นิทาน ทำให้ผมมีความสนใจ อยากเรียนรู้การเขียนจิตรกรรมไทยว่า มีความเป็นมาอย่างไร อีกทั้งความคลาสสิกของสี เส้น ช่องไฟ และการจัดองค์ประกอบ ที่นำไปสู่เรื่องราวมากมาย อีกทั้งการเขียนภาพจิตรกรรมไทย ยังเป็นการสะท้อนวิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่คนไทยสืบต่อกันมานานหลายร้อยปี เป็นจิตรกรรมที่คนไทยสร้างและบรรจงคิดอย่างสร้างสรรค์ นับว่ามีความล้ำค่า และเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างผลงาน

ส่งผลงานเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 


Hard's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

3
1234


  ภาพนี้โครงสร้างรวมๆ ใช้ได้ครับ เพียงแต่รูปที่ส่งมามีขนาดค่อนข้างเล็ก และไม่มีรูปขยายในส่วนต่างๆ ส่งมาด้วย ก็คงจะวิจารณ์ได้เฉพาะภาพรวมๆ นะครับ การวาด และสีสันโดยทั่วไปใช้ได้ครับ สีแดง และสีน้ำตาลแดง เป็นสีที่คลุมโทนภาพส่วนใหญ่ ตัดกับสีเขียวเข้มของต้นไม้เป็นหย่อมๆ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.