Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'ปุ๊' หนุ่มผู้รักศิลปะประจำชาติที่บรรพบุรุษไทย ได้ธำรงเอกลักษณ์ และร่วมรักษาสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยมีปณิธานที่จะสืบสานศิลปะไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา ครั้งนี้ปุ๊ส่งผลงานมาร่วมแสดงอีก ๔ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานของปุ๊ครับ

วิวัฒน์ งามสัจจพร (ปุ๊) , ๔๓ ปี
โรงเรียนโยธินบูรณะ (ศิลป์ภาษา) , จ.กรุงเทพฯ

แรงบันดาลใจ : รูปช้างเป็นงานร่างแบบ ที่จะไปทำลายรดน้ำ ที่ได้แบบมาจากภาพช้างที่ได้เห็นมา ภาพที่ ๒ เป็นภาพที่ลอกแบบมาเพื่อฝึกเขียนลาย ภาพที่ ๓ - ๔ เป็นภาพร่างของ อ.สุวัฒน์ ที่ใช้เป็นต้นแบบ ในการเรียนรู้ จึงนำมาเขียนเพื่อฝึกในการเขียนลาย ต้องขออภัยที่นำมาใช้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๔)
 


Wiwat's Portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

11
12345678910111213141516171819202122232425262728


    ภาพนี้วาดใช้ได้ครับ แต่การวาดเท้าสิงห์ ผมแนะนำให้ดูเพิ่มเติมจากแบบครูวัดเซิงหวาย red arrow คลิกที่นี่ ครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๖ ก.ค. ๒๕๕๔)
 
 

Wiwat's drawing
 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.