Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'ฝ้าย' หนุ่มช่างไฟฟ้าชาวระยอง ส่งภาพลายเส้นมาให้ดูอีก ๓ ภาพ ครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานฝ้ายครับ

 
จิรพันธุ์ สัมภาวะผล (ฝ้าย) , ๒๑ ปี
โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี (ทีพีไอ) , จ.ระยอง

แรงบันดาลใจ : ภาพชุดใหม่ครับ พระประจำวันอาทิตย์ วันจันทร์ และก็วันพฤหัสบดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๒ มี.ค. ๒๕๕๒)
 
 
  select arrowselect arrow

1234567891011121314151617


  ภาพนี้สัดส่วนดูไม่ค่อยลงตัวนะครับ ๑ คือ ตัวสั้นเกินไป (ดูเป็นคนตัวเตี้ย แบบมะขามข้อเดียวครับ) และ ๒ ก็คือความยาวของช่วงแขนที่ต้องปรับปรุง (เหมือนภาพที่ ๑๐ ครับ) ๓ คือช่วงบ่าที่ดูแข็งจนเกินไป อย่างอื่นใช้ได้ครับ (๖ มี.ค. ๒๕๕๒)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.