Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        "เล็ก" เป็นหนุ่มจากรั้วเพาะช่าง ที่ฝีมือวาดลายไทยใช้ได้เลยครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานเล็กครับ

 
ปิยศิริ ขำพราม (เล็ก) , ๒๔ ปี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง , กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : ขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์ และขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ อีกสักคนนะครับ ชื่นชอบผลงานอาจารย์เป็นอย่างมาก สวยงามมากๆ ครับ จึงได้รู้ว่าตัวเอง ยังฝีมือด้อยนัก ต้องเร่งพัฒนาอีกมากครับ ผลงาน ภาพที่ ๒. "ฝาหีบ" เป็นฝาหีบครับผม มีหีบใบเก่าๆ ดูไม่มีค่าอะไร จึงนำมาเขียนลายรดน้ำครับ

ส่งผลงานเมื่อ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๑)
 
 


Lek Piya's Portrait


  select arrowselect arrow

2
12345678910


  เล็กออกลายกระหนกได้สวยนะ การกระหวัดลายนี่..ใช้ได้เลย มีติงเรื่องเดิมคือ "ตัวภาพ" ยังต้องปรับปรุงนะครับ การเขียนรูปมนุษย์ หรืออมนุษย์ ส่วนหัว ลำตัว ท่อนแขน มือ โครงร่างต้องสัมพันธ์กัน แลดูเป็นธรรมชาติ (ดูรูปครุฑที่ผมวาดเทียบให้ดูนะครับ) ดูการวาดหน้าครุฑเพิ่มเติม ได้ที่ ต่อยอด ๙, ๑๐, ๑๑ นะครับ (๑๐ พ.ย. ๒๕๕๑)
 
 
  
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.