Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        หนุ่มใต้หัวใจศิลป์ นาม 'บอย' จากสงขลา ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดง ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานบอยครับ

วุฒินันท์ ทองรูจี (บอย) , ๒๓ ปี | Wuttinun's Facebook
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา) , จ.สงขลา
อาชีพ red arrow กำลังศึกษาอยู่

แรงบันดาลใจ : ผลงานชุดพลังแห่งเส้นสี จากเรื่องราวในคติไทย เป็นผลงานจิตรกรรมที่แสดงความเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคการราดเส้น สลัดสี ผ่านการวาดโดยไม่ใช้พู่กัน นำเสนอเรื่องราวจากคติไทย บ่งบอกอัตลักษณ์ของตนเอง

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๖)
 


Wuttinun's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

4
1234


    ภาพนี้บอยส่งมา ขนาดค่อนข้างเล็กครับ แถมยังเป็นภาพที่ถ่ายด้วยความละเอียดต่ำ จนแตกเป็นเม็ด pixels สี่เหลี่ยมๆ กระจายเต็มไปหมดทั้งภาพ *ผมพยายามใช้เทคนิคทุกอย่าง ปรับแต่งภาพให้ดูดีที่สุดแล้วครับ T_T"
    เอ้า...มาเข้าเรื่องผลงานต่อ เอาตามความชอบของผมเป็นหลักนะ ดูเหมือนภาพที่บอยส่งมาทั้งหมด ๔ ภาพ ในครั้งนี้ ภาพนี้มีองค์ประกอบดูลงตัวมากกว่าภาพอื่นๆ ทั้งโครงตัวครุฑในท่ากางปีกชูแขนขึ้น โดยสีโทนร้อนถูกเน้นให้อยู่ตรงกลางภาพ (ออกโทนแดง ส้ม ปนน้ำตาลแดง ตามสีผิวกายครุฑ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่ามีสีเสน หรือสีส้มแดง กำลังอยู่ในท่านั่งยอง โครงตัวครุฑในภาพนี้ มีรูปทรงคล้ายกากบาท) และสีโดยรอบๆ ตัวครุฑที่กระจายออกไปทุกๆ ด้าน มีสีเขียวสดๆ ซึ่งเป็นสีโทนเย็น แซมอยู่ตรงขนปีกบนบ้าง แต่พื้นแบ็คกราวน์โดยรวม ออกโทนน้ำเงินปนม่วง อมดำหม่นๆ นิดๆ หน่อย ถ้าฝั่งขวา บอยขยายเฟรมเพิ่มอีกหน่อย แขนครุฑคงกางได้กว้างมากขึ้น และดูเต็มพลังมากกว่านี้นะครับ พัฒนาผลงานต่อไปนะครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.