Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        หนุ่มใต้หัวใจศิลป์ นาม 'บอย' จากสงขลา ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดง ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานบอยครับ

วุฒินันท์ ทองรูจี (บอย) , ๒๓ ปี | Wuttinun's Facebook
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา) , จ.สงขลา
อาชีพ red arrow กำลังศึกษาอยู่

แรงบันดาลใจ : ผลงานชุดพลังแห่งเส้นสี จากเรื่องราวในคติไทย เป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงความเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคการราดเส้น สลัดสี ผ่านการวาดโดยไม่ใช้พู่กัน นำเสนอเรื่องราวจากคติไทย บ่งบอกอัตลักษณ์ของตนเอง

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖)
 


Wuttinun's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

2
1234


    งานชิ้นนี้ก็สวยครับ ผมชอบนะ โครงสีโดยรวมออกหม่นๆ แต่เส้นรูปตัวครุฑก็ใช้สีฉูดฉาด ตัดกับจุดสีเหลืองเป็นดวงๆ เหมือนแสงจากโคมไฟยามค่ำคืน ทำให้ผมนึกถึงประเพณี "ไหลเรือไฟ" ของชาวอีสานเลย อีกอย่างพอมองภาพนี้แล้ว ยังนึกถึงผลงาน The Starry Night ของ Vincent van Gogh ศิลปินชาวดัสช์ ยุค Post Impressionist อีกต่างหาก งานมันส์ดีครับ ดูครั้งแรกยังคิดว่า เป็นงานสีชอล์กขูดแบบหยาบๆ เสียอีก ถ้าบอยไม่อธิบายเรื่องเทคนิค ราดสีจากขวดซอสมาให้ฟัง คงคิดไปนู่น (ฮา) ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖)
 
  


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.