Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

         ฝ้าย เป็นหนุ่มช่างไฟฟ้าชาวระยอง ที่วาดลายไทยได้ดีทีเดียว ผมดูแล้วปลื้มนะ หากได้หัดเรียนรู้แนะนำอีกสักหน่อย ก็จะไปได้อีกไกล ภาพที่ฝ้ายส่งมาเป็นภาพสี แต่ผมแนะนำเฉพาะลายเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานก่อนลงสี ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานฝ้ายครับ

 
จิรพันธุ์ สัมภาวะผล (ฝ้าย) , ๒๑ ปี
โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี (ทีพีไอ) , จ.ระยอง

แรงบันดาลใจ : ผมเป็นช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม แต่ชอบภาพด้านจิตรกรรมไทย เพราะเมื่อได้ดูแล้ว จะเกิดความรู้สึกประทับใจอย่างบอกไม่ถูก เลยศึกษาจากทั้งทางอินเตอร์เน็ต และก็หนังสือ รูปแรกที่ผมส่งมานี้ เป็นภาพจากหนังสือของ อ.สุวัฒน์ ที่ผมลองใช้เป็นตัวอย่างในการฝึก แต่ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนด้านนี้จริงๆ จังๆ แต่ที่พอวาดได้นั้น ก็คงเป็นเพราะใจรักเป็นส่วนใหญ่ครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๑)
 
 
  select arrow

1234567891011121314151617


  วาดได้ดีครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจบช่างไฟฟ้า ผมดูแล้วรู้สึกประทับใจนะ เขียนได้ขนาดนี้ ดูภาพ ประกอบคำอธิบายดังนี้ครับ
ภาพที่ ๑ : โครงภาพสำเร็จของพระพุทธเจ้าปางไสยาสน์ ฝ้ายสังเกตโครงสร้างที่ผมวาดเทียบให้ดูนะครับ สังเกตการวาดมือด้วยนะ การวาดรูปพระนอนจะให้งามก็ต้องประมาณนี้นะครับ ส่วนการวาดเศียรพญานาค (วาดได้หลายแบบ) ให้ดูเพื่มเติมที่ ต่อยอด ๑๒, ๑๓, ๑๔ นะครับ (๗ มิ.ย. ๒๕๕๑)
 
 
 

 
 
ให้สังเกต "การวาดเท้าที่วางราบซ้อนกันในท่านอน" ดังตัวอย่างนี้นะครับ

: จิด-ตระ-ธานี (๗ มิ.ย. ๒๕๕๑)

ภาพขยายให้เห็นการวาดเศียรพระพุทธเจ้าในรูปหน้าด้านเสี้ยว และการวางมือเพื่อหนุนพระเศียร


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.