Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'ปุ๊' หนุ่มผู้รักศิลปะประจำชาติที่บรรพบุรุษไทย ได้ธำรงเอกลักษณ์ และร่วมรักษาสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยมีปณิธานที่จะสืบสานศิลปะไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา ครั้งนี้ปุ๊ส่งผลงานมาร่วมแสดงอีก ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานของปุ๊ครับ

วิวัฒน์ งามสัจจพร (ปุ๊) , ๔๓ ปี
โรงเรียนโยธินบูรณะ (ศิลป์ภาษา) , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : รูปช้างเป็นงานร่างแบบ ที่จะไปทำลายรดน้ำ ที่ได้แบบมาจากภาพช้างที่ได้เห็นมา ภาพที่ ๒ เป็นภาพที่ลอกแบบมาเพื่อฝึกเขียนลาย ภาพที่ ๓ - ๔ เป็นภาพร่างของ อ.สุวัฒน์ ที่ใช้เป็นต้นแบบ ในการเรียนรู้ จึงนำมาเขียนเพื่อฝึกในการเขียนลาย ต้องขออภัยที่นำมาใช้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๔)
 


Wiwat's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

9
12345678910111213141516171819202122232425262728


    เส้นสวยครับ นุ่มนวล หวานดี แต่สัดส่วนตัวพระยังต้องปรับปรุงนะครับ ที่เห็นชัดก็คือ ช่วงขาท่อนบนวาดโก่งไปครับ (ดูโค้งผิดธรรมชาติไปนะ กลายเป็นเทวดาขาโก่งไป) ส่วนการวาดมือ ยังต้องปรับปรุงอีกนะครับ ส่วนอื่นๆ ใช้ได้ครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๖ ก.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 
 

Wiwat's drawing
 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.