Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'บิ๊ก' หนุ่มหน้ากลมที่ติดอันดับ ผู้ส่งผลงานมากที่สุดใน วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี คราวนี้ 'หนุ่มบิ๊ก' ส่งผลงานลายเส้นงามๆ มาให้ชมอีก ๑ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานของ 'บิ๊ก' ครับ

 
อรรถนิติ ลาภากรณ์ (บิ๊ก) , ๓๐ ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง๖) , จ.ปทุมธานี

แรงบันดาลใจ : ภาพ "อุคฆฏิตัญญู"

(*ป.ล. เพิ่งส่งมาเมื่อ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๓ เวลา 2:40 AM หลังจากถูกบ่นในคำแนะนำไปก่อนหน้านี้ ^_^)
     ในความหมายของผม ภาพ "อุคฆฏิตัญญู" มิใช่มีความหมายเพียงว่า "ผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลันเท่านั้น" แต่คือผู้ที่บันลุธรรมเป็นพระโสดาบัน คือเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นแล้ว เพราะผู้ที่จะบรรลุธรรมนั้น จะต้องเป็นบุคคลประเภท "อุคฆฏิตัญญู" เท่านั้น เพราะมีอินทรีย์แก่กล้า พร้อมที่จะรองรับพระธรรมของพระพุทธองค์ได้
ฉะนั้นบุคคลที่บรรลุธรรมแล้ว แม้กายเสื่อม พระธรรมย่อมไม่เสื่อมตาม จะเห็นได้ว่า จะมีที่ผมเขียนหน้าคนแก่เป็นเงาบางๆ อยู่ข้างหลังหน้าเด็ก ส่วนหน้าเด็กนั้นหมายถึง ผู้ที่บรรลุธรรมนั้นจะเป็นบุคคลอายุเท่าไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดอายุครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๓)
 
 
   

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
3435363738394041424344464748495051525354555657585960


  วาดได้งามอีกแล้ว ชมกันเพลินๆ นะครับ อ้อ....รู้สึกจะเป็นธรรมเนียมของบิ๊กไปแล้วนะครับ ที่ไม่อธิบายอะไรมาเลย (*ดูความหมายจาก 'บิ๊ก' ที่เพิ่งส่งมาที่ ป.ล. ด้านบน) ส่งภาพมาอย่างเดียว (T^T)* เอาเป็นว่าผมขอธิบายเพิ่มเติมก็แล้วกันว่า ชื่อภาพแปลกๆ อ่านยากๆ นี้ มีความหมายว่าอย่างไร ?
     อุคฆฏิตัญญู (อ่านว่า อุค-คะ-ติ-ตัน-ยู) เป็น ๑ ในบุคคล ๔ จำพวก ที่อุปมาเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า ที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถา (คัมภีร์ชั้นหลัง) ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงฐานะของบุคคลที่สามารถฝึกสอน ให้รู้ธรรมได้ และไม่ได้ ในทางพระพุทธศาสนา (ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดียไทย นะครับ)

ความหมายของบัวสี่เหล่าตามนัยอรรถกถา

๑. อุคคฏิตัญญู พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที

๒. วิปจิตัญญู (อ่านว่า วิ-ปะ-จิ-ตัน-ยู) พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม และได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป

๓. เนยยะ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง

๔. ปทปรมะ (อ่านว่า ปะ-ทะ-ปะ-ระ-มะ) พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน

     ความหมายก็เป็นดังนี้แล คือที่มาและแรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้ของบิ๊กนะครับ (จริงๆ น่าจะวาดมาให้ครบเลยนะ..^_^) (๓๐ พ.ค. ๒๕๕๓)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.