Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        ยู หนุ่มจากรั้ว ม.ราชภัฏสวนดุสิต ที่สนใจการวาดภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ในรูปแบบจิตรกรรมไทย ส่งผลงานมาร่วมแสดง ๖ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานยูครับ

 
โสภณวิชญ์ เสรีมงคลนิมิต (ยู) , ๒๙ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : แรงบันดาลใจในการวาด เกิดจากการชอบเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าในศาสนาฮินดู รวมถึงตั้งแต่เด็กๆ ชอบเรื่องราวและอ่านประวัติเกี่ยวกับเทพเจ้า จึงทำให้เกิดการวาดรูป และเราเป็นคนไทย เลยอยากถ่ายทอด เทพเจ้าในศาสนาฮินดู ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมไทย งานอาจไม่สวยมาก ขออภัยครับ
    วาดไว้นานแล้ว เลยอยากเอามาให้แนะนำติชมกันนะครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๖ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 


You's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrow

3
12345678910


  รูปนี้ไม่ทราบว่ามาจากตอนไหน? ในตำนานเทพเจ้าฮินดู เพราะยูไม่ได้อธิบายมา แต่ถ้าดูจากเครื่องประดับมงกุฎ ที่มีพระจันทร์เสี้ยว น่าจะหมายถึง "พระศิวะ" ซึ่งกำลังร่ายรำเหยียบอสูร หรือเรียกท่านี้ว่า "ศิวนาฏราช"
    รูปนี้ดูดีครับ สีสวย ตัดเส้นได้ดี ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 

 


 
 
 
 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.