Home & NewsHistoryDhamma AreeKai-U Luck KidDhamma's WebboardContactDhamma Cartoon
 
  Since : Tuesday 10 June 2008
 
MP3VDOsPDF  
Pictures

Dhamma Listening

Dhamma VDOs

PDF reading

  updated : ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

คณะญาติธรรม "ชุมชนธรรมะอารีย์" โดย กลุ่มบ้านอารีย์ ๒๖ กราบเท้าบูชาคารวะ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช, พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส และ พระอาจารย์ปารมี (ยงยุทธ) สุรยุทฺโธ ที่กรุณาให้ความเมตตา สอนธรรมะแก่บรรดาสานุศิษย์ตลอดมา

 
กองบุญสื่อธรรมะดี จิด-ตระ-ธานี : www.jitdrathanee.com/dhamma

๒.   ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ' ครั้งที่ ๔ (ปิดโครงการ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๖) เพื่อนำหนังสือส่วนหนึ่ง จากการบริจาค ออกจำหน่าย เพื่อหารายได้ร่วมสร้าง 'ธรรมสถานเพื่อการปฏิบัติภาวนา โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปณฺโณ' ณ จ.ราชบุรี : แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕) update
๑.   โครงการร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ 'พาหุง ชัยชนะแห่งพุทธะ' ครั้งที่ ๑ (ปิดโครงการ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕) แนะนำโดย พ่อไก่อู (๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕)
 

  สื่อธรรมะมาใหม่

    รวมเสียงอ่านหนังสือธรรมะ MP3 โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (๕ เรื่อง) update
     
๒๖.   "อย่ายอมเป็นชาวพุทธคนสุดท้าย" โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖) update
๒๕.   ถ้าก่อนตาย ใจถึงกุศลได้ ก็อาจมีสิทธิ์ได้ไปสุคติภูมิ โดย ดังตฤณ แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖) update
๒๔.   "ชาติหน้า มีจริงหรือ?" โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท แนะนำโดย พี่หนูเล็ก ณัฐนิชา (๒๓ ม.ค. ๒๕๕๖) update
๒๓.   "การทำ 'ทาน' ที่ไม่มีอานิสงส์มาก" โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล แนะนำโดย พี่หนูเล็ก ณัฐนิชา (๒๓ ม.ค. ๒๕๕๖)
๒๒.   "กินเจ..กินเนื้อ เปรียบเหมือน กบ กับ คางคก" โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕)
๒๑.   "หลวงปู่มั่นวิสัชนา ความต่างระหว่าง ความรัก กับ เมตตา" แนะนำโดย พี่หนูเล็ก ณัฐนิชา (๘ ต.ค. ๒๕๕๔)
๒๐.   "น้ำมนต์ของหลวงพ่อเทียน" แนะนำโดย พี่หนูเล็ก ณัฐนิชา (๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔)
๑๙.   หลวงพ่อชา สุภัทโท ตอบปัญหาธรรม ๒๒ ข้อ (แก่พระสงฆ์) MP3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔)
๑๘.   เจริญสติแบบเคลื่อนไหว "การทำความรู้สึกตัว ภาค ๑-๔" หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ MP3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๒๙ มี.ค. ๒๕๕๔)
๑๗.   สมุดภาพลายเส้น "พาหุง : ชัยชนะแห่งพุทธะ" (ภายในเล่มประกอบด้วย เนื้อเรื่อง/ภาพประกอบลายเส้น ทั้ง ๘ ตอน พร้อมบทสวดพาหุงฯ ภาษาบาลี คำแปลไทย/อังกฤษ) MP3 โดย จิด-ตระ-ธานี (๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๓)
๑๖.   ชมพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (พระนวกะรุ่น มิ.ย. ๒๕๕๒) ผ่านรายการ "รู้ธรรมนำชีวิต" MP3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๙ พ.ย. ๒๕๕๓)
๑๕.   ทดสอบความเป็นชาวพุทธ "จากธรรมะสุดฮา โดยหลวงพ่อคูณ" แนะนำโดย พี่หนูเล็ก ณัฐนิชา (๓๐ ส.ค. ๒๕๕๓)
๑๔.   พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส บรรยายธรรมให้กับ "กลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญประโยชน์ และกลุ่มจิตตานุเคราะห์" ๑๒-๑๕ ส.ค. ๒๕๕๓ mp3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓)
๑๓.   พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส บรรยายธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ : ๑๙-๒๑ มิ.ย.๒๕๕๒ mp3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓)
๑๒.   พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส บรรยายธรรม ณ "หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" ในนิทรรศการ "หยาดน้ำใจจากปลายพู่กัน" : ๔ เม.ย. และ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๒ mp3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓)
๑๑.   พิธีศพฟากฟ้าแบบชาวทิเบต (ชมเพื่อการปลงอสุภะ) แนะนำโดย พ่อไก่อู (๕ ก.ค. ๒๕๕๓)
๑๐.   หลวงพ่อปราโมทย์มาแล้ว..ว..ว แนะนำโดย พ่อไก่อู (๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๓)
๙.   รู้จักพระพุทธศาสนาในหน้าเดียว โดย ดังตฤณ แนะนำโดย พ่อไก่อู (๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓)
๘.   รวมธรรมะวีดีทัศน์ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ (๓ ตอน) MP3 โดย พ่อไก่อู (๑ มี.ค. ๒๕๕๓)
๗.   "เหตุเกิดในวงการกรรมฐาน" พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เขียนถึงหลวงพ่อปราโมทย์ ในมติชน แนะนำโดย ต้น วรานนท์ (๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓)
๖.   ออกแบบปกซีดีเสียงอ่านหนังสือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช MP3 โดย พ่อไก่อู (๒๑ ก.พ. ๒๕๕๓)
๕.   ธรรมะน่าอ่าน จาก..พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ MP3 โดย พ่อไก่อู (๑๓ ก.พ. ๒๕๕๓)
๔.   นักภาวนาทุกท่าน "ต้องสู้" นะครับ โดย พ่อไก่อู (๖ ก.พ. ๒๕๕๓)
๓.   พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส บรรยายธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย สุวรรณภูมิ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๒ MP3 ขนาด 1.81 MB (๕๒ หน้า) โดย พ่อไก่อู (๒๗ ม.ค. ๒๕๕๓)
๒.   วีดีทัศน์ "ความจริง..ไม่มีใครทุกข์" โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส MP3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๒๖ พ.ย. ๒๕๕๒)
๑.   วีดีทัศน์ ชุด "รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง" โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส MP3 แนะนำโดย พ่อไก่อู (๒๖ พ.ย. ๒๕๕๒)

ภาพประทับใจ

๔.   ชม "๒๖ ภาพประทับใจ งานทอดผ้าป่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว" ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ผ่านมุมกล้องช่างภาพมืออาชีพ จตุพงศ์ โอมอารักษ์ (๑๗ มี.ค. ๒๕๕๕) update
๓.   ชม "งาม ๒๕ ภาพธรรมชาติ ประดับวันทอดผ้าป่าวัดพระธาตุผาแก้ว" ณ วัดพระธาตุผาแก้ว ผ่านมุมกล้องช่างภาพมืออาชีพ จตุพงศ์ โอมอารักษ์ (๒๔-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๓)
๒.   ชม "๔๐ ภาพประทับใจ งานกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๒" ณ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ผ่านมุมกล้องช่างภาพมืออาชีพ จตุพงศ์ โอมอารักษ์ (๒๔-๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒)
๑.   ชม "๒๐ ภาพประทับใจ" ของกลุ่มญาติธรรม "บ้านอารีย์ ๓๓" ณ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว (๑๕-๑๘ ส.ค. ๒๕๕๑) update
 

ดาวน์โหลด แผนที่เส้นทางไป วัดพระธาตุผาแก้ว (พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว) จ.เพชรบูรณ์ MP3 ขนาด 583 KB ออกแบบโดย พ่อไก่อู


เพื่อนบ้านธรรมะ

๑.   วิมุตติ : พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช : อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
๒.   ดังตฤณ
๓.   ลานธรรมเสวนา
๔.   คือความเรียบง่าย คือธรรมะ คือธรรมดา
๕.   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว : พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
๖.   พระประสงค์ ปริปุณฺโณ
๗.   ธรรมะใกล้ตัว
๘.   เสียงธรรม อมรสิทธิ์ : Dhamma Media by Amornsit
๙.   กรรมฐาน.คอม

ขอขอบคุณ icons สวยๆ จาก www.iconspedia.com
 
    กลับด้านบน
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.  
start Histats: 29 Aug.2010