Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        ยู หนุ่มจากรั้ว ม.ราชภัฏสวนดุสิต ที่สนใจการวาดภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ในรูปแบบจิตรกรรมไทย ส่งผลงานมาร่วมแสดง ๖ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานยูครับ

 
โสภณวิชญ์ เสรีมงคลนิมิต (ยู) , ๒๙ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : แรงบันดาลใจในการวาด เกิดจากการชอบเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าในศาสนาฮินดู รวมถึงตั้งแต่เด็กๆ ชอบเรื่องราวและอ่านประวัติเกี่ยวกับเทพเจ้า จึงทำให้เกิดการวาดรูป และเราเป็นคนไทย เลยอยากถ่ายทอด เทพเจ้าในศาสนาฮินดู ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมไทย งานอาจไม่สวยมาก ขออภัยครับ
    วาดไว้นานแล้ว เลยอยากเอามาให้แนะนำติชมกันนะครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๖ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 


You's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrowselect arrowselect arrow

6
12345678910


  รูป "นารายณ์บรรทมสินธุ์" รูปนี้ ยูก็วาดได้ดีครับ รูปพระนางลักษมี (ชายาองค์แรก) หน้าอกสูงไปนิดนะครับ อย่างอื่นๆ ดูดีครับ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ขอให้ยูวาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 

 


 
 
 
 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.