Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        ยู หนุ่มจากรั้ว ม.ราชภัฏสวนดุสิต ที่สนใจการวาดภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ในรูปแบบจิตรกรรมไทย ส่งผลงานมาร่วมแสดง ๖ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานยูครับ

 
โสภณวิชญ์ เสรีมงคลนิมิต (ยู) , ๒๙ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : แรงบันดาลใจในการวาด เกิดจากการชอบเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าในศาสนาฮินดู รวมถึงตั้งแต่เด็กๆ ชอบเรื่องราวและอ่านประวัติเกี่ยวกับเทพเจ้า จึงทำให้เกิดการวาดรูป และเราเป็นคนไทย เลยอยากถ่ายทอด เทพเจ้าในศาสนาฮินดู ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมไทย งานอาจไม่สวยมาก ขออภัยครับ
    วาดไว้นานแล้ว เลยอยากเอามาให้แนะนำติชมกันนะครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๖ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 


You's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrow

5
12345678910


  รูปนี้ยูน่าจะได้รูปแบบการวาดกินรี มาจากภาพวาดของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต (ผสมกับภาพ สิเน่หา ที่ผมเป็นคนวาดนะครับ) วาดได้ดีครับ แต่สัดส่วนยังต้องปรับปรุงอยู่นะครับ ใบหน้ากินนร (เพศผู้) ยูวาดปากยื่นไปนะครับ เป็นจงอยเหมือนปากนก ไม่สวยครับ ดูภาพเทียบต้นแบบข้างๆ นะครับ รูปนี้ผมเอามาจาก ปฏิทินของบริษัท AIA ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นปฏิทิน ที่รวมภาพจิตรกรรมฝาผนังประดับพระอุโบสถหลังใหม่ของ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งออกแบบและวาดโดย อ.จักรพันธุ์ และคณะศิษย์ ซึ่งถือว่าวาดได้สวยเอามากๆ เลยล่ะครับ ขอให้ยูวาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 

AIA calendar 2547


 
 
 
 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.