Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        หนุ่มใต้หัวใจศิลป์ นาม 'บอย' จากสงขลา ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดง ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานบอยครับ

วุฒินันท์ ทองรูจี (บอย) , ๒๓ ปี | Wuttinun's Facebook
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา) , จ.สงขลา
อาชีพ red arrow กำลังศึกษาอยู่

แรงบันดาลใจ : ผลงานชุดพลังแห่งเส้นสี จากเรื่องราวในคติไทย เป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงความเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคการราดเส้น สลัดสี ผ่านการวาดโดยไม่ใช้พู่กัน นำเสนอเรื่องราวจากคติไทย บ่งบอกอัตลักษณ์ของตนเอง

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖)
 


Wuttinun's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

3
1234


    งานชิ้นนี้ก็ดีครับ มันส์ดี ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา จากเรื่องรามเกียรติ์ อืม ไม่รู้สิ...ผมค่อนข้างชอบนะ ถึงรูปทรง และโครงสร้างที่ถูกต้อง อย่างการวาดภาพไทย แบบที่ผมมักจะสอนในที่นี้ จะยังไม่ได้เลย แต่ผมเห็นว่าไม่ใช่ประเด็น สำหรับผลงานประเภทนี้ เพราะผู้วาดต้องการนำเสนออารมณ์ของเส้น สี และการจัดองค์ประกอบในภาพมากกว่า โครงอย่างไทยถึงจะเป็นโครงหลัก แต่ก็เป็นเพียงส่วนเสริม ที่ถูกจับมาเล่าเรื่องด้วยเส้น และสีเท่านั้น ดูเหมือนผลงาน ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกไกลนะครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.